Mitä sukupuoli on? 2 biologian ja kulttuurin selitystä.

George Alvarez 03-07-2023
George Alvarez

Sanalla sukupuoli on erilaisia merkityksiä riippuen siitä, missä yhteydessä ihmiset sitä käyttävät, joten meidän kaikkien on tärkeää ymmärtää sen merkitys ja miten sitä käytetään jokapäiväisessä elämässä. Sen lisäksi, että selitämme mitä seksi on Seuraavassa artikkelissa annetaan kaksi selitystä, yksi biologian ja yksi kulttuurin osalta.

Katso myös: Melankolia: 3 melankolian ominaispiirrettä

Sukupuolen merkitys biologiassa

Mitä on sukupuoli? Biologian mukaan sukupuoli tai sukupuoli toimii merkkinä, joka erottaa ihmisten ja muiden elävien olentojen biologiset ominaisuudet toisistaan. Ihmisen sukupuolella tarkoitetaan X- ja Y-kromosomien määrittelemiä anatomisia ja fysiologisia eroja ihmisen sukuelimissä.

Biologian sukupuolen käsitteellä viitataan siis ihmisten biologisiin ominaisuuksiin. Heti kun lapsi syntyy, hänen sukupuolensa määritellään sukupuolielinten perusteella.

Sukupuoliyhteys

Etsiessään ymmärrystä siitä, mitä seksi on, ihminen löytää merkityksen, joka viittaa sukupuoliyhteyteen. Tämä viittaa jo siihen, että ihminen stimuloi itseään hyväilemällä, suutelemalla ja intiimillä kosketuksella toiseen ihmiseen. Itsensä stimuloiminen on mahdollista myös itsetyydytyksen avulla.

Sukupuoliyhdyntä tapahtuu:

1 - Seksuaalisen nautinnon tunteminen,

2 - Rentoudu,

3 - Procreate,

4 - Oman läheisyyden tunteminen ja kehittäminen.

Mitä seksi on kulttuurissa?

Asiantuntijoiden mukaan se, mitä sukupuoli merkitsee kulttuurille, liittyy ihmisten kasvatukselliseen rakentamiseen. Lisäksi sukupuoli tai sukupuolinäkökulma ottaa huomioon myös naisellisuutta ja miehisyyttä koskevien käsitysten sosiaalisen, historiallisen ja kulttuurisen rakentumisen. Monien mielestä tämä näkemys sukupuolesta on jäykempi, ja siksi siinä otetaan huomioon vain sukupuolinen ja binäärinen erimielisyys.

Ihmisten väliseen sukupuolieroon on aina liittynyt seksistisiä ja valtasuhteita. Olipa kyse työ- tai yhteiskuntajärjestyksestä, heteronormatiivisesta sukupuolinormista poikkeavia kohdellaan eri tavalla. Esimerkiksi musta nainen saa vähemmän oikeuksia kuin valkoinen.

Periaatteessa kulttuurin sukupuolikysymyksen tarkoituksena on erottaa toisistaan mies- ja naispuoliset ihmiset. Sukupuolen tai sukupuolen rakentaminen tapahtuu kuitenkin ihmisten sosiaalisen todellisuuden mukaan. Sillä ei siis ole mitään yhteyttä heidän ruumiinsa anatomiaan.

Sukupuoli ja biologia

Kun ymmärretään paremmin, mitä sukupuoli on, ihmisille tulee selvemmäksi, että sukupuoli ei heijastu ihmisten välisiin fyysisiin muutoksiin. Toisin sanoen ihmisen anatomia tai geenit eivät vastaa siihen, miksi sukupuoliominaisuudet vaihtelevat eri kulttuureissa. Soon, ei ole mahdollista ennustaa, miten henkilön genotyyppi vaikuttaa hänen mieltymykseensä vaaleanpunaiseen väriin tai kiinnostukseen autoja kohtaan. .

Geeneillä ei ole ratkaisevaa merkitystä ihmisen käsityksen rakentamisessa maskuliinisuudesta tai feminiinisyydestä. Niin sanottujen sukupuoliroolien sosiaalistaminen auttaa kuitenkin ymmärtämään, mitä on olla nainen tai mies.

Yhteiskunnalle ruumiit ja anatomia auttavat määrittämään, että sukupuolierot ovat luonnollisia. Ei kuitenkaan ole olemassa mitään standardia, joka määrittelisi sukupuolen ainutlaatuiseksi tai muita paremmaksi.

Yhteiskunnalle käyttäytyminen on myös seksiä

Yhteiskunta on aina asettunut eri puolille, kun on ollut kyse sukupuolesta tai siitä, mitä sukupuoli on. Niin paljon, että yhteiskunta luo odotuksia siitä, miten ihmisen tulisi ajatella ja käyttäytyä suhteessa hänelle osoitettuun sukupuoleen. Esimerkiksi naisten pitäisi olla herkempiä ja miesten miehekkäämpiä.

Katso myös: Pinhole-fobia: merkitys, merkit ja hoito

Monet ihmiset ymmärtävät, että heille syntymässä annettu sukupuoli on eri kuin heidän sukupuoli-identiteettinsä. Näin on transsukupuolisten tai transseksuaalisten ihmisten kohdalla. Lisäksi monet ihmiset eivät tunnista itseään mihinkään sukupuoleen tai sukupuoleen, niin sanotut queer-ihmiset. Niitä, jotka identifioituvat sukupuoleen, joka heille "annettiin", ja joilla on sen kanssa yhteensopiva sukupuoli-identiteetti, kutsutaan cis-sukupuolisiksi.

