Mitä on kulttuurihybridismi

George Alvarez 01-06-2023
George Alvarez

Ihmiskunnassa on hyvin yleinen assimilaatioliike, jossa eri elementit yhdistyvät. Tämän ansiosta syntyy uusia muunnelmia, jotka antavat identiteetillemme erilaisia merkityksiä. Ymmärtäkää siis, mitä se tarkoittaa. kulttuurinen hybriditeetti sen merkitys ja miten se vaikuttaa meihin käytännössä.

Mitä on kulttuurinen hybriditeetti?

Kulttuurihybridismi on kahden tai useamman kulttuurin sekoittumista, jolloin luodaan uusi kulttuuri, jossa on elementtejä vanhoista kulttuureista. Näin vanhat tavat, asenteet ja tottumukset muuttuvat ja synnyttävät uusia elämäntapoja. Näin monet sivilisaatiot ja elämäntavat ovat syntyneet viime vuosisatojen aikana.

Tämän liikkeen syntymiseen on tietenkin useita syitä, erityisesti poliittisella alalla, mutta joissakin tapauksissa se voi tapahtua luonnollisesti ja ilman mitään ylhäältä tulevaa autoritaarista väliintuloa.

Monet tutkijat keskustelevat pitkään kulttuurien hybridisaatiosta ja sen vaikutuksista, sen vaikutuksesta uusiin sukupolviin ja ihmiskunnan historian merkitykseen sekä sen tuomista hyödyistä kulttuurierojen kannalta.

Syyt

On liian yksinkertaista osoittaa yhtä ainoaa syytä kulttuurihybridismin leviämiselle maailmassa. Tämä johtuu siitä, että tähän suuntaukseen on viitannut tutkimuksia jo pitkään ja että siihen on vaikuttanut itse aika. Toisin sanoen, nykyisen elämäntavan elementit voivat ratkaista, miten tämä matka rakennetaan. .

Mainituista syistä globalisaation voimistuminen on kuitenkin jokaisessa tutkimuksessa yleisempi kohta. Tiedotusvälineet ovat levinneet maailmanlaajuisesti ja yhdistäneet erilaisia kansoja ja kulttuureja. Tämän kautta on helpompi uppoutua toisen elämäntapaan, ymmärtää ihmistä ja jopa omaksua hänen sanomansa.

Katso myös: Sublimaatio: merkitys psykoanalyysissä ja psykologiassa

Näin eri kansat voivat kommunikoida yhdellä tavalla ja ymmärtää toisiaan alkuperästä riippumatta. Tutkijat kuitenkin viittaavat joidenkin perinteiden loppumiseen, koska niiden kasvu vaarantuu, kun taas toiset viittaavat kulttuurierojen suvaitsevaisuuden lisääntymiseen.

Identiteetin arvo

Prosessi on nykyään normalisoitu suuntaus, ja monet ovat jopa odottaneet sitä jo jonkin aikaa. Jokaisella kansalla on kuvitteellinen alueellinen rajaus, jonka sisällä sen toiminta ja ajattelutapa määrittelevät olemassaolonsa. Itse asiassa juuri tässä kohtaa syntyy joitakin myönteisiä ja joitakin kielteisiä stereotypioita.

Esimerkiksi Brasiliaa leimaavat samba, rannat, kuuma sää ja siihen sopivat ihmiset sekä väkivalta. Vaikka Japani on pienempi, sitä kuvaavat ihmisten hektinen rytmi kaupungin keskellä ja kauniit paikalliset maisemat. Jokainen tässä mainittu näkökohta tekee näistä teoksista näiden alueiden kuvan ja identiteetin.

Näiden elementtien välinen ero on se, mikä voi olla toisille tuttua ja toisille outoa. Siitä huolimatta kukin kulttuuri toimii maailmassa edelleen itsenäisesti ja samanaikaisesti. Kansojen yhä helpommin lähestyvät kontaktit johtavat kuitenkin siihen, että eri puolet yhdistyvät ja lähentyvät toisiaan tiettyyn pisteeseen.

