Az archetípusok listája a pszichológiában

George Alvarez 16-08-2023
George Alvarez

Még a különböző kultúrák is képesek közös értelmet találni, amikor ugyanarról a gondolatról gondolkodnak. Ezek az archetípusok, olyan kivetítések, amelyek a világegyetem egy bizonyos tárgyának idealizálásához vezetnek. archetípusok listája példázni.

Mik azok az archetípusok?

Az archetípusok valaminek a tudatalattinkba integrált ideális modelljének ábrázolásai. Ezek alapvetően a józan ész alapján kialakult előítéletek valamiről, így amikor valamire gyorsan gondolunk, akkor más, hozzá kapcsolódó dolgokra asszociálunk.

Egyszerűbben fogalmazva, az archetípusok automatikus reakciók, amikor valamire gondolunk. Például, ha valaki egy kutyára gondol, akkor valószínűleg hűséges társat és a legjobb barátunkat látja benne. Ebben az esetben azt mondhatjuk, hogy a kutya a hűség archetípusát képviseli.

Tekintettel a megörökítés mérhetetlenségére, az archetípusok gigantikus listája rajzolódik ki, de érdekes megfigyelni. Ennek alapján rájövünk, hogy mennyire össze vagyunk kötve, még ha közvetve is, a világról alkotott perspektíváink révén.

Az archetípusok eredete

Carl Jung volt az, aki megalapozta ennek a munkának az eredetét, és megadta az anyagot, amelyre az archetípusok listáját alapozhatjuk. Számára a tudattalan részben egyéni, részben kollektív volt. Ebben, az elmének ez a titkos szektora egy kulturálisan örökölt tér lenne, amely serkenti a világlátásunkat és tapasztalatainkat. .

Az archetípusok végül is azokat az emlékeket és tapasztalatokat jelölik, amelyekkel őseink rendelkeztek. Emiatt Jung azt védte, hogy mindannyian nem nőünk fel a társadalomtól elszigetelten, mert a kulturális környezet hatással van ránk. Hiszen így adják át nekünk saját valóságunk és gondolkodási mintáink tapasztalatait.

Jung rámutatott, hogy az egyes kultúrákban jelen lévő szimbólumok és mítoszok a születésünktől fogva örökölt érzelmi és kognitív alapból erednek. Ezzel a kollektív tudattalanról alkotott elképzelése végül a tapasztalataink és az ismétlődésünk által igazolódott. Ezért, bár tudatunk egy részét megosztjuk másokkal, mégis megvan a saját egyéniségünk.

Viselkedésminták

Carl Jung maga is azt állította, hogy az archetípusok listája viselkedési minták gyűjteménye. Ezen keresztül megmagyarázhatjuk a múlt eseményeit, akár őseinkkel, akár magával az emberiséggel a kezdetekben. Így, ezen az úton, kikötötte:

Lásd még: Frotteurizmus: a parafília jelentése és jogi vonatkozásai

  • Ősi képek

Számára az archetípusok a képzeletünkben jelen lévő ősi képek, amelyek segítenek megmagyarázni a múltbeli, más generációk által megélt történeteket. Ezek az ősi képek azok az alapok, amelyekből személyes és kollektív képzeletünk felépül. Így végül ugyanannak az élménynek a sokszori ismétlődéséből származnak, bár különböző emberek által és különböző időpontokban.

  • A kollektív tudattalanban

Az idő múlásával ezek a képek végül a kollektív tudattalanban kapnak helyet, és mindenki részévé válnak. Ily módon nemcsak a mi fejünkben vannak jelen, hanem a világ többi emberének fejében is. Vagyis a kulturális távolságok ellenére is lehetséges, hogy azonos eszmékről és tárgyakról azonos képeket alkotunk.

Hogyan fejezik ki magukat az archetípusok?

Ha jobban megértjük az archetípusok listáját, rájövünk, hogy ezek a szimbólumok és képek különböző módon megnyilvánuló mintázatai. A kulturális szempontoktól függetlenül, öröklött módon nyilvánulnak meg minden generációban. Így, egy archetípus végül ennek a kollektív tudattalan egy darabját modellezi, és összekapcsolódik az eljövendő generációval. .

Carl Jung azt állította, hogy mindezek a képek univerzálisak és bárhonnan felismerhetők. Nincs olyan nyelvi vagy társadalmi akadály, amely megakadályozhatná, hogy a nagy tömegek felismerjék ezeket a jelenségeket. Tehát, még ha nem is veszik észre, kulturálisan és folyamatosan tovább élnek és továbbadódnak.

Sok terapeuta használja munkája során az archetípusok listáját, hogy segítse pácienseit. Ezen keresztül fel lehet fedezni a tudatos és a tudattalan között átélt belső konfliktusokat.

Genetika

Jung a genetika megfigyelésével tanulmányozta az archetípusokat az idők folyamán. Ezért d Szerinte a test és az elme kapcsolatban áll egymással, folyamatosan reagálnak egymásra és kapcsolódnak egymáshoz. Más szóval, itt azt látnánk, hogy a viselkedésünk fenntarthatóságát biztosító struktúrák továbbadhatók.

Olvassa el még: Céltudatos életvezetés: 7 tipp

E javaslat szerint minden ember kap egy mentális történelmet, amelyet az ősei tápláltak, és ebbe beletartoznak az archetípusok is. Bár a maga idejében nem kapott elég tudományos alapot, az idegtudomány ma már gazdagon védi ezt a javaslatot. Hiszen maga az idegi kapcsolatok növekedése is példaként mutatja magát.

Azt jelzi, hogy ezt az utat genetikai kódunknak köszönhetően érjük el, az élettapasztalatokkal együtt. Így Jung elmélete meggyőzőbbnek mutatkozik, amikor azt jelzi, hogy a szervezet összekapcsolódik a tapasztalatainkkal.

