Eros ja Tânatos: merkitys Freudissa ja mytologiassa

George Alvarez 18-10-2023
George Alvarez

Eros ja Tânatos ovat tärkeitä käsitteitä Sigmund Freudin psykoanalyysi ja kreikkalainen mytologia Freudin psykoanalyysille Eros on elämän periaate, joka pyrkii ylläpitämään psyyken yhtenäisyyttä ja tasapainoa. Se on periaate, joka motivoi meitä kasvamaan ja kehittymään, energia, joka ajaa meitä etsimään hyvinvointia ja tyydytystä.

Toisaalta Tânatos on kuoleman periaate, joka taistelee tuhotaakseen psyyken yhtenäisyyden ja tasapainon. Se on energia, joka motivoi meitä irtautumaan elämästä ja etsimään kuolemaa ja tuhoa.

Katso myös: Kuka voi toimia psykoanalyytikkona?

Mitä on kreikkalainen mytologia?

Kreikkalainen mytologia on c tarinoista ja legendoista, joita antiikin kreikkalaiset käyttivät selittääkseen ympäröivää maailmaa. Se oli myös yksi kosmologian, filosofian, kirjallisuuden, taiteen ja muinaisen kreikkalaisen uskonnon perusteista. Kreikkalaiset jumalat ja jumalattaret olivat vastuussa luonnon, luonnonvoimien ja ihmisten toiminnan hallinnasta.

Kreikkalaiset myytit tarjoavat syvällistä tietoa kreikkalaisista tavoista, kulttuurista ja yhteiskunnasta sekä maailmankaikkeuden ja elämän alkuperästä. Niitä käytettiin myös luonnonilmiöiden, kuten vuodenaikojen, kuun, tähtien ja muiden voimien, selittämiseen.

Näissä myyteissä on yleensä jumalia ja sankareita päähenkilöinä, ja niissä annetaan selityksiä luonnonilmiöille. Termi "mytologia" tulee muinaiskreikan sanoista μιτος / mythos, joka tarkoittaa "tarinaa" tai "legendaa", ja λογος / lógos, joka tarkoittaa "tutkimusta". .

Eros ja Tânatos kreikkalaisessa mytologiassa

Eros ja Tânatos ovat ihmiselämän kaksi arkkityyppiä tai vastakkaista periaatetta, Eros on elämän periaate ja Tangatos kuoleman periaate. Lyhyesti sanottuna Eros nähdään rakkauden ja luomisen jumalana, kun taas Tangatos nähdään kuoleman ja kohtalon jumalana.

Eros ja Tânatos psykoanalyysissä

Sigmund Freudin teoria ajaa vaikutti filosofiset keskustelut elämän ja kuoleman merkityksestä Tässä teoriassa keskitytään Freudin määrittelemiin kahteen pääviettitapaan, jotka ovat Eros ja Tânatos. Nämä viettitavat ovat vastuussa halustamme nauttia elämästä ja halustamme päästä siitä eroon.

Eroksen merkitys Freudille

Eros on elämänhalu, jota edustaa halu elää, kasvaa, kehittyä, lisääntyä ja luoda. Se edustaa perusvietti, joka saa meidät tutkimaan ja kokemaan maailmaa. Tällä tavoin se on elintärkeä energia, joka motivoi meitä etsimään tyydytystä ja onnellisuutta.

Toisin sanoen Eros on elämänvaiston edustus, joka ilmentää halua kasvaa ja olla yhteydessä toisiin ihmisiin, mikä ilmenee etsimisenä:

  • ilo;
  • hellyyttä;
  • tyytyväisyys;
  • yhteys;
  • kehitys.

Tunnetuin ja laajimmin tutkittu elämänvaisto on seksuaalinen vaisto, jota kutsutaan Erokseksi.Eroksi kutsutaan siis energiaa, joka syntyy seksuaalisesta halusta, läheisyydestä, yhteydestä ja tyydytyksestä.Tässä mielessä se on elintärkeä yksilön emotionaaliselle ja fyysiselle terveydelle, sillä se auttaa vahvistamaan sidettä kumppaniin sekä lisäämään hyvinvoinnin tunnetta.Vaikka Eroksi liitetäänkin yleensä seksuaalisen elämän vaistoihin, se on myös tärkeä osa elämänvaistoa.rakkaussuhteissa, se on läsnä myös muilla elämänalueilla, kuten ystävyydessä, työssä, nälässä, janossa ja kivussa.

Tânatoksen merkitys Freudille

Tânatos taas on kuolemanvietti, jota edustaa halu päästä eroon elämästä. Tämä vietti ajaa meitä pakenemaan kipua ja kärsimystä ja pääsemään eroon turhautumisesta. Pohjimmiltaan se on vietti noin:

  • elämän kieltäminen;
  • kieltäytyminen hyväksymästä ikääntymistä
  • kuoleman hyväksymättä jättäminen.

Lyhyesti sanottuna, Thanatos on toinen kahdesta perusvaistosta elämänvaiston (Eroksen) rinnalla. Tässä mielessä sitä kuvataan voimakkaana impulssina kohti tuhoa, kuolemaa, itsensä tuhoamista, toisten tuhoamista ja paluuta alkukaaokseen.

