Johdonmukaisuus: merkitys sanakirjassa ja psykologiassa

George Alvarez 18-09-2023
George Alvarez

Osoitteeseen johdonmukaisuus Sillä on useita käsitteitä ja merkityksiä, aluksi se johtaa ajatukseen lujuudesta, vakaudesta, jostakin, joka ei muutu. Psykologiassa se menee kuitenkin pidemmälle, sillä se liittyy lyhyesti sanottuna siihen, miten ihmisiin vaikutetaan ja miten tämä heijastuu heidän sosiaaliseen käyttäytymiseensä.

Lisäksi johdonmukaiset asenteet auttavat aivoja vähentämään epäilyjä ja työskentelemään itsevarmemmin. Tutkimusten mukaan johdonmukaisuus vähentää ihmisten stressiä, koska se johtaa arjen tilanteiden ennustettavuuteen ja säännöllisyyteen.

Johdonmukaisuuden merkitys

Sana tarkoittaa sanakirjassa sitä, mikä on homogeeninen, yhtenäinen, kiinteä. Se viittaa myös asioiden tiheyteen, esimerkiksi: hyytelömäinen koostumus. Luettelo on valtava, mutta lyhyesti sanan merkityksessä se on tila, sen luonne tai laatu, mikä on johdonmukaista .

Sanan etymologisessa merkityksessä se tulee latinan consistentĭa-sanasta, joka tarkoittaa pitämistä, suostumista.

Mikä on johdonmukaisuuden synonyymi?

Ymmärtämisen helpottamiseksi luettelo synonyymeistä sanan merkityksen mukaan:

  • aineen tiheys: ulkonäkö, rakenne, ulkonäkö;
  • aineen paksuus ja kovuus: kiinteys, tiiviys, paksuus, täyteläisyys;
  • ajatusten johdonmukaisuus: yhteensopivuus, johdonmukaisuus, loogisuus, todellisuus, totuudellisuus;
  • Säännöllisyys ja sitkeys jonkin asian saavuttamisessa: pysyvyys, pitkäjänteisyys, vakaus.

Tässä mielessä tämän artikkelin aiheen osalta on tarkoitus ymmärtää enemmän kahta viimeistä kohtaa, jotka ovat: a) ajatusten johdonmukaisuus; b) säännöllisyys ja sitkeys tavoitteen saavuttamiseksi.

Mitä on johdonmukaisuus?

Kuten edellä todettiin, termi määritellään asiayhteyden mukaan, eli sitä käytetään eri tavoin, eri näkökohdista. Yleisesti ottaen, johdonmukaisuus on osien ja aineiden ja niiden ympäristön välinen yhteenkuuluvuussuhde.

Katso myös: Vastavuoroisuuden käsite ja 7 tapaa sen kehittämiseen

Toisin sanoen se on tapa mitata korreloivien kohteiden välistä luottamustasoa, jotta voidaan määrittää niiden muodot ja niiden johdonmukaisuus.

Määritä johdonmukaisuus

Psykologian kannalta johdonmukaisuudella on tiettyjä erityispiirteitä, jotka liittyvät siihen, että ihmisen psykologinen käyttäytyminen Sillä tarkoitetaan ihmisten taipumusta käyttäytyä tavalla, joka vastaa heidän aiempia päätöksiään tai tilanteitaan.

Sitoutumisen ja johdonmukaisen käyttäytymisen periaate

Käyttäytymisen johdonmukaisuus on tapa, jonka omaksumme standardiksi päätöksenteon helpottamiseksi: on helpompi tehdä päätös ja jäädä johdonmukainen sen kanssa kuin tehdä uusi päätös joka kerta, kun kohtaamme ongelman.

Evoluution näkökulmasta käyttäytymisen johdonmukaisuutta voidaan havainnollistaa seuraavassa tilanteessa: sosiaalisessa ympäristössä arvaamattomat ihmiset ovat vähemmän todennäköisesti pidettyjä ja menestyvät huonosti.

Tämän seurauksena ihmiset eivät ainoastaan pyri käyttäytymään johdonmukaisesti, vaan myös tuntevat olonsa hyväksi päätöksentekonsa johdonmukaisuuden vuoksi, vaikka he joutuisivatkin kohtaamaan todisteita siitä, että heidän päätöksensä olivat virheellisiä.

Kukaan ei halua tulla tunnetuksi valehtelijana, joten kun ihmiset tekevät julkisia sitoumuksia tai lupauksia, he haluavat lähes aina tukemaan näitä sanoja teoilla Heillä ei ole juurikaan vaihtoehtoja: maineensa vuoksi heidän on tehtävä niin. Psykologiassa tämä on periaate, jota kutsutaan johdonmukaisuudeksi.

Kognitiivinen johdonmukaisuus

Kognitiivinen johdonmukaisuus on psykologinen teoria, jonka mukaan ihminen on epäjohdonmukaisuuksista johtuvat Kognitiiviset epäjohdonmukaisuudet aiheuttavat yksilöissä epätasapainoa, ja tämän epätasapainon aiheuttama jännite motivoi ihmisiä muuttamaan näitä epäjohdonmukaisuuksia.

