Pettymys: merkitys sanakirjassa ja psykologiassa

George Alvarez 18-10-2023
George Alvarez

Tiesitkö, että pettymys Kulttuurisesti siihen liittyy eräänlainen negatiivinen tunne ihmiselle. Tosiasiassa pettymys johonkin tai johonkin voi kuitenkin synnyttää positiivisen analyysin, joka auttaa kypsymään elämässä.

Pettymys ymmärretään kadonneiden illuusioiden jälkinä sekä odotuksena eleistä, joita ei koskaan tullut. Kuitenkin, pettymyksen kokemus voi olla suuri opettaja, jos syvennymme sen tuomiin opetuksiin. Siksi on välttämätöntä ymmärtää pettymystä, jotta oppii käsittelemään sitä parhaalla mahdollisella tavalla.

Lue siis eteenpäin ja ota selvää, mitä tämä sana tarkoittaa sanakirjassa ja psykologiassa!

Mikä on pettymys sanakirjassa?

Sanakirjan mukaan termi pettymys viittaa hetkeen, jolloin ihminen menettää toivonsa, Siksi pettymys ja pettymys ovat joitakin yleisimpiä synonyymejä, jotka liittyvät tähän ilmaisuun.

Useimmiten sanaa "pettymys" käytetään määrittelemään illuusion vastaista tilannetta. Toisin sanoen yksilö käyttää sanaa määrittelemään tilanteita negatiivisella tavalla, pessimismillä ja pettymyksellä.

Toisaalta pettymys voi tapahtua harkittujen tekojen kautta. Tämä tunne voi kuitenkin johtua myös odotuksista, jotka petetyksi itsensä tunteva henkilö on luonut.

Kyse on siitä, että kun ihminen tuntee olonsa pahoitetuksi tietystä tilanteesta, hän pettyy elämään, rakkauteen tai paljon laajempaan yhteyteen kuin kyseiseen pettymyksen aiheuttaneeseen tilanteeseen. Näin ollen mikä tahansa samankaltainen tilanne voi aiheuttaa saman tunteen siitä, että jokin asia ei tule menemään hyvin.

Katso myös: Paheksunta: 7 paheksuvan henkilön ominaispiirteitä

Pettynyt henkilö

Pettymyksen kokenut henkilö on saattanut kokea epätoivottuja ja epätavallisia hetkiä, mutta pettymykseen johtaneisiin tapahtumiin nähden suhteettoman suurella liikkeellä tämä henkilö päättää olla uskomatta, että hyviä asioita voi tapahtua. Tämä uskon ja positiivisuuden puute on huomattavin piirre niiden puheessa, jotka ovat joutuneet pettymään.

On tavallista, että tästä syystä henkilö viljelee surullisia tunteita, vaikka kaikki menee hyvin hänen elämässään. Hänen on vaikea viljellä rohkaisevia ja motivoivia ajatuksia.

Lisäksi pettymyksellä on yleensä paljon enemmän tekemistä sen kanssa, mitä yksilön sisällä tapahtuu, kuin niiden ulkoisten toimien kanssa, jotka johtivat pettymykseen. Toisin sanoen ongelma piilee siinä, miten pettynyt henkilö suhtautuu hänelle tapahtuviin asioihin ja hänen luomiinsa odotuksiin.

Tästä syystä on tärkeää ymmärtää paremmin, mikä synnyttää tämän odotusten turhautumisen. Tämän vuoksi on syytä muistaa, että psykologian ja psykoanalyysin näkökulmasta on mahdollista hallita tunne ja hoitaa sitä. Näin ollen on myös mahdollista löytää pettymyksen myönteiset puolet, jotta voidaan varmistaa oppiminen ja itsetuntemus.

Pettymyksen merkitys psykologiassa

Psykologiassa analysoidaan voimakkaasti tunteen alkuperää, jotta sitä voidaan tulkita ja luokitella, sen syyt olisi tutkittava ensin.

Katso myös: Muisti: mitä se on ja miten se toimii?

Tämän jälkeen syntyy muita pohdintoja, jotta todellisuuden ja odotusten välille saadaan ymmärrysulottuvuus. Aikuisen yksilön on nimittäin kyettävä hallitsemaan epärealistisia odotuksia ja vältettävä esimerkiksi turhia turhautumisia.

Psykologian mukaan pettymys johonkin asiaan on luonnollinen elämänprosessi, kuten suru tai ilo. Silti on tärkeää, että nämä jaksot ymmärretään selkeästi, sillä niiden ei pitäisi olla hallitsevia ihmisen tunteissa.

Pettymyksen käsite

Yleisesti ottaen pettymys on yleensä yksilön mielikuvitukseen heijastuneen kuvan murtumista. Esimerkiksi:

  • unelmatyö, joka ei vastaa odotuksia,
  • matka, joka karkaa suunnitelmista.

