Hvad er formålet med sociologi?

George Alvarez 24-10-2023
George Alvarez

Ved du hvad er formålet med sociologi og den rolle, den spiller i dag? Både sociologien og dens grundlag er aspekter, som kan overraske os, når vi ser, at det er en ung videnskab.

Nogle af teorigrundlagene i denne disciplin stammer fra oplysningstidens idéer, en kulturel og intellektuel bevægelse fra midten af det 18. til begyndelsen af det 19. århundrede.

I årene efter denne periode fortsatte en ny generation af akademikere med at udvikle tanker og teorier, der senere skulle føre til det, vi i dag kender som sociologi. Blandt dem er Auguste Comte, en fransk filosof, som historien betragter som sociologiens fader.

Hvad er sociologi?

Sociologi er en del af samfundsvidenskaberne og har til formål at analysere det menneskelige samfund og befolkninger på en videnskabelig måde og undersøge, hvordan borgere og samfund påvirkes af politiske, historiske, kulturelle, økonomiske og endda kunstneriske fænomener.

Det fortæller os derfor, at sociologien er baseret på følgende kriterium: Massernes adfærd hænger sammen med de sammenhænge og forhold, de har oplevet. Det er derfor, vi ser, at der i visse regioner og lande er tanke- og adfærdsmønstre, som går igen hos en stor del af borgerne. Det skyldes med andre ord, at deres familier og de selv har været påvirket af de samme historiske og sociale elementer.

I Mexico er der f.eks. fælles træk i samfund som f.eks. stolthed over landet, interesse for kulturelle aktiviteter og religiøse overbevisninger. Sociologien har til gengæld udviklet en lang række begreber, der hjælper med at forstå, hvordan et samfund er organiseret, og hvilken adfærd der udvikler sig i det, f.eks:

Social stratificering

Vi kan sige, at et samfund, hvis struktur er dannet efter et foruddefineret kategori-kriterium, som normalt er relateret til købekraft, status, social, politisk og økonomisk magt.

Hvert lag samler familier og enkeltpersoner med samme levestandard og med samme evne til at påvirke samfundet. Social stratificering bruges således generelt til at afspejle ulighed i fordelingen af materielle eller symbolske goder.

Social klasse

Det sociologiske begreb social klasse, der anvendes på mange forskellige områder og analyser, henviser til en gruppe af mennesker, der er forbundet af fælles karakteristika med hensyn til købekraft eller økonomisk magt.

Generelt set har de forhold, der definerer, hvilken gruppe et individ tilhører, at gøre med familiekreds og arv.

På denne måde har sociologien ligesom brancher, økonomi og uddannelse gennem årene vist os, at børn fra mindre gunstigt stillede klasser har en stor chance for at blive en del af dem, når de vokser op.

I mellemtiden forbliver børnene i familierne i de mest "imødekommende" grupper i langt de fleste tilfælde integreret i dem som voksne.

Social mobilitet

Social mobilitet er en række bevægelser af familier og enkeltpersoner inden for et givet socioøkonomisk system.

Social mobilitet opstår f.eks., når en person bevæger sig fra en ugunstigt stillet klasse til et segment af befolkningen med en gennemsnitlig levestandard.

Social afvigelse

Sociologien bruger begrebet social afvigelse til at identificere adfærd og handlinger, der udføres af mennesker, som ikke er i overensstemmelse med det, som samfundet normalt forventer af dem.

Se også: Elektra: betydning af Elektra-komplekset for Jung

Derfor behøver en sådan adfærd ikke at være kriminaliseret, men snarere at ligge uden for et samfunds moralske, etiske og kulturelle standarder.

Jeg ønsker oplysninger om tilmelding til psykoanalysekurset .

Et andet begreb inden for denne disciplin er den sociale rolle, som henviser til det sæt adfærdsmønstre, som samfundet tildeler hvert enkelt individ på baggrund af dets status og aktivitetsområde.

Hvorfor er sociologi så vigtig i vores samfund?

Hvis du har læst så langt, har du sikkert allerede en grundlæggende idé om sociologiens betydning for befolkninger og nationer, så vær opmærksom på disse specifikke og konkrete grunde nedenfor, som viser, hvorfor videnskaben er så vigtig for vores samfund.

