25 Ffilm Fawr Mytholeg Roegaidd

George Alvarez 18-10-2023
George Alvarez

Mae chwedloniaeth gyfoethog Groeg yn swyno pawb gyda'i straeon a'i mythau. Er eu bod yn ymddangos yn rhyfedd iawn o'u cymharu â'n byd modern, mae wedi dylanwadu ar ddiwylliant gorllewinol mewn sawl ffordd. Am y rheswm hwn, mae cynrychioli'r diwylliant hwn trwy weithiau sinematograffig yn ffordd o ailddarllen a phersbectif ein hoes. Dyna pam y gwnaethom restr o 25 o enwebiadau ar gyfer ffilmiau mytholeg Groeg sy'n rhoi syniad i ni am gymeriad y naratifau hyn a sut roedd y diwylliant hwn, a etifeddwyd gennym ni, yn deall y byd yr adeg honno.

25 o ffilmiau mytholeg Roegaidd i'w gwylio a'u mwynhau

“Troy”, 2004

Rydym yn dechrau ein rhestr o ffilmiau mytholeg Groeg gyda'r clasur gwych Troy. Wedi'i gosod yn 1193 CC, mae'n portreadu rhyfel gwaedlyd, wedi'i ysgogi gan dywysog, sy'n effeithio ar ddinas Troy am 10 mlynedd hir. I derfynu'r gyflafan, mae brenin Troy yn ymddiried yn Achilles, rhyfelwr di-baid, gyda'r genhadaeth i ddod â'r gwrthdaro i ben.

“Jason and the Argonauts”, 1963

Ar ôl dychwelyd adref , ar ôl 20 flynyddoedd, mae angen i Jason geisio cnu aur i adennill ei orsedd. Ar gyfer hyn, mae'r arwr yn arwain tîm o ryfelwyr ac yn mynd i chwilio am y gwrthrych. Ar hyd y ffordd, mae'n wynebu gelynion pwerus, fel y cawr efydd. Er ei fod yn hen, mae'r cynhyrchiad yn cael ei gydnabod am weithredu golygfeydd effeithiau arbennig sy'n dal i gael eu defnyddio mewn sinema gyfoes.

Gweld hefyd: Ymadroddion am Elusen: 30 neges wedi'u dewis

“300”, 2006

Un o’r ffilmiau mytholeg Groeg gorau yw’r ailddehongliad sinematograffig o Frwydr Thermopylae, yn rhyfeloedd Persia. Yn seiliedig ar lyfr comig o'r un enw, mae 300 yn adrodd stori adnabyddus 300 o ryfelwyr Spartan yn erbyn byddin Persia. Cafodd arddull wreiddiol ac estheteg weledol y gwaith dderbyniad da iawn gan y cyhoedd a’u gwerthuso gan y beirniaid.

“Electra, the venger”

Ar ôl y rhyfel 10 mlynedd, mae Agamemnon yn dychwelyd yn fuddugol i ei deyrnas yn unig i gael ei ladd gan gariad ei wraig. Mae ei ferch Electra yn gwybod bod ei mam yn gysylltiedig â llofruddiaeth ei thad, ond nid oes unrhyw beth y gall ei wneud oherwydd ei bod yn dal yn blentyn. O gofio hyn, mae'n aros yn amyneddgar tra bydd yn aeddfedu, gan aros am y diwrnod y bydd yn dial am farwolaeth ei thad.

“Hercules”, animeiddiad 1997

Mae gan ddarluniau plant y pŵer i gadw rhan o ein plentyndod, ac nid yw Hercules, llwyddiant mawr cynyrchiadau Walt Disney o’r 1990au, yn eithriad. Mae'r animeiddiad yn dod â'i gyfeiriadau naratif i mewn at fytholeg Roegaidd glasurol, tra'n datgelu antur hudolus o'r demigod ar y ffordd i'w chymeradwyo gan ddwyfol. Mae'n dal i gael ei chofio heddiw am ei chynllwyn a'i gwneuthuriad godidog.

