Freud se eerste en tweede onderwerpe

George Alvarez 18-10-2023
George Alvarez

In Freud se werk is daar twee hoof maniere om die struktuur van die verstand te sien: die eerste onderwerp en die tweede onderwerp. Daarom sal ons in hierdie artikel 'n sintese aanbied. van hierdie Freudiaanse opvattings .

Daarbenewens sal ons ook in Freud se twee onderwerpe of teoretiese fases delf, met die erkenning van die drie elemente waaruit die verdeling van die menslike verstand in elk van hierdie fases bestaan.

Freud se eerste topografie: topografiese teorie

In die eerste deel van Freud se werk, genaamd Eerste topografie of topografiese teorie , is die Psigiese apparaat word gesien as verdeel in drie gevalle (klasse), wat is:

 • die onbewuste (Ics)
 • die voorbewuste (Pcs)
 • bewuste (Cs) )

Dit is opmerklik dat die uitdrukking “onderwerp” van “topos” kom, wat in Grieks “plek” beteken, vandaar die idee dat hierdie sisteme plek (topos) virtuele en spesifieke funksies. Daarom het elkeen 'n spesifieke funksie binne die toestel.

1. Die onbewuste (Ucs)

Hierdie instansie is die intreepunt van die psigiese apparaat. Dit het 'n manier van funksioneer wat deur sy eie wette beheer word, dit wil sê wat die begrip van die rede van die bewuste ontsnap . Boonop word dit beskou as die mees argaïese deel van die psige wat ook saamgestel is uit mnemoniese spore (primitiewe herinneringe).

Om duidelik te wees, is dit in die onbewuste (Ucs), van 'n geheimsinnige natuur,Freud (dit wil sê, slegs 'n deel uit die water verteenwoordig die verstand wat toeganklik is vir die bewuste, al die res is ondergedompel in voorbewussyn en hoofsaaklik bewusteloosheid), sou ons hê:

Uit die ontleding van die prent hierbo is dit belangrik om daarop te let dat, as ons een Freudiaanse teorie met die ander in verband wil bring:

 • Die id is ALLES onbewustelik (almal ondergedompel),
 • maar die onbewuste is nie die hele Id ('n deel van wat ondergedompel is, is ook die ego en superego);
 • Die onbewuste omvat die hele Id en dele van die superego en die ego .

Moenie dink dat:

 • Net die id onbewustelik is: indien wel, hoekom sou Freud 'n ander teorie skep? Hy sou net sê dat dit dieselfde dinge is, met verskillende name.
 • Die onbewuste is 'n "plek" in die brein, presies afgebaken (alhoewel daar studies in neurologie is wat dui op meer "bewuste" en ander meer “onbewustelike” breinstreke ”.

Vanuit die perspektief van menslike psigiese ontwikkeling:

 • Die id (alles onbewustelik) is die mees primitiewe en wilde deel, dit is die bron van psigiese energie, het 'n taal van sy eie en is heeltemal onbewustelik. In die begin is ons net impulse en begeertes wat tot 'n onmiddellike bevrediging gedryf word.
 • Die ego (bewustelike deel, onbewustelike deel) ontwikkel homself as 'n deel van die id, vanaf die oomblik dat die subjek sy verpersoonliking as 'n "ek" begin(ego), as 'n gees-liggaam-eenheid en anders as ander mense en dinge. 'n Miskien latere taak van die ego sal wees om 'n bemiddelaar te wees tussen die impulse van die id en die interdiksies en idealiserings van die superego.
 • Die superego (bewustelike deel, onbewustelike deel) is 'n spesialisering van die ego na morele en geïdealiseerde standaarde. Dit ontwikkel hoofsaaklik vanaf die koms van Oedipus, wanneer die subjek homself begin konfronteer met verbodsbepalings en patrone en helde begin idealiseer.

Dus, as ons die teorieë van die twee onderwerpe van Freud moet vergelyk, ons sou sê dat:

 • die Id is ALMAL onbewustelik.
 • Die ego is 'n bewuste deel (van rasionele logika en wat ons nou dink, byvoorbeeld) en 'n onbewuste deel (van verdedigingsmeganismes van die ego, byvoorbeeld).
 • Die superego is 'n bewustelike deel (van die morele reëls waarvan ons bewus is wat bestaan, soos "moenie doodmaak nie") en 'n onbewustelike deel ( van die oortuigings en waardes wat ons het en wat ons glo natuurlik is, byvoorbeeld vervat in taal, spraak, godsdiens, die manier van aantrek, die manier om geslagte te onderskei, ens.).
Lees Ook: Stille Taal: wat dit is, hoe om te praat en te luister

Dus, dit is moontlik om te sê dat ego en superego 'n bewuste deel en 'n onbewuste deel het , die hele Id-wese bewusteloos .