Forbedring af de sociale relationer

Sociologi er en videnskabelig og bæredygtig måde at reducere fordomme på og skabe empati på. Den gør det muligt for os at forstå folks adfærd og hvor de kommer fra. Den hjælper os med at forstå forskellene mellem samfund på en venlig og tankevækkende måde.

Se også: Indirektion, som kloge mennesker forstår: 20 sætninger Læs også: Roberto Carlos' sange, der taler om psykologi

Desuden forklarer den generelt, hvilke aspekter af etik og moral samfundet forventer af hvert enkelt af sine medlemmer. På denne måde identificerer den, hvad der bør foregå, og hvilke principper der bør følges for at leve i harmoni.

Giver dig mulighed for at forstå nutiden

Sociologi er en disciplin, der giver en sammenhæng til alle aspekter af samfundet, herunder nutiden.

Med andre ord giver denne videnskab os mulighed for at forstå, hvem vi er, og hvorfor et bestemt problem er vedvarende i vores samfund.

For at forstå nutiden studerer sociologien derfor fortiden og de forskellige processer, som en bestemt ikke-jødisk, etnisk eller social gruppe har gennemgået for at forstå nutiden.

På denne måde analyseres også alle de økonomiske, politiske, sociale og kunstneriske faktorer, der stadig har indflydelse og dermed definerer deres adfærdsmønstre og tankemønstre.

giver viden om samfundet

Generelt er sociologi en kilde til viden for samfundet, hvilket betyder, at den sætter os alle i stand til bedre at forstå os selv og vores omgivelser.

Til gengæld er den viden, som sociologiske studier giver, af stor interesse for forskellige områder og aspekter, f.eks:

  • offentlige politikker;
  • uddannelsesprogrammer;
  • programmer til fremme af mental sundhed;
  • forskellige sociale interventionsmekanismer.

Det er derfor klart, at den læring, som sociologiske studier giver, også gør det muligt for sociologien selv at blive mere præcis og bredere.

Hvordan bliver man ekspert i sociologi?

Der er ingen tvivl om sociologiens betydning i verden, og hvor spændende denne videnskab kan være som et specialiserings- og erhvervsområde. For at blive specialist i sociologi er det derfor nødvendigt at følge et akademisk program på højt niveau inden for dette område.

Først og fremmest skal du have en akademisk baggrund på bachelorniveau, som igen er en del af eller relateret til samfundsvidenskaberne, for at kunne læse en kandidatgrad i sociologi. Hvad angår de kvaliteter og færdigheder, der er en del af adgangsprofilen for denne kandidatgrad, er nogle af dem:

Jeg ønsker oplysninger om tilmelding til psykoanalysekurset .

  • evne til at arbejde i et team;
  • evne til at indsamle og organisere oplysninger;
  • god mundtlig og skriftlig kommunikation;
  • et kald til tjeneste;
  • orientering mod præstationer;
  • ledelsesevne.

Afsluttende overvejelser

Sociologiens betydning for samfundene skyldes i høj grad, at denne videnskab har været i stand til at tilpasse sig samfundets nye krav og de ændringer, der er sket i dynamikken i menneskers liv.

Det skyldes, at specialisterne ofte søger nye teorier, koncepter og processer, der skaber større rækkevidde og opfylder samfundets behov.

Som vi har set i denne artikel, er det formålet med sociologi Vi inviterer dig derfor til at tilmelde dig vores onlinekursus om klinisk psykoanalyse for at forbedre din viden.

George Alvarez

George Alvarez er en anerkendt psykoanalytiker, der har praktiseret i over 20 år og er højt anset på området. Han er en efterspurgt foredragsholder og har gennemført adskillige workshops og træningsprogrammer om psykoanalyse for fagfolk i industrien for mental sundhed. George er også en dygtig forfatter og har forfattet adskillige bøger om psykoanalyse, der har modtaget kritikerros. George Alvarez er dedikeret til at dele sin viden og ekspertise med andre og har oprettet en populær blog om Online Training Course in Psychoanalyse, som følges bredt af mentale sundhedsprofessionelle og studerende over hele verden. Hans blog giver et omfattende træningskursus, der dækker alle aspekter af psykoanalyse, fra teori til praktiske anvendelser. George brænder for at hjælpe andre og er forpligtet til at gøre en positiv forskel i sine klienters og elevers liv.