കാർഡുകൾ കളിക്കുന്നതും കാർഡുകൾ കളിക്കുന്നതും സ്വപ്നം കാണുന്നു: അർത്ഥങ്ങൾ

George Alvarez 18-10-2023
George Alvarez

നിങ്ങൾ കാർഡുകൾ കളിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ , സ്വപ്നത്തിന് നിരവധി അർത്ഥങ്ങൾ ആരോപിക്കപ്പെടാം. ഈ ലേഖനത്തിൽ, ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും:

 • കാർഡുകൾ കളിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുന്നതിന്റെ പൊതുവായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ
 • സ്വപ്ന വ്യതിയാനങ്ങളും അവയുടെ സാധ്യമായ അർത്ഥങ്ങളും
 • കാർഡുകളും സംസ്കാരവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം<6

കാർഡ് കളിക്കുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക

കാർഡുകൾ കളിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നതിന്റെ കൃത്യമായ പ്രവചനമല്ല. ഒരാളുടെ സംസ്കാരത്തിനും വ്യക്തിപരമായ അനുഭവങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച് അർത്ഥങ്ങൾ വ്യത്യാസപ്പെടാം. ഒരു സൈക്കോ അനലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

ഓർക്കുക: ഇവയാണ് സാധ്യതകൾ. ഓരോ "സ്വപ്നക്കാരനും" അവന്റെ ജീവിത കഥയ്ക്കും മനഃശാസ്ത്രപരമായ നിമിഷത്തിനും അനുയോജ്യമായ സന്ദർഭം പ്രതിഫലിപ്പിക്കണം.

ചിഹ്നങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. കാർഡ് കളിക്കുന്ന സ്വപ്നം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സ്വപ്നങ്ങൾ ചിഹ്നങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്. ഓരോ സ്വപ്നത്തിനും ഒരു പ്രത്യേക അർത്ഥമുണ്ടാകാം. ഈ ചിഹ്നങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതവുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും അവ നിങ്ങളോട് എന്താണ് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും ചിന്തിക്കുക.

നിങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഈ സ്വപ്നങ്ങളുടെ പൊതുവായ ചില വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചുവടെ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

കൂടെയുള്ള പൊതുവായ സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കാർഡുകൾ കളിക്കുന്നത്

ചുവടെയുള്ള ആശയങ്ങൾ കാർഡുകൾ കളിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുന്നതിന്റെ പതിവ് വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, സ്വപ്നങ്ങൾ ഭാവിയുടെ പ്രവചനങ്ങളാണെന്ന് കരുതരുത്. വാസ്തവത്തിൽ, അവ നിങ്ങളുടെ മാനസിക ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും നിങ്ങളുടെ ഭാവി സ്വയം മാറ്റാനുമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണ്.

 • ഒരു കാർഡ് ഗെയിമിൽ വിജയിക്കുക : അത് വിജയിച്ചു എന്ന തോന്നലായിരിക്കാം. എയഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ യുദ്ധം അല്ലെങ്കിൽ വെല്ലുവിളി.
 • കാർഡുകൾ മാറ്റുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഘടനയുടെ ആവശ്യകതയെ സൂചിപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രണാതീതമാണെന്ന തോന്നൽ.
 • ഗെയിമിലെ ഭാഗ്യം: നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യവും നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളിൽ ആത്മവിശ്വാസവും തോന്നിയേക്കാം. ഈ വികാരം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മറ്റ് മേഖലകൾക്കും ബാധകമാണോ?
 • വഞ്ചന : ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, കാർഡ് കളിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുന്നത് സ്വപ്നക്കാരൻ ചിലരിൽ വഞ്ചിക്കപ്പെടുകയോ വഞ്ചിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നു എന്ന ആശയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കാം. സാഹചര്യം.
 • അനിശ്ചിതത്വം: ഡെക്കിന് ജീവിതത്തിന്റെ പ്രവചനാതീതതയെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ ഒരു അനിശ്ചിതാവസ്ഥയിൽ ഇടപെടുകയാണോ?
 • തന്ത്രവും വൈദഗ്ധ്യവും: ഡെക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനും ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള കഴിവിനെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. നൈപുണ്യവും തന്ത്രവും ആവശ്യമായ ഒരു വെല്ലുവിളി നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണോ?
 • റിസ്‌കും പന്തയവും: കാർഡ് കളിക്കുന്നത് സ്വപ്നം കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെക്കുറിച്ചോ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചോ അരക്ഷിതാവസ്ഥ അനുഭവപ്പെടുന്നതായി സൂചിപ്പിക്കാം. ഇത് അപകടസാധ്യതയ്ക്ക് മൂല്യമുള്ളതാണോ?
 • വഞ്ചനയും കൃത്രിമത്വവും: കാർഡുകൾ തന്ത്രമോ കൃത്രിമമോ ​​നിർദ്ദേശിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളോട് സത്യസന്ധത പുലർത്താത്ത ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടോ?
 • വിധിയും നിയന്ത്രണവും : ഒരു ഡെക്ക് കാർഡുകൾ വിധിയുടെയും നിയന്ത്രണത്തിന്റെയും ആശയത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. കാർഡുകളെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതിന്റെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പായിരിക്കാം, എല്ലാം യാദൃശ്ചികമായി സംഭവിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്.

കാർഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേയിംഗ് കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്വപ്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ

സ്വപ്നത്തിനപ്പുറം കൂടെഡെക്ക് പൊതുവായി, വ്യത്യസ്ത അർത്ഥങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ട്. ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇതാ:

ഇതും കാണുക: നാഭി സ്വപ്നത്തിന്റെ അർത്ഥം
 • ഒരു ഫാമിലി കാർഡ് ഗെയിം സ്വപ്നം കാണുന്നു : നിങ്ങളുടെ കുടുംബവുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും ഒരുമിച്ച് സമയം ചിലവഴിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും പുനർവിചിന്തനം ചെയ്യുക. ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ചില വശങ്ങളിൽ സഹകരണത്തിന്റെയും ടീം വർക്കിന്റെയും ആവശ്യകതയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്‌തേക്കാം.
 • ഒരു കാസിനോ കാർഡ് ഗെയിമിനെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുന്നത് : സാമ്പത്തികമായി വിജയിക്കാനോ കൂടുതൽ ആവേശകരമായ ജീവിതം നയിക്കാനോ ഉള്ള നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിച്ചേക്കാം. . അപകടസാധ്യതയോടും ഭാഗ്യത്തോടും ഉള്ള നിങ്ങളുടെ മനോഭാവത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്താനും ഇതിന് കഴിയും.
 • നിങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളുമായി കാർഡ് കളിക്കുകയാണെന്ന് സ്വപ്നം കാണുക : നിങ്ങളുടെ സാമൂഹിക ജീവിതവും വ്യക്തിബന്ധങ്ങളും അവലോകനം ചെയ്യുക. ദിനചര്യയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുകയും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും ഇത് പ്രതിഫലിപ്പിച്ചേക്കാം.
 • കാർഡുകളും ഭാഗ്യം പറയലും സ്വപ്നം കാണുക : ഈ സ്വപ്നം നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾക്കായുള്ള തിരയലിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു . ഭാവി പ്രവചിക്കാനുള്ള സാധ്യതയിലുള്ള നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെയും ഇത് പ്രതിഫലിപ്പിച്ചേക്കാം.
 • നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ ഡെക്ക് കാർഡുകൾ വാങ്ങുകയാണെന്ന് സ്വപ്നം കാണുന്നു : പുതിയ അനുഭവങ്ങൾക്കും സാഹസികതകൾക്കുമായി നിങ്ങളുടെ തിരയലോ അടിച്ചമർത്തലോ, മാറ്റവും പുതുക്കലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ .
 • ഒരു ടാരറ്റ് ഡെക്കിനെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുന്നത്: ആത്മജ്ഞാനത്തിനും ആത്മീയ മാർഗനിർദേശത്തിനുമുള്ള ഒരു അന്വേഷണത്തെ സൂചിപ്പിക്കാം.
 • ഒരു പുതിയ ഡെക്കിനെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുന്നു: നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പുതിയ അവസരങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും ഉള്ള ഒരു പുതിയ ഘട്ടത്തിന്റെ ആരംഭം നിർദ്ദേശിച്ചേക്കാം.
 • പഴയതും തേഞ്ഞുപോയതുമായ ഒരു ഡെക്ക് കാർഡുകളെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുന്നത്: പഴയ പാറ്റേണുകളിൽ നിന്നും പരിമിതമായ വിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടേണ്ടതുണ്ട്.
 • അടയാളപ്പെടുത്തിയ കാർഡുകളുടെ സ്വപ്നം: നിങ്ങളുടെ വഴിയിൽ സത്യസന്ധതയില്ലായ്മ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസവഞ്ചനയുടെ മുന്നറിയിപ്പായിരിക്കാം.
 • സ്വപ്നം ഒരു ഡെക്ക് കാർഡുകൾ സമ്മാനമായി സ്വീകരിക്കുന്നയാൾക്ക്: നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളുടെ പിന്തുണയും സഹായവും പ്രതീകപ്പെടുത്താൻ കഴിയും.
 • അപൂർണ്ണമായ ഒരു ഡെക്ക് കാർഡുകളുമായി സ്വപ്നം കാണുന്നത്: നഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും അഭാവം>ചിതറിപ്പോയ കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്വപ്നം കാണുക: ആശയക്കുഴപ്പം അല്ലെങ്കിൽ സംഘടനയുടെ അഭാവത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കാം. ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ക്രമപ്പെടുത്താനുള്ള സമയമായിരിക്കുമോ?
 • ഡ്രീം പ്ലേയിംഗ് കാർഡുകൾ: നിങ്ങളുടെ സാമൂഹിക കഴിവുകളെയും മത്സരശേഷിയെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. സാമൂഹിക ക്രമീകരണങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമുണ്ടോ?
 • കാർഡുകളിൽ വിജയിക്കുമെന്ന് സ്വപ്നം കാണുക: നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളിലും തീരുമാനങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
 • കാർഡുകളിൽ തോൽക്കുന്ന സ്വപ്നം കാർഡ് ഗെയിം: നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയെക്കുറിച്ച് അരക്ഷിതാവസ്ഥയോ ഭയമോ ഉണ്ടെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കാം.
ഇതും വായിക്കുക: മനോവിശ്ലേഷണ തെറാപ്പിയിലെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനം

