Cyfieithydd am ddim: 7 teclyn ar-lein i gyfieithu

George Alvarez 04-06-2023
George Alvarez

Yn ein bywyd bob dydd, mae'n bwysig iawn ein bod yn cael mynediad at ystyr geiriau tramor. Yn y modd hwn, rydym yn deall cyd-destun diwylliannau eraill yn well, gan gyrchu ieithoedd yn gliriach. Felly, bydd ein tîm yn argymell saith opsiwn i unrhyw un sy'n chwilio am gyfieithydd gwych ar-lein. Edrychwch arno!

1. Google Translate

Mae'n bosibl bod bron pawb yn adnabod Google Translate, sef y cyfieithydd enwocaf ar y rhestr . Gyda chymorth y cyfieithydd hwn, rydym yn cyfieithu mwy na 70 o wahanol ieithoedd. Ac eto, ar unwaith. Yn ogystal, rydym yn defnyddio adnoddau sy'n cyfieithu llais yn gyflym, gan hwyluso ein chwiliadau.

I gael mynediad i'r offeryn, gallwch ddefnyddio'r fersiwn we neu drwy apiau symudol. Yn y modd hwn, rydym yn chwalu rhwystrau a allai atal cyfathrebu rhwng pobl â gwahanol ieithoedd. Rhai o nodweddion Google Translate a ddefnyddir fwyaf ar gyfer cyfieithu:

  • tudalennau rhithwir cyflawn;
  • testun mewn lluniau neu ddelweddau;
  • llais neu dyfyniadau testun;
  • o arwyddion.

Gall defnyddwyr ganfod iaith y testun a gallant ei gyfieithu i ieithoedd eraill sydd wedi'u cofrestru ar y platfform. Mae cymaint o bobl yn gludo dolenni i'r teclyn cyfieithu heb newid edrychiad y tudalennau. Yn olaf, gallwch ychwanegu ffeiliau personol i'w cyfieithu, megis doc, pdf, ppt neu rtf.

2.Yandex Translate

Yn ôl defnyddwyr, mae Yandex Translate yn gyfieithydd cyflawn a defnyddiol iawn ar gyfer llawer o weithgareddau. Rydych chi'n cyrchu rhyngwyneb sythweledol a hyd yn oed yn hawdd ei ddefnyddio at wahanol ddibenion. Os dymunwch, gallwch gludo testun sydd eisoes wedi'i ysgrifennu neu ysgrifennu'r deunydd ar fysellfwrdd rhithwir y platfform.

Yn ogystal, gallwch drawsgrifio sain, sy'n hwyluso cyfieithiadau amlgyfrwng yn fawr. Hefyd, fel pe na bai hynny'n ddigon, gallwch hefyd ddefnyddio'r cyfieithydd Yandex fel offeryn i gywiro testunau. Fel hyn gallwch wneud newidiadau i'r deunydd ysgrifenedig i wneud iddo edrych yn fwy proffesiynol.

Yn ogystal â Google Translate, gallwn gyfieithu tudalennau cyflawn gyda Yandex. Yna, gallwch gadw'r dudalen wreiddiol a'r dudalen wedi'i chyfieithu yn agored i gymharu'r cyfieithiad.

3. Cyfieithydd 10Beta

Mae gan ddefnyddwyr Microsoft gyfieithydd sy'n eithaf effeithiol yn yr hyn y mae'n bwriadu ei wneud . Felly mae'r cyfieithydd hwn ar gael ar gyfer Windows Phone 10 a chyfrifiaduron. Gydag ef byddwch yn gallu cyfieithu:

Gweld hefyd: Sefydlogrwydd emosiynol: 6 awgrym i'w cyflawni

  • brawddegau neu destunau hirach;
  • rhannau o sgwrs mewn amser real;
  • trwy gyfrwng adnabod llais mewn 18 o ieithoedd gwahanol;
  • testunau mewn mwy na 50 o ieithoedd;
  • trwy gymorth, ffeiliau'n defnyddio blychau testun, meicroffon a chamera ffôn symudol .

Felly, gyda'r adnoddau hyn, ni fydd gennych lawer o anawsterau i'w gwneudcyfieithiadau.

4. iTranslate Voice

Mae llawer o ddefnyddwyr yn ystyried iTranslate Voice fel cyfieithydd Saesneg rhagorol. Ar gael ar gyfer dyfeisiau IOS ac Android, mae'r rhaglen yn gwneud cyfieithiadau llais ar gyfer mwy na 40 o ieithoedd. Yn ogystal, gallwch ddefnyddio geiriadur cyflawn iawn yn y rhaglen gan ddefnyddio eich llais yn unig.

Un o wahaniaethau'r rhaglen hon yw'r mynediad i rannu cyfieithiadau trwy e-bost, SMS neu rwydweithiau cymdeithasol . Yn olaf, gallwch arbed yr ymadroddion rydych chi'n eu defnyddio fwyaf. Felly, mae'n fanteisiol iawn os ydych chi'n teithio llawer.

5. Microsoft Translator

Mae Microsoft Translator yn gyfieithydd ardderchog ar gyfer Portiwgaleg a sawl iaith. Mae hynny oherwydd ei fod yn gweithio'n debyg i gyfieithwyr eraill. Yna, byddwch yn cael mynediad at ei nodweddion heb anawsterau. Felly, gallwch chi gyfieithu'n awtomatig trwy destunau neu sain. Ac felly, gwrandewch ar y cynnwys sydd wedi'i gyfieithu i sawl iaith.

