Mi a kulturális hibridizmus

George Alvarez 01-06-2023
George Alvarez

Van egy nagyon gyakori asszimilációs mozgás az emberiségben, ahol különböző elemek találkoznak. Ennek köszönhetően új variációk jönnek létre, amelyek különböző jelentéseket adnak az identitásunknak. Tehát, értsük meg, hogy mi ez. kulturális hibriditás a jelentéséről és arról, hogy hogyan hat ránk a gyakorlatban.

Mi a kulturális hibriditás?

A kulturális hibridizmus két vagy több kultúra keveredése, egy új kultúra létrehozása a régi kultúrák elemeivel. Így a régi szokások, attitűdök és szokások átalakulnak, és új életmódot eredményeznek. Így alakult ki számos civilizáció és életmód az elmúlt évszázadokban.

Természetesen több oka is van annak, hogy ez a mozgalom létrejöjjön, különösen a politikai szférában, de bizonyos esetekben természetes módon és mindenféle felülről jövő tekintélyelvű beavatkozás nélkül is létrejöhet.

Sok tudós hosszasan beszélget a kulturális hibridizációról és annak hatásairól, az új generációkra gyakorolt hatásáról és magának az emberi történelemnek az értelméről, míg mások rámutatnak a kulturális különbségekkel kapcsolatos előnyeire.

Okok

Túlságosan leegyszerűsítő lenne egyetlen okot megjelölni a kulturális hibridizmus terjedésére a világban. Ugyanis már régóta léteznek olyan tanulmányok, amelyek erre a tendenciára utalnak, és amelyeket maga az idő is befolyásol. Más szóval, a jelenlegi életmód elemei dönthetnek arról, hogy hogyan épül fel ez az út. .

Lásd még: Fagylaltról álmodni: 11 lehetséges jelentés

A felsorolt okok közül azonban a globalizáció felerősödése minden tanulmányban gyakrabban előforduló pont. A média globálisan elterjedt, és összekapcsolta a különböző népeket és kultúrákat. Ezáltal könnyebb elmerülni valakinek az életmódjában, megérteni az illetőt, sőt, elsajátítani azt, amit mond.

Így a különböző népek egységes módon kommunikálhatnak és megérthetik egymást, származásuktól függetlenül. A tudósok azonban egyes hagyományok megszűnését jelzik, mivel növekedésük veszélybe kerül, míg mások a kulturális különbségek nagyobb toleranciáját emelik ki.

Az identitás értéke

Ez a folyamat manapság normális tendencia, sőt sokan már jó ideje erősen várják. Minden népnek van egy képzeletbeli területi lehatárolása, amelyen belül cselekedetei és gondolkodásmódja meghatározza létezését. Valójában innen erednek a pozitív és negatív sztereotípiák.

Brazíliát például a szamba, a strandok, a forró időjárás és az ehhez illő emberek, valamint az erőszak jellemzi. Japán, bár kisebb, a város közepén élő emberek mozgalmas ritmusa és a gyönyörű helyi tájak. Minden itt idézett szempont miatt ezek a darabok alkotják e régiók arculatát és identitását.

Az ezen elemek közötti különbség az, ami egyesek számára ismerős, mások számára pedig idegen lehet. Ennek ellenére az egyes kultúrák továbbra is önállóan és egyidejűleg tevékenykednek a világban. A népek egyre könnyebbé váló érintkezése azonban végül is különböző oldalakat hoz össze és közelít egymáshoz egy bizonyos ponton.

Előnyök

A kulturális hibriditás által bejárt út végül sok, az eredmények iránt érdeklődő ember támogatását élvezte. Ezáltal új perspektívákhoz jutnánk hozzá, amelyek megkönnyítenék a létezésünk szempontjából fontos pillérek kollektív megértését. Ezzel együtt:

 • Tisztelet

A másság megértése, ha közelebb vagyunk hozzá, végül tiszteletet szül. A legkonzervatívabb vagy szélsőségesebbek befolyása alatt néha oda jutunk, hogy nem megfelelő ítéletet hozunk anélkül, hogy megértést adnánk. A kultúrák hibridizációja arra késztetne bennünket, hogy tisztelettel és kedvességgel viszonyuljunk azokhoz, akiknek más a kulturális bölcsője.

 • Értékelés

Számos életmód a marginalizálódás szélére került, mivel nem értjük meg őket közösen. Abban a pillanatban, amikor megértjük valódi természetüket és azt, hogy milyen hatással vannak az életmódunkra, értékelni fogjuk a létezésüket. Ez akkor lehetséges, ha a különböző népek elkezdenek egy fedél alatt élni, és az információhoz ugyanazokon az eszközökön osztozkodni.

 • Kulturális tolerancia.

Végül megtanulnánk toleránsabbak és kevésbé tudatlanok lenni egy másik kultúrával szemben. Az együttélés által közelebb kerülnénk a mássághoz, megszabadulnánk az alaptalan, sőt erőszakos előítéletektől. Képzeljük el, mennyi pozitív egyesülés történhetne, ha az egyik csoport megértené a másik dinamikáját?