“Alexander”, 2004

Alexander yw un o'r ffilmiau mytholeg Groeg mwyaf adnabyddus gan fynychwyr ffilm. Gyda chast gwych, mae'n cynrychioli hanes ymerawdwr Gwlad Groeg a orchfygodd bron y byd i gyd mewn ychydigblynyddoedd. Gan ddechrau o Macedonia bach, enillodd yr ymerawdwr reolaeth ar ranbarthau daearyddol pwysig, gan ledaenu'r diwylliant Hellenig ymhlith ei bobloedd.

“Malpertuis”, 1943

Er nad yw'n ffilm sy'n seiliedig ar fytholeg Roeg, mae'r plot yn cludo'r cyhoedd i'r cyfnod hwnnw, trwy adloniant modern o gynrychioli'r duwiau. Yn y plot, mae nifer o bobl yn cael eu herwgipio a'u cludo i blasty aneglur lle mae'n rhaid iddynt gynrychioli duwiau Groegaidd. Os na fyddant byth yn gadael y lle, gallant rannu'r plasty, ond mae unrhyw un sy'n meiddio ffoi yn cael ei lofruddio'n ofnadwy.

“Oedipus the King”, 1967

Mae'r ffilm yn portreadu'r Groegwr trasiedi wedi'i rhamanteiddio yn y ddrama Roegaidd o'r un enw. Yn y plot, mae Oedipus yn cael ei adael yn yr anialwch diolch i weledigaeth yr oracl a ddatgelodd ei dynged drasig: byddai'n lladd ei dad ac yn priodi ei fam. Fodd bynnag, fel oedolyn, ar ôl darganfod ei darddiad a'r broffwydoliaeth ofnadwy, mae'n rhedeg i ffwrdd oddi wrth ei deulu ac yn dychwelyd yn ddamweiniol i'w orsedd. Oddi yno, mae'n dechrau ar ei thaith i ddirywiad. Cofiwch fod cysyniad pwysig mewn Seicdreiddiad o'r enw Cymhleth Oedipus.

Darllenwch Hefyd: Beth yw Archeteipiau? Ystyr Jung a Seicdreiddiad

“Helen of Troy – Passion and War”, 2003

Mae'r ffilm yn adrodd hanes Paris, tywysog a adawyd gan ei dad oherwydd ei fod yn credu y byddai'n dod â dinistr i'r deyrnas. Cymryd rhan mewn gêm rhwng triduwiesau, temtir y gwr ieuanc i benderfynu pa un o honynt yw yr harddaf. Fodd bynnag, pan addawyd iddo gariad y marwol harddaf yn y byd, Helena, bydd y dewis yn dod â rhyfel i'w fywyd.

Gweld hefyd: Dyfyniadau gan Carlos Drummond de Andrade: 30 gorau

“Wonder Woman”, 2017

Darethaf diweddaraf yr arwres rhyddhau comics mewn safle perthnasol ymhlith ffilmiau mytholeg Groeg. Mae stori’r dywysoges ryfelgar sy’n chwilio am ddiwedd i ryfel i’r byd yn cyfuno elfennau diwylliannol â data hanesyddol a themâu gwleidyddol. Heb sôn bod y prosiect graffeg yn gyffrous yn weledol, yn hwyl ac wedi'i strwythuro'n dda yn fewnol.

“Xena, y dywysoges ryfelgar”, 1995

Er iddo ddechrau gyda disgwyliadau uchel ar gyfer ei botensial, “Xena , Warrior Princess” wedi dangos ei gwerth trwy ei llwyddiant teledu. Mae'r gyfres yn achub elfennau o ddiwylliant Groeg i greu straeon ffuglennol sy'n ymwneud â mythau Groeg yr Henfyd. Yma fe welwch greaduriaid cyfriniol, duwiau'n ymyrryd â bywyd dynol a rhyfelwr anhygoel sydd am adbrynu ei gorffennol fel llofrudd.

“Xanadu”, 1980

I gefnogwyr ffilmiau sbwriel, mae Xanadu yn dangos sut roedd sioe gerdd yr wythdegau yn addoli yn y genre. Mae'r ffilm yn adrodd hanes y dduwies ddawns Groegaidd, Kira, sydd angen helpu Sonny i agor clwb nos. Fodd bynnag, mae hi'n mynd yn groes i orchmynion Zeus yn y pen draw ac yn syrthio mewn cariad â'r meidrol.