Fodd bynnag, y gwahaniaeth yw y gallwch greu ystafelloedd sgwrsio gyda hyd at 100 o bobl . Felly, mae'r cyfieithiad yn cael ei wneud ar yr un pryd, fel y gallwch chi siarad heb anawsterau mawr. I wneud hynny, byddwch yn mewngofnodi trwy'ch cyfrif Google, Microsoft neu Facebook i greu'r ystafell sgwrsio.

Ar ôl i chi greu'r ystafell, rhannwch y cod a gynhyrchir i wahodd mwy o bobl. Ymhellach, mae'ry rhan orau yw y gall y cyfranogwyr fod o unrhyw ran o'r byd. Still, gyda gwahanol ieithoedd wedi'u cofrestru yn yr offeryn. Y ffordd honno, gallant ysgrifennu yn eu hiaith frodorol a byddwch yn cael y wybodaeth wedi'i chyfieithu i Bortiwgaleg.

Gweld hefyd: Y cyfadeilad Oedipus heb ei ddatrys Darllenwch Hefyd: Myth Sisyphus: Crynodeb Athroniaeth a Mytholeg

6. Cyfieithydd DeepL

Y Mae defnyddwyr DeepL yn ystyried bod yr offeryn yn gyfieithydd gwych i Bortiwgaleg. Yn ogystal, mae DeepL yn rhad ac am ddim ac yn ymarferol i'w ddefnyddio mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd. Y ffordd honno, gallwch ddefnyddio deallusrwydd artiffisial i ysgrifennu a strwythuro eich testunau yn well .

Yn yr ystyr hwn, rydym yn cyfieithu unrhyw destun wrth i ni deipio, er mwyn gwneud y cyfieithiad ar y pryd. Os dymunwch, gallwch gopïo canlyniad y cyfieithiad a'i rannu i lwyfannau eraill neu ei lawrlwytho. Felly, gallwch gyfieithu testunau byr a dogfennau cyflawn mewn fformatau docx neu pptx, er enghraifft.

Rwyf am gael gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .<3

7. Skype Translator

Skype Translator fydd un o'r arfau gorau sydd ar gael. Wel, rydych chi'n cyfieithu ar yr un pryd i fwy na 50 o ieithoedd. Fel hyn, gallwch chi sgwrsio yn eich iaith frodorol â thramorwyr heb unrhyw broblem. Mae hyn oherwydd bod yr offeryn yn cyfieithu ar yr un pryd . Hynny yw, chi a sgwrs Almaeneg tra bod y cyfieithydd yn trosi'rnegeseuon ar gyfer y priod ieithoedd.

Hefyd, y peth gorau yw eich bod yn gwneud y cyfieithiad llais, adnodd hygyrch iawn. Wrth i dechnolegau ddatblygu, mae datblygwyr Microsoft yn teimlo bod angen gwella eu gwasanaethau. Cyn bo hir, byddwch yn derbyn diweddariadau Skype Translator ar ryw adeg.

Tra nad yw'r newidiadau hyn yn digwydd yn Skype, gallwn gyfieithu heb unrhyw anawsterau. Hefyd, gyda mynediad i lawer o nodweddion.

Bonws: Cyfieithydd Gwrthdroi

Fel bonws i chi, rydym yn dod â Reverso. Mae hwn yn gyfieithydd ardderchog ar gyfer Saesneg ac ieithoedd eraill. Trwyddo rydych chi'n cyfieithu ar yr un pryd, gan wrando ar eich cynnwys gwreiddiol a'ch cynnwys wedi'i gyfieithu. Yn ogystal, yn yr offeryn hwn, mae gennych nifer o adnoddau a swyddogaethau ar gyfer cyfieithu.

Er enghraifft, rydych yn gwirio sillafu, mae gennych fynediad at gyfystyron. Mae ganddo hefyd gyfuniad berfau, geiriaduron i astudio gramadeg Saesneg . Ar ben hynny, os dewiswch y fersiwn taledig, gallwch lawrlwytho'r dogfennau sydd wedi'u cyfieithu.

Ystyriaethau terfynol am y cyfieithydd

Er mwyn hwyluso'r drefn, mae angen i ni gael mynediad i cyfieithydd rhagorol . Wrth i berthnasoedd ddatblygu, rydyn ni'n rhyngweithio'n well â phobl, gan leihau'r rhwystr iaith. Y ffordd honno, dylem allu cyfieithu unrhyw wybodaeth rydym ei heisiau.

Yn ogystal, gyda globaleiddio,ar ryw adeg byddwn yn byw gyda phobl o wledydd eraill. Felly, trwy'r cyfieithydd, rydyn ni'n dod i adnabod gwahanol ddiwylliannau. Felly, rydym yn creu perthnasoedd gwaith a phartneriaethau. Felly beth am i chi roi cynnig ar nodweddion y cyfieithydd? Darganfyddwch drosoch eich hun beth allwch chi ei gyflawni!

Yn ogystal â'r cyfieithydd , beth am i chi hefyd ddod i adnabod ein cwrs Seicdreiddiad ar-lein? Yn y modd hwn, byddwch yn ehangu eich hunan-wybodaeth i ddatgloi eich potensial mewnol. Hefyd, byddwch chi'n dysgu am ymddygiad dynol. Yn fuan, waeth beth fo'r iaith, byddwch yn trawsnewid y byd o'ch cwmpas. Cofrestrwch nawr!

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.