Olvasson még: Paul Ekman: pálya és fogalmak a pszichológiában

Kontrasztok

Másrészt a kulturális hibriditásnak vannak ellenzői, akik a kulturális egységesítés hiányosságaira hivatkoznak. Sokan nem elégedettek a felmerülő forgatókönyvekkel, amelyek korlátozhatják a világ természetes sokszínűségét. A leginkább kiemelt ellenérvek a következők:

Lásd még: Azt álmodni, hogy zuhansz és felébredsz: mi lehet az?
 • Kulturális fordítás

A hibridizáció nem hozná el egyetlen ember számára sem a teljesség érzését, ahogyan azt sokan elképzelik. Ebben nem lenne olyan könnyű az alkalmazkodás és az újbóli alkalmazkodás egészséges folyamata, mint ahogyan azt egyesek vélik. Az igazság a folyamatos kulturális fordítás nehéz útjába ütközik a keletkező népek számára. .

Információt szeretnék kapni a pszichoanalízis tanfolyamra való beiratkozáshoz. .

 • Jelentések ellentéte

A hibridizmus nyomai a jelentés különböző formáit hozták magukkal, amelyek közül sokan újak. Ez azonban néha ellentmond a származási bölcsőjében elhelyezett kulturális irányelveknek. Ez a konfliktus identitásválságot okozhat az egyén számára, mert nem érti, melyik oldalhoz tartozik.

 • Politikai és gazdasági játszmák

Egy másik pont, amelyet jól kritizálnak, az ebben az egyesülésben meglévő hatalmi és ellenőrzési viszonyok. Ez azt jelzi, hogy a leghatalmasabbak érdekeinek köszönhetően kényszeríthető a felépítése. Egy politikai rendszer, amely uralja a világ teljes lakosságának életét.

Maszkolás

A hegemón kultúrák számára hatalmi katalizátorként is szolgálhat. Ez ugyanis segítene elfedni a leginkább szubaltern és domináns kultúrák közötti falak lebontását. Röviden, ez a maszkolás segít a népek keveredéséből származó bizonyos termékek növekedésében, elrejtve a mögötte lévő imponálást. .

Például a gyorséttermi ételek, a zene, a hollywoodi filmek... stb. amerikai hatása... Ezeken keresztül egy olyan életmód ikonjaiként határozzák meg magukat, amelyet követni kell és követendő. A maszkabálban arra késztetnek bennünket, hogy a szépség, a luxus és a testi egészség sztereotípiáivá váljunk, ami nem igaz.

Kulturális hibriditás Peter Burke

A kulturális hibriditás irodalmi napirendként szolgált az új világról szóló vitákhoz. Peter Burke angol történész jól elemezte a kulturális globalizáció tételét és annak a hibridizációval való kapcsolatát. Kulturális hibridizmus Burke a kulturális globalizáció vitáját mutatja be, történelmi perspektívát használva annak feltérképezésére.

A mű öt részre tagolódik, és az ebből a folyamatból eredő szempontok felosztását követi. Ezzel együtt látjuk:

 • a hibridizált tárgyak sokfélesége;
 • a kulturális kölcsönhatás megvitatására kitalált kifejezések és elméletek variációja;
 • a különböző helyzetek sokfélesége, amelyekben a találkozásokra sor kerül;
 • az ismeretlen kulturális elemekre adott többféle lehetséges reakció;
 • a hibridizáció lehetséges kimeneteleinek vagy következményeinek sokfélesége hosszú távon.

A könyv javaslata az, hogy egy olyan panorámaképet mutasson be, amelyet a szerző változatosnak, hatalmasnak és meglehetősen vitatottnak tart. .

A kulturális hibriditással kapcsolatos végső megfontolások

Bár ez egy természetes tendencia, még mindig sok vita folyik a kulturális hibriditás hatásairól. Az egyik oldalon vannak azok, akik az ősi kultúrák folytatását a megerősítés egy formájaként érvényesítik, míg az egyesítéssel azt kockáztatják, hogy eltörlődnek, és teret engednek egy olyan kultúrának, amely csak kevesek számára előnyös és domináns.

Emellett mások ugyanezt az utat hitelesítik, hogy toleránsabban és egyenlőbben tekintsenek mindenkire. Ezáltal elérhetővé tesszük magunkat a másik számára, hogy megölelhessük és jobban megértsük a helyzetet. Minden egyes látásmód fontos számunkra, hogy jobban megértsük ennek az átalakulásnak az árnyalatait és azt, hogy milyen hatással lehet ránk.

Ahhoz, hogy jobban megértse a helyét a kulturális hibriditásban, mindenképpen iratkozzon fel online pszichoanalízis kurzusunkra. Segít elsajátítani azokat az eszközöket, amelyekkel jobban el tudod helyezni a tetteidet a formálódó világban. A megszerzett önismeret mellett jobban fel tudod majd fedezni a benned rejlő lehetőségeket és a teljesítményre való képességedet.

George Alvarez

George Alvarez egy elismert pszichoanalitikus, aki több mint 20 éve praktizál, és nagy tekintélynek örvend ezen a területen. Keresett előadó, számos műhelyt és képzési programot vezetett a pszichoanalízis témájában a mentálhigiénés iparág szakemberei számára. George szintén kiváló író, és számos pszichoanalízisről szóló könyvet írt, amelyek kritikai elismerést kaptak. George Alvarez elkötelezett amellett, hogy megossza tudását és szakértelmét másokkal, és létrehozott egy népszerű blogot az Online Pszichoanalízis Tanfolyamról, amelyet széles körben követnek mentális egészségügyi szakemberek és diákok világszerte. Blogja átfogó képzési kurzust kínál, amely a pszichoanalízis minden aspektusát lefedi, az elmélettől a gyakorlati alkalmazásokig. George szenvedélyesen segít másokon, és elkötelezett amellett, hogy pozitív változást hozzon ügyfelei és diákjai életében.