“Ulysses”, 1954

Un o ffilmiau mytholeg Roegaidd.Mae'r rhestr yn darlunio stori glasurol Ulysses, brenin, a'i wraig ffyddlon Penelope. Gan ei gredu wedi marw, mae gelynion y brenin ar frys yn cynnig priodas i'r wraig.

I dawelu'r hwyliau a rhoi amser i'w gŵr ddychwelyd, addawodd Penelope y byddai'n dewis gŵr ar ôl iddi orffen ei thapestri. Fodd bynnag, datodwyd yr hyn a wau yn ystod y dydd yn ystod y nos i arbed amser. Er iddo gael ei wthio i'r eithaf, profodd Penélope yn fod gwerthfawr am fod yn eithafol:

  • Doethineb wrth ddyfeisio cynllun gyda gorchwyl cartref syml a thwyllo sawl dyn;
  • Amynedd wrth wybod sut i weithredu'n gywir y blaensymiau a gafodd gan gynifer o ddynion wrth aros am ei gŵr.

“Hércules”, 2014

Yn ogystal ag animeiddio, mae'r weithred fyw yn dod â'r hyn sy'n digwydd yn nyfodol y demigod. Ar ôl colli ei deulu 400 mlynedd yn ôl, mae Hercules yn mynd ar daith gyda phobl waedlyd i ddod o hyd i ystyr yn ei fywyd. Yn hyn, mae'n dod yn gyfrifol am hyfforddi byddin a'u trawsnewid yn rhyfelwyr.

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

“Minotauro”, 2006

Mae angen i fugail ifanc achub y ddynes y mae’n ei charu a’i phobl rhag gormes uchelwr sadistaidd. Am hynny, mae angen iddo fynd i mewn i labrinth y Minotaur a lladd y creadur fel her gan y brenin.

“Medea”, 1969

Er mwyn adennill ei deyrnas, mae Jason yn hudo'r brenin.dewines Medea ac yn dwyn y cnu aur. Fodd bynnag, flynyddoedd yn ddiweddarach, mae'r ddewines yn cael ei adael ganddo, sy'n bwriadu priodi merch y brenin. Ond nid yw'r ddewines yn bwriadu gadael y dyn heb ei gosbi ac mae'n paratoi dialedd mwyaf ei bywyd yn erbyn ei chyn-gariad.

“Chwedl Aeneas”, 1962

Yn nigwyddiadau'r Trojan Rhyfel , mae Enéas yn y pen draw yn cymryd cyfrifoldeb am fynd â ffoaduriaid o'r gwrthdaro i diroedd newydd yr Eidal. Mae'n ymddangos na fydd y llwybr yn hawdd ac mae'n rhaid i Aeneas ddelio â'r peryglon sydd o flaen ei bobl.

“The Odyssey”, 1997

Gyda diwedd y Trojan rhyfel, mae Ulysses o'r diwedd yn llwyddo i gychwyn ei daith yn ôl adref. Fodd bynnag, mae ei daith yn llawn heriau a brwydrau, fel creaduriaid cyfriniol a gelynion y mae'n rhaid iddo eu hwynebu ar hyd y ffordd. Dyma un o'r ffilmiau am fytholeg Roegaidd sy'n ceisio dysgu am:

  • Cryfder, fel nad ydych chi'n rhoi'r gorau i'ch ewyllys;
  • Dewrder, felly dydych chi ddim yn ôl i lawr yn wyneb yr heriau rydych chi'n dod ar eu traws

“Percy Jackson and the Lightning Thief”, 2010

Wedi'i ysbrydoli gan fasnachfraint o lyfrau plant, yn ei dro wedi'i ysbrydoli gan fytholeg Roegaidd , mae'r ffilm yn ddifyrrwch llawn hwyl i bawb. Mae Percy yn darganfod ei fod yn fab i Poseidon ac yn ddyn, ac yn cael ei gludo i'r gwersyll hanner gwaed i hyfforddi. Fodd bynnag, mae’n cael ei gyhuddo o ddwyn taranfollt Zeus ac yn cychwyn ar ei daith i brofi ei werth.diniweidrwydd.