Információt szeretnék kapni a pszichoanalízis tanfolyamra való beiratkozáshoz. .

Archetípusok a reklámban

Ha jobban odafigyelünk, rájövünk, hogy az archetípusok listája mindenhol megtalálható, így a reklámokban is. Ezáltal sokkal könnyebbé válik a fogyasztói profilok meghatározása és a konkrét termékek célzott megcélzása. .

Ez nagyon nyilvánvaló a munkában A hős és a törvényen kívüli Végül is a könyv nagyon jól összefüggésbe hozza a Jung által létrehozott archetípusokat és azokat a termékeket, amelyeket mindegyikük szerethet. Vegyük például a Nike-t, amely a hősök által védett eszményeket használja fel és alkalmazza termékeiben.

A törvényen kívüliek viszont olyan merészebb termékekhez illeszkednek, mint az autók vagy a motorkerékpárok. Egyszerűen fogalmazva, sztereotípiák jönnek létre, és a termék úgy készül, hogy megfeleljen a célközönség elvárásainak. A motorkerékpárok esetében a szakállas, szőrös, kabátos motoros jól illeszkedik ehhez a profilhoz.

Az archetípusok listája

Az archetípusok listája a Jung által elért szimbólumok sokféleségén túlmutatóan sokféle szimbólumot tartalmaz. Ezért a ajánlott, hogy elkészíthessük valakinek a pszichológiai profilját és jellemzőit. Néhány a leggyakoribbak közül:

1. animus és anima

Az animus a nő férfias oldaláról beszél, míg az anima a férfi női archetípusáról. Itt tehát a nemi szerepek archetípusáról van szó.

2. az anya

Leegyszerűsítve ez az archetípus jelöli mindazt az anyai és gyengéd viselkedést, amellyel az életben rendelkezünk. Más szóval a sok szeretet és gondoskodás szinonimája.

3. az apa

Itt a tekintélyről van szó, aki másokat vezet és irányít, hogy az ő példája alapján éljenek. Más szóval a fizikai erő és irányítás szinonimája.

4. személy

Ez egy olyan aspektust mutat, amelyet másoknak szeretnénk megmutatni magunkból, ezért fontos, hogy tisztában legyünk vele.

5. hasznos

Aki szeret segíteni másokon és empátiát táplál, de időnként a második helyre szorulhat. Ezért fontos, hogy ne veszítse el az egyensúlyt.

Információt szeretnék kapni a pszichoanalízis tanfolyamra való beiratkozáshoz. .

6. árnyék

Ez mindaz, amit féltve és titokban akarunk tartani, mivel erkölcsileg nem elfogadott.

Lásd még: Álmodni egy szökőárról: 8 jelentése

7. hős

Az árnyékkal szemben a hős archetípus határozott, de tudatlan és nem reflektál a harcra. Ezért fontos tudni, hogyan kell leleplezni.

8. felfedező

Szabad szellem, nem kötődik semmihez, és a szabadság mindenek felett áll.

9. bölcs

Ez általában a hős útját világítja meg, nagyszerű tanácsokat és tudást hordoz.

10. vonalzó

Imádják a hatalmat és minden helyzetet, beleértve az embereket is, irányítani. Attól függően, hogy hogyan hatnak, jó vezetők lehetnek.

11. csaló

Gyakran megszegi a szabályokat, mivel ravasz ember, aki igyekszik átlátni a hatóságok korlátait, és kihasználni azokat.

12. alkotó

Mindig kreatív és innovatív, pezsgő, ötletekkel teli elmével. Más szóval, alapvető.

Mit gondolsz az archetípusok listájáról?

Az archetípusok listája végül az ember elméjével és testtartásával kapcsolatos egyetemes szempontokat fordít le. Olyan gondolatokat találhatunk rajtuk keresztül, amelyek jól ábrázolják az emberi faj generációkon átívelő kapcsolatát.

Felsoroltuk azokat az archetípusokat, amelyek a pszichológiában a legfontosabbak, archetípusokat, amelyek a művészetekben is széles körben használatosak. Van más archetípus, amit meg tudnál említeni? Hagyj egy megjegyzést alább.

A róluk való tájékozódás segíthet abban, hogy jobban megértsd az egyes helyzetekhez való hozzáállásodat. Végül is tartsd szem előtt, hogy ez egy módja annak, hogy elemezd a személyiségedet, megértsd a viselkedésedet és megtaláld a személyes kapcsolatokat a világgal.

Az órák megadják a szükséges támogatást ahhoz, hogy megbirkózzon személyes növekedési igényeivel. Amellett, hogy megérted az archetípusok listájának jelentését, az önismerettel együtt képes leszel kiaknázni a benned rejlő lehetőségeket. .

George Alvarez

George Alvarez egy elismert pszichoanalitikus, aki több mint 20 éve praktizál, és nagy tekintélynek örvend ezen a területen. Keresett előadó, számos műhelyt és képzési programot vezetett a pszichoanalízis témájában a mentálhigiénés iparág szakemberei számára. George szintén kiváló író, és számos pszichoanalízisről szóló könyvet írt, amelyek kritikai elismerést kaptak. George Alvarez elkötelezett amellett, hogy megossza tudását és szakértelmét másokkal, és létrehozott egy népszerű blogot az Online Pszichoanalízis Tanfolyamról, amelyet széles körben követnek mentális egészségügyi szakemberek és diákok világszerte. Blogja átfogó képzési kurzust kínál, amely a pszichoanalízis minden aspektusát lefedi, az elmélettől a gyakorlati alkalmazásokig. George szenvedélyesen segít másokon, és elkötelezett amellett, hogy pozitív változást hozzon ügyfelei és diákjai életében.