Plussaa

Kulttuurihybriditeetti on saanut tukea monilta, jotka ovat kiinnostuneita sen tuloksista. Näin saisimme uusia näkökulmia, jotka helpottaisivat kollektiivista ymmärrystä olemassaolomme kannalta tärkeistä pilareista. Näin meillä olisi:

 • Kunnioitus

Kun ymmärrämme erilaisuuden, kun olemme lähempänä sitä, se johtaa lopulta kunnioitukseen. Konservatiivisimpien tai ääriainesten vaikutuksesta päätymme joskus tekemään riittämättömiä tuomioita ilman ymmärrystä. Kulttuurien sekoittuminen saisi meidät suhtautumaan kunnioittavammin ja ystävällisemmin niihin, joiden kulttuurinen kehto on erilainen.

Katso myös: Koulutuksen ja oppimisen psykologia
 • Arvostus

Monet elämäntyylit ovat jääneet marginaaliin, koska niistä ei ole kollektiivista ymmärrystä. Kun ymmärrämme niiden todellisen luonteen ja sen vaikutuksen elämäntapoihimme, arvostamme niiden olemassaoloa. Tämä on mahdollista, kun eri kansat alkavat käyttää samaa kattoa ja samoja tiedonvälityskeinoja.

 • Kulttuurinen suvaitsevaisuus.

Lopuksi, oppisimme olemaan suvaitsevaisempia ja vähemmän tietämättömiä toista kulttuuria kohtaan. Elämällä yhdessä lähempänä sitä, mikä on erilaista, pääsisimme eroon perusteettomista ja jopa väkivaltaisista ennakkoluuloista. Kuvitelkaa, kuinka monta myönteistä liittoa voisi tapahtua, jos yksi ryhmä ymmärtäisi toisen ryhmän dynamiikkaa?

Lue myös: Paul Ekman: kehityskaari ja käsitteet psykologiassa

Contras

Toisaalta kulttuurihybridisyydellä on vastustajansa, jotka väittävät kulttuurien yhdistämisen puutteita. Monet eivät ole tyytyväisiä skenaarioihin, joita voi syntyä ja jotka rajoittavat maailman luonnollista monimuotoisuutta. Eniten esiin tuotuja haittoja ovat:

 • Kulttuurinen käännös

Risteytyminen ei toisi kenellekään ihmiselle täydellisyyden tunnetta, kuten monet kuvittelevat. Tässä ei olisi tervettä sopeutumis- ja uudelleen sopeutumisprosessia, joka olisi niin helppoa kuin jotkut puolustavat. Totuus kohtaa kovan tien, joka on jatkuva kulttuurin kääntäminen tuloksena syntyville kansoille. .

Haluan tietoa ilmoittautumisesta psykoanalyysikurssille. .

 • Merkitysten vastakkaisuus

Hybridismin jäljet ovat tuoneet mukanaan erilaisia merkityksen muotoja, joista monet ovat uusia. Tämä on kuitenkin joskus ristiriidassa kulttuuristen suuntaviivojen kanssa, jotka on asetettu sen alkuperän kehdossa. Tämä ristiriita voi aiheuttaa yksilölle identiteettikriisin, koska hän ei ymmärrä, kummalle puolelle hän kuuluu.

 • Poliittiset ja taloudelliset pelit

Toinen asia, jota kritisoidaan paljon, on tässä yhdistymisessä vallitsevat valta- ja valvontasuhteet. Tämä osoittaa, että se voidaan rakentaa väkisin voimakkaimpien etujen ansiosta. Poliittinen järjestelmä, joka hallitsee koko maailman väestön elämää.

Peittäminen

Se voi myös toimia hegemonisten kulttuurien vallankäytön katalysaattorina, koska se auttaa peittämään muurien murtumisen alimpien ja hallitsevien kulttuurien välillä. Lyhyesti sanottuna, tämä peittäminen auttaa lisäämään tiettyjen kansojen sekoittumisesta johtuvien tuotteiden määrää ja peittämään sen takana olevan tuonnin. .