Laaste oorwegings

As jy belangstel om meer te wete te kom oor die eerste onderwerp enFreud se tweede onderwerp? Deur in te skryf vir ons Kliniese Psigoanalise kursus, sal jy selfs meer leer. Die prys is baie bekostigbaar, benewens dat dit aanlyn is en jy kan leer vanuit die gemak van jou huis. So maak gou en registreer nou!

Hierdie artikel is geskep, hersien en uitgebrei deur Paulo Vieira en die inhoudspan van die Opleidingskursus in Kliniese Psigoanalise , gebaseer op bydraes van die beginteks van die student Cinzia Clarice.

obskure, wat passies, vrees, kreatiwiteit en lewe en dood self kan ontkiem. Dit beheer ook die beginsel van plesier.

Laastens bied die ISC nie 'n “rasionele logika” voor nie. Daarin is daar geen tyd, ruimte, onsekerhede of twyfel nie.

Die rol van drome in die verstaan ​​van die Freudiaanse apparaat

Drome speel 'n fundamentele rol in die verstaan ​​van die Freudiaanse apparaat, want die “kommunikasie” in drome sou plaasvind danksy die primêre proses en sy meganismes van:

 • kondensasie;
 • verplasing;
 • en verteenwoordiging.

2. The Preconscious (Pcs)

Hierdie geval, wat deur Freud as 'n "kontakversperring" beskou word, dien as 'n soort filter sodat sekere inhoude kan (of nie ) die bewuste vlak bereik.

Sien ook: Droom van klere: nuut, vuil, was

Ons verstaan ​​dat die inhoud wat in PC's teenwoordig is beskikbaar is vir die Bewuste . Dit is in hierdie geval dat taal gestruktureer is en dus in staat is om die 'woordvoorstellings' te bevat, wat bestaan ​​uit 'n stel herinneringe van woorde wat daaruit kom en hoe dit deur die kind bedoel is.

Daarom is die voorbewuste die deel wat halfpad tussen die onbewuste en die bewuste is. Dit wil sê, dit is die deel van die gees wat inligting insamel op soek na die bereiking van die bewuste deel.

3. Die bewuste (Cs)

Die bewuste verskil terloops van die onbewuste in wat diewat deur sy kodes en wette bedryf word. Alles wat onmiddellik vir die verstand beskikbaar is, word aan Cs toegeskryf.

Op hierdie manier kan ons dink dat die vorming van die bewuste sou plaasvind deur die aansluiting van "die voorstelling van die ding" en die “voorstelling van die woord ”. Dit wil sê, daar is 'n belegging van energie in 'n sekere voorwerp en dan die voldoende uitlaatklep vir bevrediging.

Psigiese energie

Psigiese energie word nie deur voorstellings gerig nie, dit is gekoppel aan 'n spesifieke voorstelling. Dit wil sê, bewuste primêre prosesse (Pcs) vorm hul kommunikasie deur die organisasie van hierdie voorstellings.

Ek wil inligting hê om in te skryf vir die Psigoanalise Kursus .

Op hierdie manier is dit moontlik om:

 • redeneringslyne te vestig;
 • persepsies en oorwegings aan te bied;
 • die beginsel van werklikheid te respekteer.

Bewussyn en Werklikheid

Daarom is die bewussyn die deel van ons psige wat bewus is van die realiteit van ons onmiddellike omgewing. Dit is die area wat verantwoordelik is vir kontak met die buitewêreld.

Boonop regeer die werklikheidsbeginsel hier, want die bewuste verstand soek gedrag wat aangepas is by die sosiale werklikheid, aangesien dit nie deur die beginsel van plesier beheer word nie. Dit is gedeeltelik opgeskort.

Freud se Tweede Onderwerpe: Struktuurteorie

Om te verstaan ​​dat sy ou model beperkings gehad het wat 'n meer ekspressiewe begrip van psigoanalitiese bevindings verhoed het, het Freud 'n nuwe model vir die psigiese apparaat voorgestel.

In hierdie nuwe model, Freud brei jou begrip van die dinamika van psigiese gevalle uit en stel 'n nuwe manier van verstaan ​​bekend, genaamd die Struktuurmodel van die psigiese apparaat .

Lees ook: Wees die beste weergawe van jouself in 14 stappe

Daarin sal Freud die formulering voorstel van 'n model wat nie meer op 'n virtuele begrip gefokus is nie, maar op psigiese strukture of klasse. Hierdie strukture is voortdurend in wisselwerking vir die funksionering van die psige, wat is:

Sien ook: Die 7 Groot Verhoudings Boeke
 • ID;
 • EGO;
 • en SUPEREGO.

