Mis on sotsioloogia eesmärk?

George Alvarez 24-10-2023
George Alvarez

Kas te teate mis on sotsioloogia eesmärk ja selle roll tänapäeval Nii sotsioloogia kui ka selle alused on aspektid, mis võivad meid üllatada, kui me näeme, et tegemist on noore teadusega.

Mõned selle distsipliini teooria alused pärinevad valgustusajastu ideedest, mis on 18. sajandi keskpaigast kuni 19. sajandi alguseni kestnud kultuuriline ja intellektuaalne liikumine.

Sellele perioodile järgnevatel aastatel jätkas uus akadeemikute põlvkond mõtete ja teooriate arendamist, mis hiljem viisid selleni, mida me teame tänapäeval sotsioloogiana. Nende hulgas on Auguste Comte, prantsuse filosoof, keda ajalugu hindab kui sotsioloogia isa.

Mis on sotsioloogia?

Sotsioloogia kuulub sotsiaalteaduste valdkonda ja selle eesmärk on analüüsida inimühiskonda ja elanikkonda teaduslikult, analüüsides, kuidas poliitilised, ajaloolised, kultuurilised, majanduslikud ja isegi kunstilised nähtused mõjutavad kodanikke ja kogukondi.

Seega ütleb see meile, et sotsioloogia põhineb järgmisel kriteeriumil: masside käitumine on seotud kontekstide ja faktidega, mida nad on läbi elanud. Seetõttu näeme, kuidas teatud piirkondades ja riikides on mõtte- ja käitumismustrid, mis korduvad suurel osal kodanikest. Teisisõnu, see on tingitud sellest, et nende perekonnad ja nad on mõjutatud samadest ajaloolistest ja sotsiaalsetest elementidest.

Näiteks Mehhikos on kogukondades ühiseid tunnuseid, nagu uhkus riigi üle, huvi kultuuritegevuse ja usuliste tõekspidamiste vastu. Sotsioloogia on omakorda välja töötanud suure hulga mõisteid, mis aitavad mõista, kuidas ühiskond on korraldatud ja millised käitumisviisid seal kujunevad, näiteks:

Sotsiaalne kihistumine

Võime öelda, et ühiskond, mille struktuur on kujunenud vastavalt eelnevalt määratletud kategooria kriteeriumile. See on tavaliselt seotud ostujõu, staatuse, sotsiaalse, poliitilise ja majandusliku võimuga.

Vaata ka: Interneti eelised ja puudused

Iga kiht koondab perekondi ja üksikisikuid, kellel on sarnane elatustase ja sama võime mõjutada ühiskonda. Seega kasutatakse sotsiaalset kihistumist üldiselt selleks, et kajastada ebavõrdsust materiaalsete või sümboolsete hüvede jaotuses.

Sotsiaalne klass

Sotsioloogiline mõiste "sotsiaalne klass", mida kasutatakse mitmetes valdkondades ja analüüsides, viitab inimeste rühmale, keda ühendavad ühised omadused ostujõu või majandusliku võimsuse osas.

Üldiselt on tingimused, mis määravad, millisesse gruppi inimene kuulub, seotud perekonnaringi ja pärimisega.

Nii on sotsioloogia, nagu ka harud, majandus ja haridus, meile aastate jooksul näidanud, et vähemsoodsatest klassidest pärit lastel on suur võimalus kuuluda nende hulka, kui nad suureks kasvavad.

Samal ajal jäävad kõige "vastuvõtlikumate" rühmade perede lapsed enamikul juhtudel täiskasvanutena neisse integreerituks.

Sotsiaalne liikuvus

Sotsiaalne liikuvus on perekondade ja üksikisikute liikumine antud sotsiaalmajanduslikus süsteemis.

Näiteks toimub sotsiaalne liikuvus siis, kui inimene liigub ebasoodsas olukorras olevast klassist keskmise elatustasemega elanikkonna segmenti.

Sotsiaalne kõrvalekaldumine

Sotsioloogia kasutab sotsiaalse kõrvalekalde mõistet, et tuvastada inimeste käitumist ja tegevust, mis ei ole kooskõlas sellega, mida ühiskond neilt tavaliselt ootab.

Seega ei pea selline käitumine olema kriminaliseeritud, vaid pigem väljaspool kogukonna moraalseid, eetilisi ja kultuurilisi norme.

Soovin teavet, et registreeruda psühhoanalüüsi kursusele .

Tegelikult on selle distsipliini teine mõiste sotsiaalne roll, mis viitab käitumisviiside kogumile, mille ühiskond annab igale inimesele tema staatuse ja tegevusvaldkonna alusel.

Miks on sotsioloogia meie ühiskonnas nii oluline?

Kui olete lugenud nii kaugele, siis on teil juba vähemalt põhiline ettekujutus sotsioloogia tähtsusest rahvaste ja rahvaste jaoks, seega pöörake tähelepanu nendele allpool toodud konkreetsetele ja konkreetsetele põhjustele. Need näitavad, miks teadus on meie ühiskonna jaoks nii oluline.

