Hvad er kulturel hybridisme?

George Alvarez 01-06-2023
George Alvarez

Der er en meget almindelig assimilationsbevægelse i menneskeheden, hvor forskellige elementer mødes. Takket være dette opstår der nye variationer, som giver vores identitet forskellige betydninger. Så forstå, hvad det er. kulturel hybriditet dens betydning, og hvordan den påvirker os i praksis.

Hvad er kulturel hybriditet?

Kulturel hybridisme er en blanding af to eller flere kulturer, hvor der skabes en ny kultur med elementer fra de gamle kulturer. Gamle vaner, holdninger og skikke ændres således og giver anledning til nye måder at leve på. Det er sådan, mange civilisationer og livsstile er opstået i de seneste århundreder.

Der er naturligvis flere grunde til, at denne bevægelse opstår, især på det politiske område, men i nogle tilfælde kan den opstå naturligt og uden autoritær indgriben ovenfra.

Mange forskere har en lang diskussion om kulturel hybridisering og dens virkninger, den indvirkning, den har på nye generationer og betydningen af selve menneskehedens historie, og de fordele, den medfører i form af kulturelle forskelle.

Årsager

Det er for forenklet at pege på en enkelt årsag til udbredelsen af kulturel hybridisme i verden. Det skyldes, at der længe har været undersøgelser, der har peget på denne tendens, og at den er påvirket af tiden selv. Med andre ord, det er elementerne i den nuværende livsform, der kan afgøre, hvordan denne rejse skal udformes .

Blandt de årsager, der nævnes, er den intensiverede globalisering imidlertid et mere almindeligt punkt i alle undersøgelser. Medierne har spredt sig globalt og forbundet forskellige folkeslag og kulturer. På den måde er det lettere at fordybe sig i en persons livsstil, at forstå personen og endog at tilegne sig det, han eller hun siger.

Forskere peger dog på, at nogle traditioner er ved at ophøre, da deres vækst er kompromitteret, mens andre peger på en større tolerance over for kulturelle forskelle.

Værdien af identitet

Denne proces er en normal tendens i dag og er endda stærkt forventet af mange i et stykke tid. Hvert folk har en imaginær territorial afgrænsning, inden for hvilken deres handlinger og tænkemåde identificerer deres eksistens Det er faktisk herfra, at nogle positive og nogle negative stereotyper stammer.

Brasilien er f.eks. kendetegnet ved samba, strande, varmt vejr og mennesker, der passer til dette, samt vold. Japan er mindre, men er kendetegnet ved menneskers hektiske rytme midt i byen og de smukke lokale landskaber. Hvert aspekt, der nævnes her, gør, at disse værker udgør disse regioners image og identitet.

Forskellen mellem disse elementer er det, der kan være velkendt for nogle og fremmed for andre. Alligevel fortsætter hver kultur med at handle uafhængigt og samtidig i verden, men den stadig lettere kontakt mellem folkene ender med at bringe forskellige sider sammen og bringe dem sammen på et bestemt punkt.

Fordele

Den vej, som kulturel hybriditet har taget, har fået støtte fra mange, der er interesseret i dens resultater. Herigennem vil vi få adgang til nye perspektiver, som vil fremme en kollektiv forståelse af de søjler, der er vigtige for vores eksistens Dermed ville vi have:

 • Respekt

At forstå det anderledes, når vi er tættere på det, fører til respekt. Påvirkede af de mest konservative eller ekstremistiske ender vi nogle gange med at foretage en utilstrækkelig bedømmelse uden at give forståelse. Hybridisering af kulturer ville få os til at være mere respektfulde og venlige over for dem, der har en anden kulturel baggrund.

 • Værdiansættelse af

Mange livsstile er blevet marginaliseret på grund af manglende kollektiv forståelse af dem. I det øjeblik vi forstår deres virkelige natur, og hvordan den påvirker vores livsstil, vil vi værdsætte deres eksistens. Det kan være muligt, når forskellige befolkninger begynder at dele samme tag og informationsmidler.

 • Kulturel tolerance.

Endelig ville vi lære at være mere tolerante og mindre uvidende om en anden kultur. Ved at leve sammen tættere på det, der er anderledes, ville vi slippe af med ubegrundede og endog voldelige fordomme Forestil dig, hvor mange positive foreninger der kunne opstå, hvis en gruppe forstod den andens dynamik?

Læs også: Paul Ekman: forløb og begreber i psykologi

Contras

På den anden side har kulturel hybriditet sine modstandere, som hævder manglerne ved kulturel forening. Mange er utilfredse med de scenarier, der kan opstå og begrænse den naturlige mangfoldighed i verden. De mest påpegede ulemper er:

 • Kulturel oversættelse

Hybridisering ville ikke give nogen mennesker følelsen af at være komplette, som mange forestiller sig. Der ville ikke være en sund proces af tilpasning og gentilpasning, som er så let, som nogle hævder. Sandheden støder på en hård vej med en kontinuerlig kulturel oversættelse til de deraf følgende befolkninger .

