Mitä on homiletiikka? Merkitys ja sovellukset

George Alvarez 02-10-2023
George Alvarez

On todennäköistä, että olet kuullut puheen, joka oli niin hyvin rakennettu ja pidetty, että se aiheutti ihailua ja kohua. Jos et tiennyt, on olemassa tiede, joka on omistettu saarnojen tekemiselle, erityisesti kristittyjen keskuudessa pidetyille saarnoille. Selitämme sinulle, mitä se tarkoittaa. homiletiikka ja miten sitä voidaan käyttää kommunikointiin jonkun kanssa.

Mitä on homiletiikka?

Homiletiikan merkitys koskee saarnojen valmistelua ja välittämistä. Toisin sanoen tämän tieteen tehtävänä on opastaa jotakuta järjestämään ajatuksiaan saarnan välittämiseksi. On syytä sanoa, että kyseinen saarnamiehen diskurssi saa tukea kristinuskon moraalin käsitteestä.

Luennon avulla kuka tahansa saa tarvitsemansa ympäristön kehittää homiletiikan puhetaitoa. Aloittelijoiden on muistettava, että homiletiikka perustuu saarnaamiseen ja uskonnollisen jumalanpalveluksen käytänteisiin. Näin ollen tämän tiedon hankkiminen auttaa vahvistamaan saarnaa ja parantamaan kuulijoille lähetettävää viestiä.

Tavoite

Joidenkin alan tutkijoiden mukaan homiletiikan käsikirjoituksella pyritään esittämään Jumalan sana houkuttelevammalla tavalla. Jos esitetyt aiheet esitellään tehokkaasti, kuulijat ymmärtävät, miten hankittuja tietoja voidaan soveltaa. Jotain vastaavaa tapahtuu esimerkiksi koulussa, kun opettaja opettaa oppilaille opittavaa sisältöä.

On syytä korostaa, että kristillisen sanoman rakentamisen tavoitteena on edistää ihmisten kääntymystä. Lisäksi tieto auttaa edistämään yksilöiden yhteyttä ja antaa motivaatiota niille, jotka haluavat elää kristillistä elämää. Näin niillä, jotka pyrkivät tietämään ja hankkimaan tällaista tietoa, on paremmat mahdollisuudet tulla vakuuttuneiksi ja, kuka tietää, ryhtyä saarnaajiksi.

Ominaisuudet

Homiletiikan avulla toteutetussa saarnassa on raamatullisille saarnoille ominainen kaava. Vaikka saarnamiehen sanoman sisältö voi muuttua, keskustelun ydin pysyy muuttumattomana. Olet luultavasti kuullut saarnan ja voinut huomata seuraavan järjestyksen:

  • Herald

Henkilö puhuu Jumalan puolesta ja on hänen sanomansa sanansaattaja. Esimerkiksi Johannes Kastajaa pidetään Jumalan sanansaattajana.

  • Julistus

Sanansaattajan julistus on tavallaan jo ennalta määrätty. Lyhyesti sanottuna saarnaaja levittää Jumalan sanaa ja tahtoa elämällä.

  • Kohde

Raamatun sanansaattajan lähettämä viesti on ilmoitus jumalallisesta valtakunnasta ja siitä, miten se on mahdollista saavuttaa.

  • Vastaanotin

Lopuksi sanoma, joka saarnassa luodaan, on tarkoitettu kaikille ihmisille, ja koko maailma on sen vastaanottaja.

Puhetta enemmän

Kun syvennytään homiletiikkaan, on mahdollista ymmärtää, että saarnaaminen ei ole vain puhumista, vaan myös jumalallisena puhujana olemista. Sanojen lisäksi saarnassa levitettävällä sanomalla on oltava selkeä olemus ja tavoite vastaanottajan kannalta. Toisin sanoen, saarnamiehen sanojen on herätettävä ihmisessä jonkinlaista levottomuutta, jotta ne jäisivät mieleen. .

Lisäksi saarnamiehen elämän on vastattava sitä, mitä hän puhuu kuulijoilleen. Tällä tavoin hänen on välitettävä uskottavuutta, sillä hänen tekonsa ovat selkeämpiä kuin hänen sanansa. Siksi, Se, että elät sen mukaan, mitä saarnaat ihmisille, tekee puheestasi kunnioitettavan ja luotettavan. .

Itse asiassa homiletiikka tekee saarnaajasta todistajan ja asettaa hänet esimerkkinä muille. Tämän vuoksi hänen on tarjottava totuutta teoissaan ja sanoissaan. Näin saarnaa ei pidetä tekopyhänä ja ihmiset voivat uskoa hänen sanojaan.

Kutsumus

Monet ihmiset uskovat, että tarvitaan jumalallinen kutsumus, jotta saarnassa ja saarnaamisessa voi menestyä. Homiletiikkaan kuuluu kuitenkin syvällinen tutkimus siitä, miten puheesi voi tehdä. niin, voit oppia rakentamaan yhtenäisen ajatuksenjuonen ja välittämään tuon viisauden sanoin täydellisesti. .

Varmasti henkilö, jolla on luontainen mieltymys puheiden pitämiseen, onnistuu tässä tehtävässä paremmin ja nopeammin. Vaikka haluaisitkin oppia tyhjästä, vaikkei sinulla olisi lainkaan tietoa aiheesta, on kuitenkin mahdollista ymmärtää, miten homiletiikan puhe tehdään. Kutsumus voi olla erilainen, mutta tekniikoiden luominen ja ymmärrys siitä, miten sanojaan käyttää, on myös paljon merkitystä rakentaessasaarna.