Freud uskoi, että kuolemanvaisto on olemassa jokaisessa ihmisessä, mutta että elämänvaisto hallitsee ja hillitsee sitä suurelta osin. Siksi hän uskoi, että näiden kahden vaiston välinen vuorovaikutus on vastuussa monista ihmisen käyttäytymismalleista.

Eros ja Thanatos: Freudin teoria elämänhalusta

Freudille kuitenkin, Eroksen ja Tânatoksen välinen vuorovaikutus motivoi meitä. Ne toimivat yhdessä ja vaikuttavat tekoihimme ja päätöksiimme. Esimerkiksi kun yksilö pyrkii tyydyttämään halunsa, Eros-vietti on toiminnassa. Toisaalta kun yksilö pyrkii välttämään kipua ja luopumaan, Tannatos-vietti on toiminnassa.

Lue myös: Yksinäisyys digiaikana: Mitä se on ja miten sitä voi välttää?

Ajoteorian mukaan, yksilöitä ohjaavat molemmat vaistot Näiden kahden vaiston välinen tasapaino on välttämätöntä mielenterveyden ja sosiaalisen sopeutumisen kannalta, sillä näiden vaistojen välinen ristiriita luo tarvittavan jännitteen, jotta yksilö voi kehittyä, sopeutua ja edistyä.

Haluan tietoa ilmoittautumisesta psykoanalyysikurssille. .

Tällä tavoin Freudin ajatusmaailma antaa meille uuden näkökulman kuolemaan, koska sen avulla voimme ymmärtää paremmin suhdettamme kuolemaan. Näin se auttaa meitä kohtaamaan väistämättömän siirtymisen elämästä kuolemaan tavalla, joka antaa meille mahdollisuuden nauttia elämästä täysin rinnoin ja hyväksyä kuolema osana sitä.

Freudille siis vuorovaikutus Eros ja Tânatos Hän uskoi, että elämä on jatkuvaa neuvottelua näiden kahden ajurin välillä, minkä ansiosta voimme elää täysipainoista ja antoisaa elämää.

Katso myös: Narkissoksen myytti kreikkalaisessa filosofiassa ja mytologiassa

Eros ja Tânatos ihmisen käyttäytymisessä

Eroksen ja Tânatoksen vaistot ovat jatkuvasti aktiivisia elämässämme ja vaikuttavat valintoihimme ja käyttäytymiseemme. Vaikutus on verrannollinen siihen, missä määrin vaistot ovat tyydytettyjä, sillä mitä enemmän vaistot saavat tyydytystä, sitä suurempi vaikutus niillä on toimintaamme.

Mielihyvän periaate ohjaa niin sanottua elämänviettiä, joka koostuu kaikesta sisäisestä tarpeesta etsiä tyydytystä, luoda ja toteuttaa hankkeita. Toisaalta kuolemanvietti liittyy tarpeeseen eristäytyä, lamaantua ja tuhoisaan toimintaan.

Siksi mielihyvän periaate toimii elämänhalun impulssina, lievittää kipua ja motivoi ihmistä toimimaan elämänperiaatteen pohjalta. Siksi, Eros ja Tânatos ovat ihmiselämän arkkityyppejä tai vastakkaisia periaatteita. jotka vaikuttavat valintoihimme ja käyttäytymiseemme.

Jos olet päässyt tämän artikkelin loppuun asti, se on merkki siitä, että haluat tutkia ihmisten käyttäytymistä. Tässä mielessä kutsumme sinut tutustumaan psykoanalyysin koulutukseemme. Opiskelun hyötyjä ovat muun muassa:

  • Itsetuntemuksen parantaminen: Psykoanalyysikokemus voi antaa opiskelijalle ja potilaalle/asiakkaalle sellaisia oivalluksia itsestään, joita he eivät käytännössä pystyisi hankkimaan yksin.
  • Parantaa ihmissuhteita: Mielen toiminnan ymmärtäminen voi johtaa parempiin suhteisiin perheen ja työn jäsenten kanssa. Kurssi on työkalu, joka auttaa opiskelijaa ymmärtämään muiden ihmisten ajatuksia, tunteita, tunteita, kipuja, haluja ja motivaatioita.

Lopuksi, jos pidit artikkelista, älä unohda tykätä ja jakaa sitä sosiaalisissa verkostoissa. Näin kannustat meitä jatkamaan laadukkaan sisällön tuottamista lukijoillemme.

George Alvarez

George Alvarez on tunnettu psykoanalyytikko, joka on harjoittanut yli 20 vuotta ja jota arvostetaan alalla. Hän on haluttu puhuja ja on johtanut lukuisia psykoanalyysin työpajoja ja koulutusohjelmia mielenterveysalan ammattilaisille. George on myös taitava kirjailija ja hän on kirjoittanut useita psykoanalyysia koskevia kirjoja, jotka ovat saaneet kriitikoiden suosiota. George Alvarez on omistautunut jakamaan tietämyksensä ja asiantuntemuksensa muiden kanssa ja on luonut suositun blogin Online Training Course in Psychoanalysis -kurssista, jota mielenterveysalan ammattilaiset ja opiskelijat seuraavat laajalti ympäri maailmaa. Hänen bloginsa tarjoaa kattavan koulutuskurssin, joka kattaa kaikki psykoanalyysin näkökohdat teoriasta käytännön sovelluksiin. George on intohimoinen muiden auttamiseen ja on sitoutunut vaikuttamaan positiivisesti asiakkaidensa ja opiskelijoidensa elämään.