Arthur Bispo do Rosario: bywyd a gwaith yr arlunydd

George Alvarez 02-06-2023
George Alvarez

Arlunydd o Frasil oedd Arthur Bispo do Rosario (1909-1989), a oedd yn byw rhwng gwallgofrwydd a chelf . Wedi'i leoli mewn sefydliadau seiciatrig trwy gydol ei oes, mewn amgylchedd cyfyngedig datblygodd ei broses greadigol. Fodd bynnag, roedd ei gelfyddyd yn cael ei warchod ganddo, gan gyfyngu mynediad i drydydd parti.

Fodd bynnag, nid oedd Bispo do Rosario yn ystyried ei hun yn arlunydd, gan ddweud bod lleisiau yn ei orfodi i gynhyrchu'r gweithiau fel y gallai ddangos y pethau ar y Ddaear ar adeg ei farn derfynol i Dduw. I grynhoi, cynrychiolwyd ei chelfyddydau mewn amrywiol ffyrdd, megis gwrthrychau a brodwaith yn gorgyffwrdd.

Darganfuwyd ei chelf ar ôl adroddiad ar gyflwr yr ysbyty seiciatrig lle'r oedd hi'n byw. Yna, am y tro cyntaf, aeth beirniaid ag ef i arddangos pymtheg o'i faneri, yn 1982. Ond, gan nad oedd yr arlunydd yn derbyn bod i ffwrdd o'i gelfyddyd, dyma'r unig arddangosfa y cymerodd ran ynddi tra bu'n fyw.

Bywgraffiad Arthur Bispo do Rosario

Yn frodor o Japaratuba, y tu mewn i dalaith Sergipe, Brasil, ganed Arthur Bispo do Rosario ym 1909, ond ni ddychwelodd i'r ddinas hon erioed. Yn 77 oed, bu farw yn 1989 yn Ninas Rio de Janeiro, RJ. Ac yntau'n dal yn ifanc, ym 1925, ymunodd â'r Llynges, pan dechreuodd fyw yn Rio de Janeiro .

Yn fuan wedyn, bu'n gweithio yn y cwmni “Light”, fel fwlcanizer trafnidiaeth a, ochr yn ochr , wedi gweithiofel paffiwr. Fodd bynnag, bu'n rhaid iddo adael y bocsio ar ôl damwain yn y cwmni. Yn wyneb y ddamwain, fe wnaeth Arthur Bispo do Rosario , ffeilio achos cyfreithiol llafur yn erbyn “Light”.

Yn y cyfamser, cyfarfu â’r cyfreithiwr Humberto Leone a dechreuodd weithio a byw yn ei gartref. plasdy, gyda gwasanaethau cyffredinol. Yn oriau mân 12/22/1938, yn y plasty, cafodd y datguddiad a newidiodd ei fywyd , pan aeth i Fynachlog São Bento a honni mai ef oedd “yr un a ddaeth i farnu’r byw a marw.”

Pwy oedd Arthur Bispo do Rosario?

Fel y soniwyd uchod, newidiwyd llwybr ei fywyd pan gafodd ddatguddiad. Pan, fel yr adroddwyd, trwy negeseuon gan angylion glas, cafodd y dasg o ailadeiladu pethau o amgylch y byd . Yn yr ystyr hwn, mae un o'i weithiau'n nodi'r noson hon trwy'r ymadrodd “22-12-1938: Deuthum” .

Gweld hefyd: Beth mae'n ei olygu i freuddwydio am siwgr

Fodd bynnag, yn wyneb y rhith ar y pryd, ystyrid ei fod yn wallgof. , ac a gymerwyd i Hospício Pedro II, yn Rio de Janeiro, lle yr arosodd am fis. Yna fe'i trosglwyddwyd i Colonia Juliano Moreira, gan iddo gael diagnosis o sgitsoffrenig paranoid, lle bu'n aros am weddill ei oes.

Gweld hefyd: Breuddwydio am nai neu nith: ystyr y freuddwyd

Yn ystod ei arhosiad cyfan, o 1938 hyd ei farwolaeth yn 1989, fe datblygu ei weithiau, fel cenhadaeth am ei fywyd . Heb unrhyw fuddiant ariannol, yn bennaf oherwydd bod ei weithiau wedi'u “cloi” yn ei ystafell. Felly, yn ystod yr holl flynyddoedd hyn,mwy na 800 o weithiau.

Gweithiau Arthur Bispo do Rosario

Yn fyr, gyda nodwydd ac edau, dechreuodd frodio ei faneri a'i ffabrigau bychain. Cynhyrchodd Bispo do Rosario deunyddiau ailddefnyddio celf o Colônia Juliano Moreira. Yn yr ystyr hwn, ar gyfer ei brodweithiau ag edafedd glas ac ar gyfer celf gyda gwrthrychau.

