Agnostikko: koko merkitys

George Alvarez 01-06-2023
George Alvarez

Me kaikki pelkäämme jotakin, johtuipa se sitten traumasta tai pelkäämäämme asiaan liittyvästä kielteisestä ajatuksesta. Meidän on kuitenkin aina etsittävä tietoa ja voitettava vastoinkäymiset, jotta voimme elää yhteiskunnassa.

Tämän päivän tekstissä saatte siis tietää lisää siitä, mitä on olla Agnostikko sen merkitys, uskomukset ja muunnelmat.

Tällä tavoin, objektiivisella tavalla, murramme paradigmoja ja virheellisiä sanontoja tästä, mikä rikastuttaa yhteiskuntaamme, kulttuuriamme ja kollektiivista järkeämme; joten seuratkaa viestiämme ja laajentakaa tietämystänne!

Mitä tarkoittaa agnostikko?

Thomas Huxley keksi termin vuonna 1869. Sana syntyi ironisesti vastakohtana uskonnolliselle gnostikolle (tietäjä). Se on johdos sanasta agnostos (kreikaksi tieto), joka muodostuu etuliitteestä "a-", joka on liitetty sanaan "gnostos".

Agnostikko ei siis usko Jumalan olemassaoloon eikä kiellä sitä, vaan etsii elämän ja maailmankaikkeuden merkitystä todisteiden avulla.

Lyhyesti sanottuna Agnostikko on agnostilaisuuden kannattaja tai sellainen, johon voidaan viitata. Meidän on kuitenkin ymmärrettävä hieman enemmän siitä, mistä tämä uskontokunta on saanut alkunsa, jotta voimme muodostaa siitä järkevän mielipiteen.

Mistä agnostilaisuus on peräisin?

Filosofia osoittaa meille, että agnostilaisuus on "oppi, joka julistaa absoluuttiset tai metafyysiset kysymykset ihmismielen saavuttamattomiksi, koska ne eivät ole järjen analysoitavissa" (Priberamin sanakirja).

Agnostinen filosofia alkoi 1700-luvulla Immanuel Kantin ja David Humen tutkimusten myötä, kun taas termi agnostilaisuus ilmestyi 1800-luvulla, ja sen muotoili brittiläinen biologi Thomas Henry Huxley Metaphysical Societyn kokouksessa.

Agnostikkoja on kuitenkin useampia: tiukka, joka uskoo, että yliluonnollisten olentojen ymmärtäminen on mahdotonta; empiristi, joka odottaa todellisia todisteita yliluonnollisen olemassaolosta; ja apaattinen, joka ei välitä.

Agnostisismin säikeet

Agnostisismia on erityyppisiä: teistinen, ateistinen, empiirinen, vahva, heikko, apaattinen, ignostinen ja mallinomainen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että kuten edellisessä kappaleessa kuvattiin, agnostikko ei usko väitteisiin, joiden mukaan jumaluuksien olemassaolo voidaan todistaa. Samoin hän ei kuitenkaan kiellä Jumalan tai jumalien olemassaoloa.

On kuitenkin korostettava kahta tärkeää agnostikon ominaisuutta: hän ei usko Jumalan olemassaoloon (ateisti) ja hän ei tiedä Jumalan olemassaolosta, mutta uskoo, että siihen voi olla vastaus (teisti).

Teistinen agnostikko

Agnostinen teismi käsittää uskon yhteen tai useampaan jumaluuteen. Teistinen agnostikko hyväksyy Jumalan olemassaolon, mutta hänellä ei ole keinoa selittää sitä.

Agnostiseen teismiin voidaan sisällyttää lukuisia uskomuksia, kuten fideismi, mutta kaikki agnostiset teistit eivät kuitenkaan ole fideistejä.

Koska agnostilaisuus on tietoon perustuva kanta eikä se kiellä uskoa jumaluuteen, se on yhteensopiva useimpien teististen kantojen kanssa.

Ateistinen agnostikko

Agnostinen ateismi on sitä vastoin uskomattomuutta mihinkään jumalaan. Agnostinen ateisti ei hyväksy, mutta ei myöskään hylkää mahdollisuutta, että on olemassa yksi (tai useampi) jumala.

Haluan tietoa ilmoittautumisesta psykoanalyysikurssille. .

Näin ollen tieteellisesti todistettujen ja konkreettisten tosiasioiden edessä, täysin inhimillisen ymmärryksen valossa, ne ovat itse asiassa merkityksellisiä yksilön kannalta. agnostikko ateisti.

Lopuksi on syytä mainita, että Freud tunnustautui ateistiksi, mutta osoitti suurta kiinnostusta uskonnollisten ilmiöiden tutkimiseen ja pyrki vakavasti käyttämään psykoanalyyttisen teorian keskeisiä elementtejä uskonnon alkuperän ja luonteen tulkitsemiseen.

Freud ja uskonnon luonne

Hän pyrki metapsykologiseen ymmärrykseen uskonnollisesta kokemuksesta. Freud tarjosi teoreettisia kontribuutioita, jotka mahdollistavat psykoanalyysin ja uskonnon uudenlaiset, toisiinsa verrannolliset teoreettiset rakennelmat.

Freudin ajattelu on kaikkein avoimin tarkistuksille. Siinä jokainen käsite elää omaa elämäänsä. Juuri tätä kutsutaan dialektiikaksi; esiin nousee subjektin subjektiivisuus hänen haluissaan, hänen suhteessaan ympäristöönsä, toisiin ihmisiin ja elämään itseensä.