“Pan fydd y duwiau'n caru”, 1947

Mae'r dduwies ddawns Terpsichore yn anfodlon pan mae'n darganfod nad yw sioe gerdd amdani yn cael ei chynhyrchu'n dda. I newid hynny, mae hi'n dod lawr i'r ddaear i wneud sioe Broadway hyd at ei safonau. Mae'n ymddangos ei bod hi'n cwympo mewn cariad â dyn marwol. Mae’n ddarlleniad modern a diddorol arall sy’n dod â mytholeg Roeg yn nes at yr oes gyfoes!

Darllenwch Hefyd: Myth Cronos: deall hanes chwedloniaeth Roegaidd

“Iphigenia”, 1977

Merch Agamemnon a chondemniwyd Clytemnestra, Iphigenia, i aberthu gan y dduwies Artemis. Mae'r gosb hon yn digwydd oherwydd i Agamemnon ladd carw cysegredig, gan alw ar ddigofaint y dduwies sy'n mynnu iawn. Ar y llaw arall, mae ei wraig yn dechrau ei galarnadau ac yn deffro ei chynddaredd ei hun gyda'r sefyllfa.

“Meibion ​​taranau”, 1962

Meibion ​​taranau neu Arrivano i titani , yn yr Eidaleg wreiddiol, yn gweithio'r myth Groegaidd mewn ffordd ffansïol. Yn y sgript, mae brenin Creta yn cyhoeddi ei hun yn dduw ac yn herio pob un o'r duwiau Olympaidd. Maen nhw'n penderfynu anfon y titans i ymchwilio a rhoi diwedd ar y sefyllfa.

“Fury of the Titans”, 2010

Yn yr erthygl, mae Perseus yn darganfod mai ef yw'r mab hanner marwol. o'r duw Zeus, ond yn gwrthod unrhyw gysylltiad â hynny. Fodd bynnag, daeth ei ddinas yn darged i ddigofaint y diwinyddion a dial gelyn pwerus iddyn nhw. gan ddefnyddio eichddewrder, yn cychwyn ar antur beryglus i ddelio â byd anhysbys ac achub y rhai y mae'n eu caru.

“Immortais”, 2011

Mae Theseus yn byw gyda'i fam a'i warcheidwad mewn pentref heddychlon ar y mynydd, nes ymosod ar y lle gan Hyperion. Pan gymerir ef yn garcharor a'i fam wedi marw, gadewir y dyn i farw. Fodd bynnag, yn anhysbys iddo, ei diwtor yw Zeus mewn cuddwisg, a oedd yn agos ato oherwydd ei fod yn credu yn ei botensial cudd.

“Jason and the Argonauts (Gladiator's Revenge)", 2000

I ddiweddu'r rhestr o ffilmiau mytholeg Groeg, rydym yn dod ag ailddehongliad arall o chwedl Jason. Gyda rhai newidiadau o gymharu â'r ffilm wreiddiol, mae'r prosiect hwn wedi'i rannu'n ddwy bennod yn fwy cyflawn. Pe baech yn gwylio'r fersiwn gyntaf, byddwch yn colli rhai digwyddiadau arwyddluniol a swynodd y cyhoedd.

Syniadau terfynol ar ffilmiau mytholeg Roegaidd

Mae'r ffilmiau mytholeg Groeg yn llwyddo i ddal y ffilm. hanfod y myth ac ailfformiwleiddio rhywbeth sydd eisoes wedi'i gadarnhau. Felly, mae gennym nifer o weithiau sy'n mynd i'r afael â'r un themâu, ond gyda'u gwreiddioldeb a'u hunaniaeth. Yn gyffredinol, maent yn byrth ardderchog i ddiwylliant, gwybodaeth ac adloniant llawn gwybodaeth. Dewiswch eich ffefryn, mae gennych popcorn mewn llaw a mwynhewch eich ffilm!

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Ffordd arall i mynediadmae gwybodaeth amdanoch chi'ch hun a'r byd trwy ein cwrs Seicdreiddiad Clinigol 100% ar-lein! Mae'n canolbwyntio ar ddal eich potensial a'ch cael chi yno trwy hunanymwybyddiaeth a meithrin diogelwch mewnol. O ganlyniad, byddwch yn deall osgo ac ymddygiad cymeriadau o ffilmiau mytholeg Roegaidd, yn ogystal â'r byd o'u cwmpas.

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.