Keskustelu

Maailmanlaajuisesti käydään keskustelua siitä, mitä sukupuoli tai sukupuoli on ja mitä oikeudellisia vaikutuksia sillä on. Esimerkiksi Espanjassa on jo säädetty lakiehdotus, jonka mukaan ihmiset voivat laillisesti itse määritellä sukupuolensa, joten he eivät tarvitsisi siihen psykologisia tai lääketieteellisiä prosesseja.

Lue myös: Rationalisointi: puolustusmekanismi vai pakoventtiili?

Feministiryhmät väittävät kuitenkin, että tässä lainsäädännössä asetetaan etusijalle sukupuoli eikä nimetty sukupuoli. Näiden ryhmien mukaan tämä aloite vaikuttaa kielteisesti naisten oikeuksien suojeluun. Tämän toimenpiteen kannattajat kuitenkin väittävät, että se koskee useampia ihmisiä poistamatta muiden oikeuksia.

Sukupuolen merkityksestä koulutuksessa käytävän keskustelun tärkeys

Koska koulut toimivat siltana, jonka kautta lapset pääsevät yhteiskuntaan, niillä on tärkeä rooli sukupuolesta käytävässä keskustelussa. Oppilaitokset voivat auttaa nuoria ymmärtämään moninaisuutta ja kunnioitusta jo varhaisessa vaiheessa. Kyse ei ole "sukupuoliideologiasta" vaan siitä, että oppilaille opetetaan osallisuutta erottelun sijaan.

Haluan tietoa ilmoittautumisesta psykoanalyysikurssille. .

Niinpä:

Koulun olisi osallistuttava

Osallistuminen lasten kasvatukseen auttaa vähentämään käsitystä siitä, että ennakkoluulot ja väkivalta ovat luonnollisia. Kun lapset oppivat ihmisten monimuotoisuudesta, he ymmärtävät paremmin sosiaalista todellisuutta, jossa he elävät. .

Opetuksen rajat

Koulu ei koskaan opeta oppilaitaan "demoralisoimaan" itseään, kuten jotkut väittävät. Oppilaitos auttaa kehittämään ajatusta rajojen asettamisesta ja monimuotoisuuden kunnioittamisesta, olipa kyse sitten sosiaalisesta, rodullisesta tai seksuaalisesta monimuotoisuudesta.

Kumppanuudet

Vanhempien ja koulun välisen vuoropuhelun olisi oltava osallistavaa, ja sen olisi selkeytettävä ja täydennettävä kouluopetusta. Kyse ei ole perhearvojen tuhoamisesta, vaan niiden kumoamisesta ja täydentämisestä, mikä lisää sitä, mitä nykyään tiedämme sukupuolikysymyksistä. Näin lapsia voidaan opettaa sosiaalisesti tietoisemmiksi ja osallistumaan osallistavan yhteiskunnan rakentamiseen.

Lopulliset pohdinnat siitä, mitä seksi on

Sukupuolen ymmärtäminen edellyttää, että ajatusta siitä, että sukupuolten on oltava vastakkaisia asioita, tarkastellaan uudelleen. Sukupuoli on anatomiaa laajempi asia, mikä osoittaa, että se on myös kulttuurinen ja sosiaalinen kysymys ja että ihmiset eivät ole vain yksi asia.

Sukupuolen käsitteeseen liittyy yksilön rakentaminen, eikä käsitys sukupuolesta ole keinotekoinen. Tässä keskustelussa ei sanota, etteivätkö ihmisten anatomiset ominaisuudet olisi merkityksellisiä. Kysymys kuuluu: miksi nämä anatomiset ominaisuudet pitäisi jakaa vain kahteen kategoriaan? Ei ole enää mahdollista jättää huomiotta muita olemassa olevia variaatioita.

Saatuaan paremman ymmärryksen mitä seksi on Se on erinomainen valinta niille, jotka haluavat kehittää itsetuntemustaan. Lisäksi se auttaa sinua tekemään henkilökohtaisia arviointeja oman potentiaalisi ymmärtämiseksi. Tutustu yhteen markkinoiden parhaista psykoanalyyttisistä koulutuksista ja muuta elämäsi.

George Alvarez

George Alvarez on tunnettu psykoanalyytikko, joka on harjoittanut yli 20 vuotta ja jota arvostetaan alalla. Hän on haluttu puhuja ja on johtanut lukuisia psykoanalyysin työpajoja ja koulutusohjelmia mielenterveysalan ammattilaisille. George on myös taitava kirjailija ja hän on kirjoittanut useita psykoanalyysia koskevia kirjoja, jotka ovat saaneet kriitikoiden suosiota. George Alvarez on omistautunut jakamaan tietämyksensä ja asiantuntemuksensa muiden kanssa ja on luonut suositun blogin Online Training Course in Psychoanalysis -kurssista, jota mielenterveysalan ammattilaiset ja opiskelijat seuraavat laajalti ympäri maailmaa. Hänen bloginsa tarjoaa kattavan koulutuskurssin, joka kattaa kaikki psykoanalyysin näkökohdat teoriasta käytännön sovelluksiin. George on intohimoinen muiden auttamiseen ja on sitoutunut vaikuttamaan positiivisesti asiakkaidensa ja opiskelijoidensa elämään.