Jännitys syntyy, kun ajatukset ovat ristiriidassa keskenään, ja tämä jännitys luo motivaation muuttua ja korjata epäjohdonmukaisuus. Kun tämä jännitys vähenee, yksilö saavuttaa tasapainon.

Kognitiivisen johdonmukaisuuden vuoksi ihmiset pyrkivät siis aina ennakoimaan johdonmukaisuutta, koska epäjohdonmukaisuudet aiheuttavat yksilöissä epätasapainoa ja dissonanssia. Tällä tavoin jännitteet motivoivat yksilöitä luomaan johdonmukaisuutta tasapainon saavuttamiseksi.

Haluan tietoa ilmoittautumisesta psykoanalyysikurssille. .

Katso myös: Luonne: luonteen määritelmä ja tyypit psykologian mukaan

Psykologisena periaatteena, sitoutuminen ja johdonmukaisuus viittaavat valintoihin, joita ihmiset tekevät uskoakseen vahvemmin jo tekemiinsä päätöksiin välttääkseen kognitiivisen dissonanssin (tilanne, jossa uskomukset tai käyttäytyminen ovat ristiriidassa keskenään).

Tässä mielessä johdonmukaisuusperiaatteen mukaan ihmisillä on motiiveja kognitiiviseen johdonmukaisuuteen ja he muuttavat asenteitaan, uskomuksiaan, käsityksiään ja toimintaansa sen saavuttamiseksi.

Lue myös: Assertiivinen viestintä: mitä se on ja miten sitä harjoitellaan?

Miten olla johdonmukainen?

Lyhyesti sanottuna, johdonmukaisena ihmisenä oleminen johtaa tehokkaaseen elämänsuuntautumiseen, ikään kuin se olisi oikotie päätösten tekemiseen. Toisin sanoen, se tekee määrän tietoa on vähemmän ja näin ollen kaikki huomioon otettava monimutkaisuus.

Kun joku sitoutuu johonkin, hän haluaa, että häntä pidetään henkilönä, joka on johdonmukainen tämän sitoumuksen kanssa, mikä johtaa siihen, että yksilön valinnoilla on paljon valtaa häneen, mikä saa hänet pysymään lujasti päätöksissään.

Yllättävää kyllä, sitoutuminen voi muuttaa ihmisen käsitystä itsestään ja tehdä hänestä itsevarmemman ja hyväksyvämmän elämän haasteiden suhteen. Tämän seurauksena hänen tapansa kohdata uusia sitoumuksia, mikä heijastaa vaikuttaa myönteisesti heidän minäkuvaansa .

Johdonmukaisuus liittyy siis henkilön kokemuksiin. Mitä johdonmukaisempi henkilö on toiminnassaan, sitä paremmin hän reagoi elämän tuomiin haasteisiin. Siksi hän on tuottavampi useilla eri osa-alueilla.

Oletko sittenkin johdonmukainen?

Ja sitten, pidät itseäsi johdonmukaisena ihmisenä Kerro meille, oliko johdonmukaisella asenteellasi negatiivisia vai positiivisia tuloksia, jättämällä kommenttisi alla.

Lisäksi, jos haluat tietää enemmän ihmismielestä ja selitys heidän käyttäytymisensä, tietää meidän koulutus psykoanalyysin 100% EAD. On syytä mainita, että tämä kurssi voi lisätä nykyiseen ammattiisi, koska asianajaja, opettaja, terapeutti, terveydenhuollon ammattilainen, uskonnollinen johtaja, ammatillinen valmentaja, myyjä, tiiminvetäjä ja kaikki ammatit, ettäjotka ovat tekemisissä ihmisten kanssa, voivat hyötyä psykoanalyysin teoreettisesta ja käytännöllisestä tietämyksestä.

Lopuksi, tykkää ja jaa tämä artikkeli sosiaalisissa verkostoissa. Näin kannustat meitä jatkamaan laadukkaan sisällön tuottamista lukijoillemme.

George Alvarez

George Alvarez on tunnettu psykoanalyytikko, joka on harjoittanut yli 20 vuotta ja jota arvostetaan alalla. Hän on haluttu puhuja ja on johtanut lukuisia psykoanalyysin työpajoja ja koulutusohjelmia mielenterveysalan ammattilaisille. George on myös taitava kirjailija ja hän on kirjoittanut useita psykoanalyysia koskevia kirjoja, jotka ovat saaneet kriitikoiden suosiota. George Alvarez on omistautunut jakamaan tietämyksensä ja asiantuntemuksensa muiden kanssa ja on luonut suositun blogin Online Training Course in Psychoanalysis -kurssista, jota mielenterveysalan ammattilaiset ja opiskelijat seuraavat laajalti ympäri maailmaa. Hänen bloginsa tarjoaa kattavan koulutuskurssin, joka kattaa kaikki psykoanalyysin näkökohdat teoriasta käytännön sovelluksiin. George on intohimoinen muiden auttamiseen ja on sitoutunut vaikuttamaan positiivisesti asiakkaidensa ja opiskelijoidensa elämään.