Jo, Id i Superjo en la teoria psicoanalítica de Freud

George Alvarez 31-05-2023
George Alvarez

El Id, Jo i Superjo en la Personalitat fa referència al conjunt de sistemes psicofísics que determinen l'ajust entre l'individu i l'entorn en què viu. Tot i que té característiques comunes, la personalitat és única per a cada individu. A més, té la característica de ser temporal, ja que fa referència a un individu que interactua històricament.

En un primer moment, la personalitat de l'individu es va revelar a Freud com un espai de conflictes i acords psíquics, en el qual els instints eren oposats, en què els impulsos biològics estaven bloquejats per prohibicions socials. Per ordenar aquest aparent caos, Sigmund Freud va emprendre una classificació, organitzant el sistema en tres components bàsics: El Id, el Jo i el Superjo .

El Id i la Personalitat

El contingut actual per entendre què és l'Id en psicoanàlisi es troba en el subjecte des del naixement. A més, conté principalment els instints i impulsos presents en la nostra constitució i que troben expressió psíquica en formes desconegudes per l'ésser humà. En l'Id coexisteixen impulsos que poden ser contraris, sense anul·lar-se mútuament.

Les lleis racionals del pensament no s'apliquen a l'Id, conté tota l'energia de l'individu. També inclou continguts mentals que mai han pres consciència. Així com els instints considerats inacceptables perconsciència. Encara que estan bloquejats per la consciència, els instints continguts en l'Id són capaços d'influir en el comportament de tots els individus.

Ego i personalitat

El Ego (segons la psicoanàlisi) si les formes de l'id i representa la part del sistema psíquic que està en contacte amb la vida real. La funció de l'Ego és apaivagar les demandes de l'Id, ja que l'individu estructura la seva pròpia identitat. Mentre protegeix l'Id, l'Ego n'obté l'energia que necessita per a les seves realitzacions.

L'Ego és responsable de la connexió entre els impulsos sensorials i el sistema muscular. És a dir, respon als moviments voluntaris. A més de l'autoconservació. L'Ego té també la funció d'exercir un control sobre les demandes dels instints, decidir quines s'han de satisfer i en quin moment, reprimint les que es presenten com a inacceptables.

Vegeu també: Què és l'abundància i com tenir vida abundant?

D'aquesta manera coordina les tensions produïdes. pels instints, conduint-los adequadament, animant la persona a trobar les solucions més adequades, encara que siguin menys immediates i d'acord amb la realitat.

Superjo i personalitat

El Superego fa el paper de censor en relació a les activitats de l'Ego. Actua com a titular dels codis morals i ètics, regulant la forma de conducta. Sigmund Freud enumera tres atribucions del Superjo: consciència, autoobservació i formació de

Tot i que també pot actuar de manera inconscient, el Superjo fa la funció de jutjar l'activitat conscient. El Superjo té el seu desenvolupament relacionat amb la formació d'ideals. El seu contingut esdevé un vehicle de valors establerts en una societat determinada, transmesos de generació en generació.

El sistema psíquic pretén mantenir un nivell acceptable d'equilibri entre plaer i disgust. De l'Id deriva l'energia necessària per conduir el sistema. L'Ego, sorgit de l'Id, elabora els impulsos procedents de l'Id, conformant-los al principi de realitat.

En aquest sentit, actua com a mediador entre l'Id i el Superjo pel que fa als requisits. de la realitat de l'entorn on vius. El Superjo actua com un fre, actuant predominantment en contra dels interessos de l'Ego.

Conscient, preconscient i inconscient

Per a Freud, “no hi ha discontinuïtat en la vida mental”. Per a Sigmund Freud, el pare i creador de la Psicoanàlisi, els processos mentals es produeixen per una motivació específica. Cada esdeveniment, sentiment, oblit té una motivació o causa. Per a Freud, hi ha vincles que identifiquen un esdeveniment psíquic amb un altre.

Vegeu també: Mètode d'associació lliure en psicoanàlisi

Constituint només una part de la ment, el Conscient es refereix a tot allò que som conscients en aquest moment. En l'Inconscient es localitzen els elements que, en principi, no són accessiblesconsciència, a més dels continguts exclosos de la consciència o reprimits. El Preconscient és una part del sistema psíquic que pot arribar a ser conscient fàcilment.

Conclusió

En aquest sentit, és evident que la Psicoanàlisi no només està relacionada amb l'interès mèdic, d'interès per a tots. de la ciència.

Aquestes parts de la ment humana són idees importants en la teoria de Freud. Vegeu també un article més complet sobre id, ego i superjo.

En resum, podem dir que:

Vull informació per matricular-me al Curs de Psicoanàlisi .

  • El id és una part més primitiva i inconscient de la ment; en ell, hi ha els instints de supervivència i de plaer.
  • El ego és la part que gestiona entre els impulsos de l'ell i les exigències del món exterior, és a dir, busca una equilibri entre realitat, id i jo.
  • El superjo és la part de la nostra vida mental que interioritza les normes socials i morals.
Llegiu també: ID de Freud: conceptes i significats

Per a Freud, el conflicte entre aquestes tres instàncies psíquiques dóna lloc als problemes psicològics als quals s'enfronten les persones. La intenció de la psicoanàlisi és ajudar a l'individu a entendre aquests conflictes i trobar un equilibri saludable entre les diferents parts de la seva personalitat.

George Alvarez

George Alvarez és un reconegut psicoanalista que fa més de 20 anys que exerceix i és molt apreciat en el camp. És un ponent molt sol·licitat i ha realitzat nombrosos tallers i programes de formació sobre psicoanàlisi per a professionals de la indústria de la salut mental. George també és un escriptor consumat i ha escrit diversos llibres sobre psicoanàlisi que han rebut elogis de la crítica. George Alvarez es dedica a compartir els seus coneixements i experiència amb altres persones i ha creat un bloc popular sobre Curs de formació en línia en psicoanàlisi que és àmpliament seguit per professionals de la salut mental i estudiants de tot el món. El seu bloc ofereix un curs de formació integral que cobreix tots els aspectes de la psicoanàlisi, des de la teoria fins a les aplicacions pràctiques. A George li apassiona ajudar els altres i es compromet a fer una diferència positiva en la vida dels seus clients i estudiants.