മനോവിശ്ലേഷണം അനുസരിച്ച് സ്വപ്നങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനത്തെക്കുറിച്ച്

മനോവിശ്ലേഷണത്തിന് സ്വപ്നങ്ങൾ അബോധാവസ്ഥയുടെ പ്രതീകാത്മക പ്രകടനങ്ങളാണ്. സ്വപ്നങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിലൂടെ, അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ഈ ആഗ്രഹങ്ങളെ അനാവരണം ചെയ്യാനും ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഉപരിതല സംഘർഷങ്ങളും വൈകാരിക പ്രശ്നങ്ങളും കൊണ്ടുവരാനും കഴിയും.

ഫ്രോയ്ഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, സ്വപ്നങ്ങൾ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്: മാനിഫെസ്റ്റ് ഉള്ളടക്കവും ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കവും.

ഇതും കാണുക: വസ്ത്രങ്ങൾ കഴുകുന്നത് സ്വപ്നത്തിന്റെ അർത്ഥം
 • പ്രകടമായ ഉള്ളടക്കം എന്നത് സ്വപ്നത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഉറക്കമുണരുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി ഓർമ്മിക്കുന്നു.
 • ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കം എന്നത് സ്വപ്നത്തിന്റെ പ്രതീകാത്മക അർത്ഥമാണ്.

സ്വപ്നങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനം ഈ പ്രതീകാത്മകത കണ്ടെത്തുന്നതിലാണ്. വ്യക്തിയുടെ വൈകാരിക ജീവിതത്തെ അത് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അർത്ഥമാക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുക.

