Monimutkaisuuden merkitys

George Alvarez 18-10-2023
George Alvarez

Nykyään ihmiset ovat hämmentyneitä siitä, että - monimutkaisuuden merkitys, Mutta itse asiassa monimutkaisuuden todellinen merkitys ei ole niin suoraviivainen, toisin sanoen sitä ei voi kuvata sanakirjalla.

Termi monimutkaisuus tulee latinankielisestä complexus Siksi voidaan sanoa, että kaikki yhteiskunnassa ja maailmassa on kietoutunut yhteen. Monimutkaisuus on siis sitä, mikä muodostaa verkostoja, joissa kaikki on yhteydessä kaikkeen muuhun.

Tänään aiomme siis puhua siitä, mitä järjestelmien äärettömyys on, sekä näiden ilmiöiden jatkuvasta vuorovaikutuksesta sekä luonnossa että elämän tosiasioissa. Loppujen lopuksi, jotta voisimme tietää enemmän tästä käsitteestä, on välttämätöntä elää sen kanssa mahdollisimman pian.

Mitä on monimutkaisuus?

Kaikki tapahtumien, ihmisten ja maiden verkostoja ympäröivä dynamiikka aiheuttaa lopulta valtavaa epävarmuutta siitä, miten asiat kehittyvät ja miten ne käyttäytyvät. Käytännön syistä voimme siis kutsua monimutkaisuutta epävarmuudeksi.

Mitä suurempi on tietyn järjestelmän epävarmuusaste tai -taso, sitä monimutkaisempi järjestelmä on. Toisaalta järjestelmän monimutkaisuuden määrää se, kuinka monta yhteyttä sen komponenttien välillä on.

Epälineaarisuus on tärkeä ominaisuus, joka läpäisee kaikki monimutkaisten järjestelmien osa-alueet. Monet ilmiöt, joiden kuvaamisesta olemme kiinnostuneita, ovatkin epälineaarisia. Esimerkkinä voidaan mainita ekosysteemissä tai yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset.

Kompleksisuustiede

Viime vuosikymmeninä on syntynyt uusi lähestymistapa tai menetelmä. Sen avulla on pyritty esittämään uusi paradigma suhteessa tavanomaiseen tieteelliseen tutkimusmenetelmään. Se tunnetaan myös nimellä perinteinen tiede. Populaaritieteessä yritetään ottaa monimutkaisuus pois järjestelmän yksittäisen elementin tutkimisesta eristetyssä ympäristössä.

Toisaalta kompleksisuustiede asettaa suuremmat vaatimukset avoimille järjestelmille. Se tarkoittaa monimutkaisten järjestelmien ymmärtämistä niiden kontekstin antavien suhteiden kokonaisuudessa. Perinteinen tiede on reduktionistinen ja käyttää perustana pääasiassa lineaarisia matemaattisia malleja ja yhtälöitä. Kompleksisuustiede taas käyttää kompleksisuusteorian käsitteitä.

Pidätkö postauksestamme, kommentoi alla, mitä mieltä olet.

Monimutkaisuuden käsite

Itseorganisoituminen, verkostoteoria, sopeutuminen ja evoluutio ovat joitakin kompleksisuusteorian käsitteitä. Toisin sanoen, toisin kuin asioiden havainnointi luonnonlakien ja yhtälöiden avulla, kompleksisuustiede tutkii aukkoja, jotka perinteisen tieteen tarkkuus on jättänyt jälkeensä.

Kompleksisuusteoria on tarkoitettu monimutkaisten järjestelmien mallintamiseen ja analysoimiseen eri aloilla, joten siinä on neljä pääaluetta, jotka kattavat eri näkökulmat monimutkaisiin järjestelmiin.

Tietokone- ja informaatiotieteet kehittyivät yhdessä kompleksisuusteorian kanssa, joten nämä kaksi alaa ovat edelleen yksi harvoista suurista tekijöistä, jotka vaikuttavat kompleksisuusteoriaan monin eri tavoin.

Kaaoksen monimutkaisuusteoria

Kaaosteoria on epälineaaristen dynaamisten järjestelmien tutkimus, ja se oli yksi suurimmista haasteista Newtonin paradigmalle, joka muodosti tieteellisen tietämyksemme pääosan.

Yksi kaaosteorian perusperiaatteista on niin sanottu perhosvaikutus. Perhosvaikutushan todistaa, että ilmastonmuodostuksen voimat ovat epävakaita. Sekä suuremmat vaikutukset johtuvat ulkoisista vaikutuksista.

Organisaatiot eivät kuitenkaan juurikaan luota kaaosteoriaan johtamismallien vuoksi, koska ne ovat rakenteisiinsa kiinnittyneitä, eli ne eivät salli epäjärjestyksen lisäämistä strategiseen suunnitelmaan.

Katso myös: Projektio: merkitys psykologiassa

Kompleksinen verkkoteoria

Verkostoteorian avulla voimme nähdä rahoitusjärjestelmien sisäiset yhteydet, joissa tartuntataudit leviävät, reaaliaikaisen rahdin liikkumisen eri puolilla maailmaa sekä yhteiskunnallis-poliittiset verkostot, jotka vaikuttavat elämäämme.