Deunyddiau crai ar gyfer celfyddydau Bispo do Rosario:

 • edau glas a gymerwyd o hen wisgoedd o'r carchar carcharorion;
 • gwifrau;
 • darnau o bren;
 • mygiau;
 • edau llinell ddillad;
 • poteli, ymhlith eraill.<10

Bywyd a gwaith Arthur Bispo do Rosario

Dim ond 18 mlynedd ar ôl ei ddatguddiad y cododd yr Esgob ddiddordeb y cyfryngau mewn ffordd anarferol. Ym 1980, mewn erthygl ar Fantástico, ar TV Globo, am sefyllfa’r sefydliad seiciatrig Colônia Juliano Moreira, gwelwyd gweithiau Arthur Bispo do Rosario .

O ganlyniad, dechreuwyd gwerthfawrogi gweithiau Arthur Bispo do Rosario , gan integreiddio i'r gylched gelf gyfoes a oedd yn dechrau. Gyda hyrwyddo ei “ystafell fach” gyda nifer o ddarnau o gelf, cafodd ei weithiau eu cynnwys mewn arddangosfa gelf gyntaf.

Yn yr Amgueddfa Celf Fodern yn Rio de Janeiro (MAM/RJ), y beirniad celf Frederico Morais (1936), yn arddangos gwaith yr esgob yn 1982. Yn y modd hwn, amlygodd hwy fel celf avant-garde a chelfyddyd pop. YnYn fyr, dyfeisiodd Bispo ei weithiau fel pethau'r byd, mewn gwahanol ffyrdd.

Darllenwch Hefyd: Moeseg ar gyfer Plato: crynodeb

Gweithiau Bispo do Rosario

Fodd bynnag, dim ond yr amlygiad uchod yn ystod ei oes Esgob Rosario. Wel, gwrthododd yr r hwn gael ei adnabod fel arlunydd , a chadwodd ei weithiau gydag ef yn ei ystafell yn y sefydliad seiciatryddol. Mewn geiriau eraill, dywedodd fod popeth yn ffrwyth ei genhadaeth, i'w ddatgelu yn ei farn derfynol.

Felly, darganfuwyd ei weithiau mwyaf amrywiol yn ymarferol ar ôl ei farwolaeth, yn 1989, pan oedd tîm y sefydliad gwnaeth yr holl waith, rhestr o'ch creadigaethau a storiwyd. Ymhlith y celfyddydau di-rif, yn bennaf yn defnyddio brodwaith.

Felly, roedd y gweithiau, yn anad dim, yn faneri, baneri pasiant harddwch, gwrthrychau domestig mewn cyfosodiadau a’i gwaith enwocaf , y “ Cloak of Presentation” . Honnodd Bishop y byddai'n ei ddefnyddio ar ddiwrnod ei ddyfarniad terfynol.

Rwyf am gael gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad .

Arddangosfeydd o weithiau Arthur Bispo do Rosario

Yn fuan ar ôl ei farwolaeth, cafodd ei weithiau ei gydnabod yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Felly, mewn arddangosfeydd ar ôl marwolaeth, gallwn dynnu sylw at y canlynol:

 • 1989: Rio de Janeiro RJ – Cofnodion Fy Nhaith drwy’r Ddaear, yn EAV/Parque Lage;
 • 1991 – Stockholm (Sweden) - Viva Brasil Viva;
 • 1995 – Fenis(Yr Eidal) - Biennale Fenis;
 • 1997 – Dinas Mecsico (Mecsico) – yn y Centro Cultural Arte Contemporáneo;
 • 1999 – São Paulo SP – Cotidiano/Arte. Gwrthwynebu 90au, yn Itaú Diwylliannol;
 • 2001 – Efrog Newydd (Unol Daleithiau) – Brasil: corff ac enaid, yn Amgueddfa Solomon R. Guggenheim;
 • 2003 – Paris (Ffrainc) – La Clé des Champs et Arthur Bispo do Rosario;
 • 2009 – arddangosfa gyfunol “Neo tropicalia: pan ddaw bywydau yn ffurf. Grym creadigol o Brasil”, yn Hiroshima;
 • 2015 – arddangosfa grŵp “Rhaglen Gweithio mewn Cyd-destun: Cyd-destunau Cyfoes”, yn mBrac.

Amgueddfa Esgob do Rosário Celf Cyfoes

Ymhellach, cododd Amgueddfa Celf Gyfoes Bispo do Rosário o'i chelfyddydau. Crëwyd yr amgueddfa hon yn Colônia Juliano Moreira yn 1980, ond dim ond yn 2000 y cafodd enw'r artist. Ar hyn o bryd, mae'r gofod yn ganolfan gyfeirio ar gyfer ymchwil a chadwraeth gwaith Bispo .

Felly, oeddech chi'n adnabod yr artist hwn yn barod? Gadewch i ni siarad mwy am fywyd a gwaith Arthur Bispo do Rosario , yr artist hwn a ddylanwadodd ar ddiwylliant cyfoes Brasil. Gadewch eich sylwadau a rhannwch eich gwybodaeth a chliriwch eich amheuon.

Hefyd, hoffwch a rhannwch y cynnwys hwn ar eich rhwydweithiau cymdeithasol. Bydd hyn yn ein hannog i barhau i gynhyrchu cynnwys o safon ar gyfer ein darllenwyr.

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.