Nämä ovat tyypillisiä esimerkkejä turhautumisesta, jota voi esiintyä jokaisen elämässä. Loppujen lopuksi äkillisten, odottamattomien tapahtumien hallitsemattomuus synnyttää negatiivisia tunteita, kuten epävarmuutta, pelkoa ja monia muita.

Haluan tietoa ilmoittautumisesta psykoanalyysikurssille. .

Koska nämä epätavalliset tapahtumat ovat tapahtuneet kerran tai muutaman kerran, pettyneet uskovat helposti, että tapahtumat toistuvat tulevaisuudessa. Sitten tulee toivon puute siitä, että asiat kääntyvät toivotulla tavalla.

Lue myös: Yksinäisyyden merkitys: sanakirja ja psykologia

Pettymys ihmissuhteissa

Lisäksi ihmissuhteissa tapahtuvat pettymykset voivat jarruttaa investointeja uusiin suhteisiin. Tämä koskee myös suhdetta pomoon, ystäviin, kumppaniin jne.

Normaalitilanteissa kaikki nämä episodit voidaan ratkaista vasta ajan kuluessa ja tunteiden rauhoittuessa. Kuitenkin, Erittäin intensiiviset ihmiset voivat kärsiä paljon enemmän pettymyksistä ja tuntea vanhojen ihmissuhteiden ongelmien vaikutukset paljon pidempään.

Odotusten turhautuminen

Pettynyt henkilö voi tuntea itsensä paljon useammin surulliseksi ja motivoitumattomaksi. Tämä johtuu siitä, että hän ei osaa rikkoa oman mielikuvituksensa luomia odotuksia. Psykologian ja psykoanalyysin mukaan monet näistä odotuksista ovat yksilön alitajunnan luomia.

Vaikka näitä ajatuksia ei olisikaan tarkoitus vaalia, ne jäävät elämään ja aiheuttavat pessimistisiä vaikutuksia, koska niihin ei ole vastattu.

Kun pettynyt ihminen keskittyy vain turhautumiseensa, on suuri mahdollisuus, että hän luo tukoksen. Sitten tämä tukos voi estää kasvua useilla elämänalueilla. Näin ihmisestä tulee vielä turhautuneempi, toivottomampi ja pettyneempi.

Siksi on tärkeää, että ammattilainen on mukana tärkeimmissä elämänvaiheissa tai suurissa muutoksissa. Tämä hoito voi ehkäistä erilaisten traumojen syntymistä ja antaa hoidettavalle tietynlaisen hallinnan illuusioista, joita syntyy ratkaisevien hetkien aikana.

Loppupohdintoja: pettymyksen käsite käytännössä

Käytännössä pettymys Kuten olemme kuitenkin nähneet, käsitteen ymmärtäminen sanakirjassa ja psykologiassa voi auttaa selventämään monia tunteita ja saavuttamaan niiden hallinnan.

Lopuksi on olennaisen tärkeää korostaa tarvetta kokea kaikki tunteet oikealla tavalla, myös ne, jotka eivät ole niin myönteisiä. Odotusten aiheuttama turhautuminen voi olla hyvä tapa tuntea itsensä ja tarkkailla maailman toimintaa.

Tässä yhteydessä psykoanalyysillä on korvaamaton rooli tasapainon ja hyvinvoinnin saavuttamisessa koko elämän ajan. Yksi sen merkittävimmistä tehtävistä on estää turhautumista muodostumasta uusien kokemusten esteeksi.

Jatkaaksesi oppimista lisää pettymys 100-prosenttisesti etäluokilla voit oppia kaiken Freudista Bioniin ja lähteä sieltä valmiina palvelemaan omia potilaitasi.

Haluan tietoa ilmoittautumisesta psykoanalyysikurssille. .

George Alvarez

George Alvarez on tunnettu psykoanalyytikko, joka on harjoittanut yli 20 vuotta ja jota arvostetaan alalla. Hän on haluttu puhuja ja on johtanut lukuisia psykoanalyysin työpajoja ja koulutusohjelmia mielenterveysalan ammattilaisille. George on myös taitava kirjailija ja hän on kirjoittanut useita psykoanalyysia koskevia kirjoja, jotka ovat saaneet kriitikoiden suosiota. George Alvarez on omistautunut jakamaan tietämyksensä ja asiantuntemuksensa muiden kanssa ja on luonut suositun blogin Online Training Course in Psychoanalysis -kurssista, jota mielenterveysalan ammattilaiset ja opiskelijat seuraavat laajalti ympäri maailmaa. Hänen bloginsa tarjoaa kattavan koulutuskurssin, joka kattaa kaikki psykoanalyysin näkökohdat teoriasta käytännön sovelluksiin. George on intohimoinen muiden auttamiseen ja on sitoutunut vaikuttamaan positiivisesti asiakkaidensa ja opiskelijoidensa elämään.