Haluan tietoa ilmoittautumisesta psykoanalyysikurssille. .

Katso myös: Hyväksyminen: mitä se on, mikä on hyväksymisen merkitys?

Lue myös: Psykoanalyysin alkuperä ja historia

Tässä mielessä verkko vastaa haaraa, joka on yhdistetty reunoilla, jotka edustavat joukon verkon muodostamista. Lopuksi tämä verkko edustaa useita erilaisia haaroja, joiden avulla voidaan esittää suhteita.

Verkkojen tutkiminen on erittäin tärkeää esimerkiksi seuraavilla aloilla:

  • biologia;
  • psykologia;
  • sosiaaliset verkostot;
  • viestintäverkot.

Loppujen lopuksi näillä aloilla on monia dynamiikka- ja analyysimalleja sekä yhteyksiä.

Monimutkaisten sopeutuvien järjestelmien teoria

Monimutkaiset sopeutuvat järjestelmät ovat järjestelmiä, jotka toimivat ja reagoivat muiden järjestelmien käyttäytymisen mukaan, kuten:

  • kalaparvi, joka ui yhdessä;
  • maat kansainvälisessä toimintaympäristössä;
  • yritykset markkinoilla.

Tämä teoria on kompleksisen järjestelmän erityistapaus, sillä se koostuu useista järjestelmistä, joilla on kyky muuttua sekä sopeutua ja oppia kokemuksista.

Tällä tavoin ne ovat järjestelmiä, jotka kykenevät ylläpitämään itseään ja sopeutumaan ympäristössään tapahtuviin muutoksiin. Esimerkiksi biologiset organismit sekä ihmisyhteisöt ja niin edelleen.

Itseorganisoitumisen teoria

Itseorganisoitumisen teoria käsittelee sitä, miten järjestelmät erilaistuvat ja integroituvat ilman keskitettyä koordinointia. Tämän vuoksi ekologia, kybernetiikka ja tietojenkäsittelytiede ovat antaneet merkittävän panoksen tälle alalle. Järjestelmän itseorganisoitumisessa on kyse funktionaalisen rakenteen ja jopa järjestelmän synnystä. Järjestelmä muuttuu, mukautuu, lisääntyy ja ylittää itsensä.

Järjestelmän organisointi on lopulta osien käyttäytymistä, joka on jo innovaation määrittämä. Ne tehdään autonomian, epävarmuuden ja ennakoimattomuuden kautta.

Piditkö postauksestamme? Kommentoi alle, mitä mieltä olet! Jatka lukemista, sillä meillä on sinulle kutsu. Katso se!

Monimutkaisuuden merkitystä koskevat loppupohdinnat

Sen vuoksi monimutkaisten järjestelmien itseorganisoituminen, kaaos, verkostot ja mukautuminen eivät tapahdu ainoastaan epälineaaristen yhtälöiden kautta tapahtuvien palautesilmukoiden avulla, vaan myös avoimien järjestelmien uusien käyttäytymismuotojen avulla.

Tulevaisuutta on hyvin vaikea ennustaa, ja yksi todiste tästä on monimutkaisuus, jota meidän kaikkien on käsiteltävä. Monet hankkeet epäonnistuvat kuitenkin siksi, että ne ovat liian monimutkaisia, eikä päinvastoin.

Jos olet utelias ymmärtämään enemmän monimutkaisuuden merkitys Tämä on sinulle hyvä tilaisuus ymmärtää enemmän monimutkaisista käyttäytymismalleista, joissa elät. Eikä vain siitä, vaan myös itsesi monimutkaisuudesta. Älä siis menetä tätä tilaisuutta muuttaa elämääsi!

Haluan tietoa ilmoittautumisesta psykoanalyysikurssille. .

George Alvarez

George Alvarez on tunnettu psykoanalyytikko, joka on harjoittanut yli 20 vuotta ja jota arvostetaan alalla. Hän on haluttu puhuja ja on johtanut lukuisia psykoanalyysin työpajoja ja koulutusohjelmia mielenterveysalan ammattilaisille. George on myös taitava kirjailija ja hän on kirjoittanut useita psykoanalyysia koskevia kirjoja, jotka ovat saaneet kriitikoiden suosiota. George Alvarez on omistautunut jakamaan tietämyksensä ja asiantuntemuksensa muiden kanssa ja on luonut suositun blogin Online Training Course in Psychoanalysis -kurssista, jota mielenterveysalan ammattilaiset ja opiskelijat seuraavat laajalti ympäri maailmaa. Hänen bloginsa tarjoaa kattavan koulutuskurssin, joka kattaa kaikki psykoanalyysin näkökohdat teoriasta käytännön sovelluksiin. George on intohimoinen muiden auttamiseen ja on sitoutunut vaikuttamaan positiivisesti asiakkaidensa ja opiskelijoidensa elämään.