Jeg ønsker oplysninger om tilmelding til psykoanalysekurset .

 • Modsætning af betydninger

Hybridismens spor har medført forskellige former for betydning, hvoraf mange er nye, men som undertiden er i modstrid med de kulturelle retningslinjer, der er lagt i deres oprindelige vugge. Denne konflikt kan medføre en identitetskrise for den enkelte, fordi han ikke forstår, hvilken side han tilhører.

Se også: At drømme om en afgrund eller at du er ved at falde ned i en afgrund
 • Politiske og økonomiske spil

Et andet punkt, der er meget kritiseret, er de magt- og kontrolforhold, der eksisterer i denne forening. Det viser, at den kan tvinges til at blive opbygget takket være de mest magtfuldes interesser. En politisk ordning, der dominerer livet for hele verdens befolkning.

Afdækning

Den kan også fungere som en magtkatalysator for hegemoniske kulturer. Det skyldes, at den vil være med til at dække over nedbrydningen af mure mellem de mest subalterne og dominerende kulturer. Kort sagt, denne maskering vil bidrage til at øge visse produkter, der er resultatet af blandingen af folk, og skjule den bagvedliggende pålæggelse .

F.eks. den amerikanske indflydelse fra fastfood, musik, Hollywood-film... Etc. Herigennem etablerer de sig som ikoner for en livsstil, der skal og skal følges. I maskeraden bliver vi foranlediget til at blive stereotyper af skønhed, luksus og fysisk sundhed, hvilket ikke er sandt.

Kulturel hybriditet Peter Burke

Kulturel hybriditet har fungeret som en litterær dagsorden for en diskussion af den nye verden. Den engelske historiker Peter Burke har analyseret den kulturelle globalisering og dens forbindelse til hybridisering på en god måde. Kulturel hybridisme Burke viser en debat om kulturel globalisering ved at bruge et historisk perspektiv til at kortlægge den.

Værket er opdelt i fem dele og følger opdelingen af de aspekter, der er resultatet af denne proces. Vi ser således:

 • de mange forskellige genstande, der er hybridiseret;
 • variation af begreber og teorier, der er opfundet for at diskutere kulturel interaktion;
 • de mange forskellige situationer, hvor møderne finder sted;
 • flere mulige reaktioner på ukendte kulturelle genstande;
 • en række forskellige mulige resultater eller konsekvenser af hybridisering på lang sigt.

Bogens forslag er at vise et panorama, som forfatteren forsvarer som varieret, enormt og meget omdiskuteret. .

Afsluttende overvejelser om kulturel hybriditet

Selv om det er en naturlig tendens, er der stadig mange diskussioner om virkningerne af kulturel hybriditet På den ene side har vi dem, der bekræfter de gamle kulturers fortsatte eksistens som en form for bekræftelse, mens de ved en forening risikerer at blive udslettet og give plads til en kultur, der dominerer og kun gavner nogle få.

Derudover krediterer andre denne samme vej til et mere tolerant og egalitært syn på alle. Herigennem gør vi os tilgængelige for den anden for at give et knus og forstå situationen bedre. Hver vision er vigtig for os for bedre at forstå nuancerne i denne transformation og hvordan den kan påvirke os.

Se også: Id, Ego og Superego: Tre dele af det menneskelige sind

For bedre at forstå din plads i den kulturelle hybriditet skal du helt sikkert tilmelde dig vores online psykoanalysekursus Den vil hjælpe dig med at få de redskaber, du har brug for til bedre at placere dine handlinger i den verden, der er ved at tage form. Ud over den opnåede selvviden vil du bedre kunne udforske dit potentiale og din evne til at opnå resultater.

George Alvarez

George Alvarez er en anerkendt psykoanalytiker, der har praktiseret i over 20 år og er højt anset på området. Han er en efterspurgt foredragsholder og har gennemført adskillige workshops og træningsprogrammer om psykoanalyse for fagfolk i industrien for mental sundhed. George er også en dygtig forfatter og har forfattet adskillige bøger om psykoanalyse, der har modtaget kritikerros. George Alvarez er dedikeret til at dele sin viden og ekspertise med andre og har oprettet en populær blog om Online Training Course in Psychoanalyse, som følges bredt af mentale sundhedsprofessionelle og studerende over hele verden. Hans blog giver et omfattende træningskursus, der dækker alle aspekter af psykoanalyse, fra teori til praktiske anvendelser. George brænder for at hjælpe andre og er forpligtet til at gøre en positiv forskel i sine klienters og elevers liv.