ഉപസംഹാരം: കാർഡ് കളിക്കുന്നത് സ്വപ്നം കാണുക

കാർഡുകൾ കളിക്കുന്നതും കാർഡ് കളിക്കുന്നതും സ്വപ്നം കാണുന്നു ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, സ്വപ്നത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായ സന്ദർഭത്തെയും സാഹചര്യങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ച്. ഇതിന് ചൂതാട്ടത്തിനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെ പ്രതീകപ്പെടുത്താൻ കഴിയും, നിയന്ത്രണവും അപകടസാധ്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്‌നങ്ങളെ പോലും പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ കഴിയും.

സ്വപ്‌ന വ്യാഖ്യാനം വളരെ ആത്മനിഷ്ഠമായ ഒരു പരിശീലനമാണെന്ന് ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു സ്വപ്നം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് മറ്റൊരാൾക്ക് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.

കാർഡുകൾ കളിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ ജീവിതം, നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ, വികാരങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. നിങ്ങളുടെ അബോധാവസ്ഥ എന്താണ് ആശയവിനിമയം നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പാറ്റേണുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ ശ്രമിക്കുക.

നിങ്ങൾക്ക് സമാനമായ സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ചില തീമുകൾ ആവർത്തിച്ച് വരുന്നതായോ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ , ഇതായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്യേണ്ടതോ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതോ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നതിന്റെ സൂചന.

ഇത് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാനും കൂടുതൽ അറിവുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും കഴിയും.

നിങ്ങൾ ആകുകയാണെങ്കിൽഈ മേഖലയിൽ താൽപ്പര്യമുള്ള, ഞങ്ങളുടെ 100% ഓൺലൈൻ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോഅനാലിസിസ് പരിശീലന കോഴ്സ് പരിശോധിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കുക. അതിലൂടെ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ പരിശോധിക്കാനും സ്വപ്നങ്ങളെ കൂടുതൽ കൃത്യമായും കാര്യക്ഷമമായും വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പഠിക്കാനും കഴിയും.

സൈക്കോ അനാലിസിസ് കോഴ്‌സിൽ ചേരാൻ എനിക്ക് വിവരങ്ങൾ വേണം .

കൂടാതെ, പ്രധാന തീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സ്വപ്നം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ, ചുവടെയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളിൽ അത് പങ്കിടുന്നത് ഉറപ്പാക്കുക, കൂടാതെ വാചകത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന്, നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പറയുക. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ്!

George Alvarez

20 വർഷത്തിലേറെയായി പരിശീലിക്കുന്ന ഒരു പ്രശസ്ത സൈക്കോ അനലിസ്റ്റാണ് ജോർജ്ജ് അൽവാരസ്. അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സ്പീക്കറാണ്, കൂടാതെ മാനസികാരോഗ്യ വ്യവസായത്തിലെ പ്രൊഫഷണലുകൾക്കായി സൈക്കോ അനാലിസിസിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിരവധി വർക്ക് ഷോപ്പുകളും പരിശീലന പരിപാടികളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജോർജ്ജ് ഒരു പ്രഗത്ഭനായ എഴുത്തുകാരൻ കൂടിയാണ് കൂടാതെ നിരൂപക പ്രശംസ നേടിയ നിരവധി മനോവിശ്ലേഷണ പുസ്തകങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജോർജ്ജ് അൽവാരസ് തന്റെ അറിവും വൈദഗ്ധ്യവും മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവെക്കാൻ സമർപ്പിതനാണ്, കൂടാതെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മാനസികാരോഗ്യ പ്രൊഫഷണലുകളും വിദ്യാർത്ഥികളും വ്യാപകമായി പിന്തുടരുന്ന സൈക്കോഅനാലിസിസിലെ ഓൺലൈൻ പരിശീലന കോഴ്‌സിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജനപ്രിയ ബ്ലോഗ് സൃഷ്ടിച്ചു. സൈക്കോഅനാലിസിസിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സമഗ്ര പരിശീലന കോഴ്‌സ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്ലോഗ് നൽകുന്നു, സിദ്ധാന്തം മുതൽ പ്രായോഗിക പ്രയോഗങ്ങൾ വരെ. മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നതിൽ താൽപ്പര്യമുള്ള ജോർജ്ജ് തന്റെ ക്ലയന്റുകളുടെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും ജീവിതത്തിൽ നല്ല മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധനാണ്.