Esimerkiksi amerikkalaisen vaikutuksen kautta pikaruoka, musiikki, Hollywood-elokuvat... jne. Tätä kautta ne vakiinnuttavat asemansa sellaisen elämäntyylin ikoneina, jota on tarpeen ja pakko noudattaa. Naamioitumisessa meidät johdatellaan kauneuden, ylellisyyden ja fyysisen terveyden stereotypioihin, jotka eivät ole totta.

Kulttuurinen hybridiys Peter Burke

Kulttuurinen hybriditeetti on toiminut kirjallisena agendana keskusteltaessa uudesta maailmasta. Englantilainen historioitsija Peter Burke on analysoinut hyvin kulttuurisen globalisaation ehdotusta ja sen yhteyttä hybridisaatioon. Kulttuurinen hybridismi Burke esittelee kulttuurin globalisaatiosta käytävän keskustelun, jossa käytetään historiallista näkökulmaa sen kartoittamiseen.

Teos on jaettu viiteen osaan, ja se noudattaa tämän prosessin tuloksena syntyneiden näkökohtien jakoa. Tämän avulla näemme:

 • hybridisoitujen esineiden moninaisuus;
 • kulttuurisen vuorovaikutuksen käsittelemiseksi keksittyjen termien ja teorioiden vaihtelu;
 • erilaiset tilanteet, joissa kohtaamiset tapahtuvat;
 • useita mahdollisia reaktioita tuntemattomiin kulttuuriesineisiin;
 • erilaisia mahdollisia tuloksia tai seurauksia hybridisaatiosta pitkällä aikavälillä.

Kirjan ehdotuksena on näyttää panoraamanäkymä, jota kirjoittaja puolustaa monipuolisena, valtavana ja varsin kiistanalaisena. .

Kulttuurista hybridisyyttä koskevat loppupohdinnat

Vaikka kyseessä on luonnollinen suuntaus, kulttuurisen hybriditeetin vaikutuksista keskustellaan edelleen paljon. Toisaalta on niitä, jotka vahvistavat muinaisten kulttuurien jatkumisen eräänlaisena vahvistuksena, kun taas yhdistymisessä ne ovat vaarassa hävitä ja antaa tilaa kulttuurille, joka hallitsee ja hyödyttää vain harvoja.

Lisäksi toiset luottavat tällä samalla tiellä suvaitsevaisempaan ja tasa-arvoisempaan näkemykseen kaikista. Tämän kautta teemme itsemme toisen saataville, jotta voimme halata ja ymmärtää tilannetta paremmin. Jokainen näkemys on tärkeä, jotta voimme paremmin ymmärtää tämän muutoksen vivahteita ja sitä, miten se voi vaikuttaa meihin.

Jos haluat ymmärtää paremmin paikkasi kulttuurisessa hybridisyydessä, ilmoittaudu ehdottomasti psykoanalyysin verkkokurssillemme. Se auttaa sinua hankkimaan välineet, joita tarvitset, jotta voit paremmin sijoittaa toimintasi muotoutuvaan maailmaan. Hankkimasi itsetuntemuksen lisäksi voit paremmin tutkia potentiaaliasi ja kykyjäsi saavuttaa tuloksia.

George Alvarez

George Alvarez on tunnettu psykoanalyytikko, joka on harjoittanut yli 20 vuotta ja jota arvostetaan alalla. Hän on haluttu puhuja ja on johtanut lukuisia psykoanalyysin työpajoja ja koulutusohjelmia mielenterveysalan ammattilaisille. George on myös taitava kirjailija ja hän on kirjoittanut useita psykoanalyysia koskevia kirjoja, jotka ovat saaneet kriitikoiden suosiota. George Alvarez on omistautunut jakamaan tietämyksensä ja asiantuntemuksensa muiden kanssa ja on luonut suositun blogin Online Training Course in Psychoanalysis -kurssista, jota mielenterveysalan ammattilaiset ja opiskelijat seuraavat laajalti ympäri maailmaa. Hänen bloginsa tarjoaa kattavan koulutuskurssin, joka kattaa kaikki psykoanalyysin näkökohdat teoriasta käytännön sovelluksiin. George on intohimoinen muiden auttamiseen ja on sitoutunut vaikuttamaan positiivisesti asiakkaidensa ja opiskelijoidensa elämään.