Die ID

Onder die strukture wat deur Freud aangebied word, is die ID die mees argaïese of primitiewe, nie net omdat dit die mees "wreed" is nie, maar ook omdat dit die een is wat eerste ontwikkel. Die id is 'n soort reservoir van chaotiese en irrasionele impulse, konstruktief en vernietigend en nie geharmoniseer met mekaar of met die eksterne werklikheid nie. Met ander woorde, dit is 'n groep dryfvere wat ons "instinktief" en "wild", sonder organisasie en sonder rigting kan sê.

In die id is daar psigiese energieë en dryfvere wie se doel is om plesier te verkry. . Dit is asof die id die energiereservoir van ons psigiese lewe was, terwyl die ander gevalle sou organiseerhierdie energie op die beste moontlike manier.

Daarom het die ID die volgende kenmerke:

 • maak nie planne nie en wag nie;
 • het nie chronologie (verlede of toekoms), is altyd teenwoordig;
 • omdat dit teenwoordig is, soek dit onmiddellike bevrediging vir impulse en spanning;
 • aanvaar nie frustrasies nie en ken nie inhibisie nie;
 • het geen kontak met die perke wat deur die werklikheid opgelê word nie;
 • soek na bevrediging in fantasie;
 • kan dieselfde effek hê as 'n konkrete aksie om 'n doel te bereik;
 • is heeltemal onbewustelik.

SUPEREGO

Psigiese instansie wat deur die Ego geroep word om die Id te beheer. Dit wil sê, die SUPEREGO is 'n wysiging of spesialisasie van die EGO wat daarop gemik is om te verhoed dat die impulse van die id realiseer soos hulle is. Die superego is verantwoordelik vir die oplegging van sanksies, norme, standaarde en idealisasies, en word gevorm deur die introjeksie van inhoud wat van die ouers af kom.

Om te sê dat die superego 'n spesialisering van die ego is beteken dat, nog in die kinderjare, die ego volwasse geword het en 'n deel van homself bestem het om inhibisies en verbods te genereer. Dit beteken nie rypwording van 'n spesifieke orgaan van die ego nie, maar 'n psigiese rypwording (biologies en sosiaal) wat geestelike werk in hierdie rigting organiseer.

Die superego is deels bewustelik, deels onbewustelik

Ek wil inligting hê om in te skryf vir die Kursus vanPsigoanalise .

 • Voorbeeld van gewete: as jy sê “dit is verbode om dood te maak”.
 • Voorbeeld van bewusteloosheid: gedragspatrone en kleredrag dat jy oordeel as 'n "natuurlike" keuse en waaroor jy nooit gedink het hulle is van buite bepaal nie.

Daarbenewens soek die SUPEREGO regulatoriese morele perfeksie en is geneig om enige en alle oortredings te onderdruk wat kan skade aan die verstand veroorsaak.

Die superego is verwant aan die Oedipus-kompleks omdat sy funksioneringsmeganisme hoofsaaklik ontwikkel vanaf die Oedipus-ouderdom (ongeveer 3 jaar oud tot die begin van adolessensie). Dit is 'n ouderdom wanneer die kind:

 • die pa moet verstaan ​​as waarborg van die reëls (perke, skedules, dissipline, ens.) wat sy dryfkrag aan bande lê;
 • aanneem 'n eerbiedige respek vir die vader , as voorbeeld van 'n held, nie meer 'n mededinger nie; en
 • die verbod op bloedskande in te voer (die moeder as 'n seksuele objek prysgee).

Tot later groei die kind en in die oorgang tot adolessensie, ontdek dat die samelewing baie ander morele reëls en bronne van bewondering het, anders as wat in die gesinsomgewing geleef het, maar met 'n soortgelyke meganisme, waaraan die superego reeds gewoond is. Die belangrikheid van Oedipus vir psigososiale ontwikkeling is baie groot, want dit sal die subjek se eerste ervaring met sy superego wees: die interdiksies en diegelegitimeerde ideale .

Later sal hierdie tiener reeds 'n meer komplekse superego hê, met verbode en helde wat uit ander dele kom, om homself van sy ma en pa te kan distansieer. Hierdie outonomisering in verhouding tot die gesin en die introjeksie van 'n komplekse superego is baie tipies van adolessensie: ouers hou gewoonlik nie van die tiener se verwydering uit die krip nie, maar dit is 'n teken van 'n goed opgelosde Oedipus en van 'n kind se psigiese rypwording .

Ons kan sê dat die superego drie doelstellings het :

 • om (deur straf of 'n skuldgevoel) enige impuls wat strydig is met die reëls te inhibeer en ideale daardeur gedikteer ( morele gewete);
 • dwing die ego om op 'n morele manier op te tree (al is dit irrasioneel);
 • lei die individu tot perfeksie, hetsy in gebare of gedagtes.