Sotsiaalsete suhete parandamine

Sotsioloogia on teaduslik ja jätkusuutlik viis eelarvamuste vähendamiseks ja empaatia tekitamiseks. See võimaldab meil mõista inimeste käitumist ja seda, kust nad pärit on. See aitab meil mõista kogukondade vahelisi erinevusi sõbralikult ja läbimõeldult.

Vaata ka: 30 parimat enesearmastuse fraasi Loe ka: Roberto Carlosi laulud, mis räägivad psühholoogiast

Lisaks selgitab see üldiselt, milliseid eetika ja moraali aspekte ühiskond igalt oma liikmelt ootab. Sel viisil määratleb ta, millest tuleks lähtuda ja milliseid põhimõtteid tuleks järgida, et elada harmoonias.

Võimaldab mõista olevikku

Sotsioloogia on distsipliin, mis annab konteksti kõigile ühiskonnaga seotud aspektidele, sealhulgas tänapäevale.

Teisisõnu, see teadus võimaldab meil mõista, kes me oleme ja miks teatud probleem meie kogukonnas püsivalt esineb.

Seetõttu uurib sotsioloogia oleviku mõistmiseks minevikku ja erinevaid protsesse, mida teatud paganlik, etniline või sotsiaalne rühm on läbi teinud.

Sel moel analüüsitakse ka kõiki neid majanduslikke, poliitilisi, sotsiaalseid ja kunstilisi tegureid, mis ikka veel mõjutavad ja sellest tulenevalt määravad nende käitumis- ja mõttemustreid.

Annab teadmisi ühiskonna kohta

Üldiselt on sotsioloogia ühiskonna jaoks teadmiste allikas. See tähendab, et see võimaldab igaühel meist paremini mõista ennast ja inimesi meie ümber.

Sotsioloogiliste uuringute kaudu saadud teadmised pakuvad omakorda suurt huvi erinevate valdkondade ja aspektide jaoks, näiteks:

  • avalik poliitika;
  • haridusprogrammid;
  • vaimse tervise edendamise programmid;
  • erinevad sotsiaalsed sekkumismehhanismid.

Kuna see on nii, siis on selge, et sotsioloogilistest uuringutest saadav õppimine võimaldab ka sotsioloogial endal muutuda täpsemaks ja laiemaks.

Kuidas saada sotsioloogia eksperdiks?

Ei ole kahtlust, kui oluline on sotsioloogia maailmas ja kui põnev võib see teadus olla eriala ja elukutse. Seetõttu on sotsioloogia spetsialistiks saamiseks vaja tegeleda selle valdkonnaga seotud kõrgetasemelise akadeemilise programmiga.

Kõigepealt on sotsioloogia magistriõppeks vaja bakalaureusetasemel akadeemilist tausta, mis omakorda kuulub sotsiaalteaduste valdkonda või on sellega seotud. Mis puutub omadustesse ja oskustesse, mis kuuluvad selle magistriõppe sisseastumisprofiili, siis mõned neist on järgmised:

Soovin teavet, et registreeruda psühhoanalüüsi kursusele .

  • oskus töötada meeskonnas;
  • võime koguda ja korraldada teavet;
  • hea suuline ja kirjalik suhtlemine;
  • kutsumus teenida;
  • orienteeritus saavutustele;
  • juhtimisvõime.

Lõplikud kaalutlused

Sotsioloogia tähtsus ühiskonnale tuleneb suuresti sellest, et see teadus on suutnud kohaneda kogukondade uute nõudmistega ja inimeste eludünaamikas toimunud muutustega.

Selle põhjuseks on see, et selle spetsialistid otsivad sageli uusi teooriaid, kontseptsioone ja protsesse, mis loovad suurema ulatuse ja vastavad ühiskonna vajadustele.

Nagu me selles artiklis nägime, on sotsioloogia eesmärk on mõista ühiskonda kui tervikut. Seetõttu kutsume teid oma teadmiste täiendamiseks registreeruma meie kliinilise psühhoanalüüsi veebikursusele.

George Alvarez

George Alvarez on tunnustatud psühhoanalüütik, kes on praktiseerinud üle 20 aasta ja on selles valdkonnas kõrgelt hinnatud. Ta on nõutud esineja ning on vaimse tervise valdkonna spetsialistidele läbi viinud arvukalt psühhoanalüüsi töötubasid ja koolitusprogramme. George on ka edukas kirjanik ja on kirjutanud mitmeid psühhoanalüüsi raamatuid, mis on pälvinud kriitikute tunnustust. George Alvarez on pühendunud oma teadmiste ja kogemuste jagamisele teistega ning on loonud populaarse ajaveebi veebipõhise psühhoanalüüsi koolituskursuse kohta, mida vaimse tervise spetsialistid ja üliõpilased laialdaselt jälgivad üle maailma. Tema ajaveeb pakub põhjalikku koolituskursust, mis hõlmab kõiki psühhoanalüüsi aspekte, alates teooriast kuni praktiliste rakendusteni. George on kirglik teiste abistamise vastu ning on pühendunud oma klientide ja õpilaste elu positiivsele muutmisele.