Lopuksi tämä vakaumus motivoi meitä jatkamaan Freudin tärkeimpien uskontoa käsittelevien tekstien lukemista, sillä nykyisen kritiikin lisäksi löydämme niistä uusia näkökulmia psykoanalyysin ja uskonnon väliseen mahdolliseen tieteidenväliseen vuoropuheluun.

Lue myös: Ensimmäisen ajankohtaisen ja toisen ajankohtaisen eroja

Psykoanalyysin ja uskonnon välinen vuoropuhelu

Freudin mukaan ei ole mitään syytä pelätä, että psykoanalyysi, joka ensimmäisenä havaitsi, että psyykkiset teot ja rakenteet ovat poikkeuksetta ylimääriteltyjä, joutuisi kiusaukseen liittää uskonnon kaltaisen monimutkaisen asian alkuperän yhteen lähteeseen.

Jos psykoanalyysin on pakko ja itse asiassa pakko painottaa jotakin tiettyä lähdettä, se ei tarkoita, että se väittää, että tämä lähde on ainoa tai että se on ensimmäisellä sijalla lukuisista vaikuttavista tekijöistä.

Siinä todetaan, että vasta kun eri tutkimusalojen havainnot voidaan koota yhteen, on mahdollista määritellä uskontojen syntyyn vaikuttaneen roolin suhteellinen merkitys.

Katso myös: Psykoanalyysi lyhyesti: opi kaikki siitä!

Uskontojen synty

Psykoanalyysi korostaa tiettyjä hypoteeseja uskonnollisten tunteiden alkuperän selittämiseksi, koska nämä hypoteesit vastaavat parhaiten sen tavoitteita ja menetelmiä.

Katso myös: Haaveilla sairaudesta, sairaudesta tai sairaasta henkilöstä.

Näin ollen on syytä huomauttaa, että kaikkiin tutkimuksiin, joiden tarkoituksena on osoittaa korreloivia tosiasioita, liittyy epävarmuustekijöitä ja vaikeuksia, jotka johtuvat aiheen suuruudesta ja ihmisen rationaalisen kyvyn mahdollisesta puutteesta tällaisen tutkimuksen edessä.

Lopuksi, tieteellisesti ei ole olemassa mitään keskeistä, lopullista tai dogmaattista tietoa yksittäisen, korkeimman olennon olemassaolosta, mikä johtaa ateistiseen agnostisismiin.

Ateismi

Edellä esitetyn mukaisesti on tarpeen korostaa agnostikon ja ateistin välistä eroa.

Haluan tietoa ilmoittautumisesta psykoanalyysikurssille. .

Näin ollen on selvää, että agnostikko ei esitetyistä vaihtoehdoista riippumatta kiellä tai vahvista korkeimman olennon olemassaoloa, mutta se ei kuitenkaan riitä tunnepohjaisiin havaintoihin, vaan hän tarvitsee tieteellisiä todisteita vakuuttuakseen.

Toisaalta ateismi on hengen oppi, joka kategorisesti kieltää Jumalan olemassaolon ja väittää kaiken suoraan tai epäsuorasti uskonnollisen tiedon tai tunteen, jopa uskoon tai ilmoitukseen perustuvan tiedon tai tunteen, olevan ristiriidassa.

Päätelmä

Yhteiskunnan (erityisesti hyvien ihmisten) on oltava avoin kahdenväliselle ja monitieteiselle vuoropuhelulle, jossa käsitellään agnostikko Meillä kaikilla on yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet, joten ansaitsemme, että valintojamme kunnioitetaan.

Sosiaalisten suhteiden puute tekee yhteisistä peloista todellisia hirviöitä jokapäiväisessä elämässä. Meidän on suhtauduttava toisiimme empaattisesti, emmekä saa vähätellä heidän olemassaoloaan tai sivuuttaa heidän vaikeuksiaan.

Tieto on menestyvän ihmisen tärkein ase kaikilla elämänalueilla. Siksi on tärkeää pyrkiä emotionaaliseen ja rationaaliseen voimaantumiseen etsiessään vastauksia ja parempaa elämää.

Tule sertifioiduksi kliinisen psykoanalyysin ammattilaiseksi! Käy 100% verkkokurssimme ja menesty auttamalla tuhansia ihmisiä menestymään myös heidän elämässään ymmärtämällä filosofinen tausta ja/tai valitsemalla polku agnostikko ennakkoluulojen voittaminen ja selkeiden tavoitteiden saavuttaminen.

George Alvarez

George Alvarez on tunnettu psykoanalyytikko, joka on harjoittanut yli 20 vuotta ja jota arvostetaan alalla. Hän on haluttu puhuja ja on johtanut lukuisia psykoanalyysin työpajoja ja koulutusohjelmia mielenterveysalan ammattilaisille. George on myös taitava kirjailija ja hän on kirjoittanut useita psykoanalyysia koskevia kirjoja, jotka ovat saaneet kriitikoiden suosiota. George Alvarez on omistautunut jakamaan tietämyksensä ja asiantuntemuksensa muiden kanssa ja on luonut suositun blogin Online Training Course in Psychoanalysis -kurssista, jota mielenterveysalan ammattilaiset ja opiskelijat seuraavat laajalti ympäri maailmaa. Hänen bloginsa tarjoaa kattavan koulutuskurssin, joka kattaa kaikki psykoanalyysin näkökohdat teoriasta käytännön sovelluksiin. George on intohimoinen muiden auttamiseen ja on sitoutunut vaikuttamaan positiivisesti asiakkaidensa ja opiskelijoidensa elämään.