Lue myös: Yhteisöpsykologia: miten se toimii, mikä on sen tehtävä?

Homiletiikka, hermeneutiikka ja eksegetiikka: mitä eroa niillä on?

On varsin tavallista, että harjoittelussa oleva saarnaaja kohtaa sanat homiletiikka, hermeneutiikka ja eksegetiikka yhdessä. Vaikka ne kaikki puhuvat tärkeistä oppimisen ja viestinnän näkökohdista, jokaisella on oma merkityksensä. Katso kutakin alla:

Haluan tietoa ilmoittautumisesta psykoanalyysikurssille. .

  • Homiletiikka

Kuten olet tähän mennessä lukenut, homiletiikka käsittelee saarnaamisen rakentamista eli sitä, miten henkilöstä voi tulla tehokas saarnaaja. Tässä yhteydessä henkilö ei vain välitä ajatusta, mutta saa ajatuksen muuttamaan näkökulmansa maailmaan. .

Katso myös: Mental Block: kun mieli ei kestä kipua.
  • Hermeneutiikka

Lyhyesti sanottuna Hermeneutiikassa on kyse henkilön tekemästä viestin tulkinnasta. Tällöin lukija ymmärtää sanojen merkityksen ja löytää sanoista luojansa olemuksen ja tuntee samankaltaisia tunteita kuin hän itse.

  • Eksegetiikka

Lopuksi eksegetiikka on huolellinen raamatuntulkinta. Sen lisäksi, että henkilö ymmärtää kyseisten sanojen historian, hän löytää tekstistä yhtenäisen merkityksen ja ymmärtää, miten teksti palvelee häntä. Tämän tunteen avulla lukija voi löytää intensiivisiä, pohdiskelevia ja rakentavia henkilökohtaisia merkityksiä, jotka edistävät hänen kehitystään.

Antaminen palkitsee

Kuten aiemmin todettiin, homiletiikka on tiede, jonka tarkoituksena on auttaa ihmisiä kehittämään puhettaan. Tämä edellyttää saarnaajalta, että hän aidosti antautuu saarnalleen kuulijoidensa oppimisen ja sisäisen muutoksen vuoksi. Kyse on siitä, että hän ymmärtää, miten tämä viisaus voi vaikuttaa hänen elämäänsä ja niiden ihmisten elämään, jotka hän haluaa tavoittaa.

Täydentääksesi harjoitustasi sinun on omistauduttava rukoukselle, seurustelulle, Raamatun opiskelulle ja muulle. Alussa sopeutuminen voi olla vaikeaa, mutta nämä pienet asenteet johtavat sinut valloittaviin muutoksiin elämässäsi. Sen lisäksi, että parannat puheesi, olet itse paremmin valmistautunut auttamaan ympäröivän maailman muuttamisessa.

Homiletiikkaa koskevia loppupohdintoja

Homiletiikka on usein erittäin tehokas väline oman puheen parantamiseen. Muista, että pelkät sanat eivät riitä, vaan niiden tarkoituksella, muodolla ja olemuksella on paljon merkitystä kuulijoille. Jos et siis rakenna saarnaa oikein, et todennäköisesti saavuta siltä odottamiasi tuloksia.

Lisäksi raamatullisen tekstin tuntemuksen syvällinen omaksuminen mahdollistaa sen sanoman mukauttamisen nykyhetkeen. Totuus on, että tapa kommunikoida maailman kanssa muuttuu jatkuvasti, ja suuri saarnaaja ymmärtää, miten tätä voidaan käyttää evankeliumin hyväksi.

Katso myös: Unelmoida pannulla: normaali, paine ja räjähtäminen

Toinen tapa nostaa puheesi tehoa homiletiikan ulkopuolelle on ilmoittautua psykoanalyysin verkkokurssillemme. Kurssimme valmistaa sinua ymmärtämään omia ja muiden tarpeita ja opettaa sinulle, miten voit hyödyntää potentiaalisi. Sen lisäksi, että kehität itsetuntemustasi, saat myös valmiuksia päästää äänesi kuuluviin ja vaikuttaa maailmaan.

George Alvarez

George Alvarez on tunnettu psykoanalyytikko, joka on harjoittanut yli 20 vuotta ja jota arvostetaan alalla. Hän on haluttu puhuja ja on johtanut lukuisia psykoanalyysin työpajoja ja koulutusohjelmia mielenterveysalan ammattilaisille. George on myös taitava kirjailija ja hän on kirjoittanut useita psykoanalyysia koskevia kirjoja, jotka ovat saaneet kriitikoiden suosiota. George Alvarez on omistautunut jakamaan tietämyksensä ja asiantuntemuksensa muiden kanssa ja on luonut suositun blogin Online Training Course in Psychoanalysis -kurssista, jota mielenterveysalan ammattilaiset ja opiskelijat seuraavat laajalti ympäri maailmaa. Hänen bloginsa tarjoaa kattavan koulutuskurssin, joka kattaa kaikki psykoanalyysin näkökohdat teoriasta käytännön sovelluksiin. George on intohimoinen muiden auttamiseen ja on sitoutunut vaikuttamaan positiivisesti asiakkaidensa ja opiskelijoidensa elämään.