Dit is baie belangrik om te sê dat 'n rigiede superego siek word en een van die hoofoorsake van neurose, angs, angs is . Psigoanalitiese terapie sal teen 'n rigiede superego werk.

Dit word gedoen deur toe te laat:

 • voorwaardes vir die ontleder om homself te ken;
 • om 'n bietjie meer in te gee tot sy eie begeertes, om 'n persoonlikheid te vestig wat minder met homself in konflik is;
 • al is dit in stryd met die idees en standaarde wat deur familie en die samelewing voorgestel word.
Lees ook: Topografiese teorie en struktuurteorie in Freud

Hiermee bedoel ons ditom die bestaan ​​van 'n superego te verstaan ​​ beteken nie die aanvaarding van al die reëls, wette, oortuigings en standaarde van 'n gegewe samelewing nie .

Inteendeel, dit beteken om te verstaan ​​dat sosiale lewe eis konvensies om barbaarsheid te vermy (dit wil sê die oorheersing van die sterkstes), selfs wanneer hierdie konvensies nie uitgedruk of geskryf word nie, maar dat hierdie konvensies nie ewig, onveranderlik is nie.

EGO

Vir Freud kom die geboorte van die Ego van vroeë kinderjare , wanneer die affektiewe en emosionele bande met die "ouers" gewoonlik intens is. Hierdie ervarings, wat in die vorm van riglyne, sanksies, bevele en verbods voorkom. sal veroorsaak dat die kind hierdie subjektiewe emosies in die onbewuste opteken. Hierdie emosies sal "liggaam" aan jou psigiese en egoiese struktuur gee.

Die ego is halfpad tussen die ander twee elemente. Die ego is die middel van die wipplank tussen die individuele bevredigingskant van begeerte (id) en die sosiale bevredigingskant wat die sosiale lewe kan bring as jy bereid is om aan sekere standaarde (superego) te leef.

Sowel. as die superego is die ego ook:

 • bewustelike deel: wanneer ons byvoorbeeld redeneer wanneer ons in die openbaar praat;
 • onbewustelike deel: soos die verdedigingsmeganismes van die ego.

Die bemiddelende funksie van die Ego

Bestaande uit ou mnemoniese spore (affektiewe kinderjare herinneringe), het die Ego sy grootste bewuste deel , maar neem ook 'n ruimte in die onbewuste in.

Dit is dus die hoofpsigiese instansie en wie se funksie is om te bemiddel, te integreer en te harmoniseer:

 • die konstante impulse van die ID;
 • die eise en bedreigings van die SUPEREGO;
 • behalwe die eise wat van die eksterne wêreld af kom.

Die beginsel van die werklikheid

Die Ego ontwikkel vanuit die ID om sy impulse doeltreffend te laat wees, dit wil sê met inagneming van die eksterne wêreld: dit is die sogenaamde beginsel van die werklikheid . Dit is hierdie beginsel wat rede, beplanning en wag in menslike gedrag inbring.

Daarom word die bevrediging van dryfkragte vertraag tot die oomblik wanneer die werklikheid dit toelaat om dit met 'n maksimum plesier en 'n minimum te bevredig. van negatiewe gevolge.

Deur die eerste en tweede Freudiaanse onderwerpe te vergelyk

Freud se topografiese teorie (bewuste, voorbewuste en onbewuste) word dit onderskei van die struktuurteorie (ego, id, superego).

Dit is nie onversoenbare teorieë nie; Freud het nie die een ten gunste van die ander laat vaar nie. Selfs nadat Freud die struktuurteorie (tweede onderwerp) uitgewerk het, het hy voortgegaan om in sy werke die konsepte van bewuste en onbewuste (eerste onderwerp) aan te neem.

Om die eerste en tweede Freudiaanse onderwerpe in 'n enkele beeld te kombineer. , en met inagneming van die metafoor (of allegorie) van die ysberg in

George Alvarez

George Alvarez is 'n bekende psigoanalis wat al meer as 20 jaar praktiseer en hoog aangeslaan word in die veld. Hy is 'n gesogte spreker en het talle werkswinkels en opleidingsprogramme oor psigoanalise vir professionele persone in die geestesgesondheidsbedryf aangebied. George is ook 'n bekwame skrywer en het verskeie boeke oor psigoanalise geskryf wat kritiek ontvang het. George Alvarez is toegewyd daaraan om sy kennis en kundigheid met ander te deel en het 'n gewilde blog oor Aanlynopleidingskursus in Psigoanalise geskep wat wyd deur geestesgesondheidswerkers en studente regoor die wêreld gevolg word. Sy blog bied 'n omvattende opleidingskursus wat alle aspekte van psigoanalise dek, van teorie tot praktiese toepassings. George is passievol daaroor om ander te help en is daartoe verbind om 'n positiewe verskil in die lewens van sy kliënte en studente te maak.