Fernão Capelo Gaivota: crynodeb o'r llyfr gan Richard Bach

George Alvarez 18-10-2023
George Alvarez

Fernão Capelo Gaivota yn waith a ddaeth yn gwerthwr gorau , stori gyda dysgeidiaeth bythol am hunan-wybodaeth ac ysbrydolrwydd. I grynhoi, mae'n llyfr cyfriniol, a ddaeth, trwy ddamhegion a ffuglen, yn waith cychwyn pwerus , a gafodd ôl-effeithiau ym mywydau miliynau o bobl.

Felly, trwy ddarllen syml ond eto'n ddwfn, daeth llyfr Richard Bach yn ffenomen fyd-eang yn y 1970au. Daeth yr awdur, yn dal yn fyw, yn 2017 â phennod newydd i'r llyfr, a oedd, hefyd mewn ffordd gyfriniol, yn gorfod cyhoeddi

Fernão Capelo Gaivota, gan Richard Bach

Hyd yn oed gyda llyfr mor enwog, ychydig o bobl sy'n gwybod hanes ei awdur, Richard Bach. Ganed yn 1936 ac ers yn blentyn datblygodd gariad at yr awyr a hedfan. Roedd yn hoffi cuddio y tu ôl i greigiau a gwylio'r gwylanod yn hedfan heibio. Felly, darganfu ei ddawn ym maes hedfan, gan ddod yn beilot ymladdwr yn Awyrlu America.

Yn fuan ar ôl ei yrfa filwrol, daeth yn awdur, er mwyn iddo allu rhannu ei holl brofiadau cyfriniol a gafodd gydag ef. Roedd ganddynt ar eu teithiau hedfan . Ond ni adawodd hedfan o'r neilltu, parhaodd i hedfan fel peilot preifat.

Y gwaith Fernão Capelo Gaivota oedd mwyaf llwyddiannus yr awdur, fodd bynnag, ysgrifennodd lawer o rai eraill hefyd. Gan fod pob un ohonynt yn gysylltiedig â'r athroniaeth gosmig sy'n cynrychioli rhyddid o fod a'i brosiectau mewnol. Dyma rai gweithiau a gyhoeddwyd gan Richard Bach:

Gweld hefyd: Ystyr Goresgyn yn y geiriadur ac mewn seicoleg
 • “Diwedd rhithiau”;
 • “Rhithiau”;
 • “Un”;
 • “Pell yw lle nad yw’n bodoli”;
 • “Hypnoteiddio Maria”;
 • “Mater personol yw paradwys”;
 • “Pont am byth”;<10
 • “Hediad unig”.

Crynodeb o’r Llyfr Fernão Capelo Gaivota

Sut daeth y stori i fodolaeth i’r awdur?

Ymlaen llaw, dywed yr awdur fod plot cyfan y llyfr wedi dod, efallai mewn ffordd oruwchnaturiol, wrth gerdded ar ei ben ei hun trwy strydoedd America. Wrth fyfyrio ar ei ofidiau ariannol, clywodd rywun yn dweud ar goedd: “Jonathan Livingston Seagull”.

Ar ôl dychwelyd i'w gartref, profodd rywbeth diddorol a syndod. Pan eisteddodd i lawr wrth ei deipiadur, dechreuodd weld wal gadarn o'i flaen, fel pe bai'n sinema. Roedd y “ffilm” ar y pryd yn adrodd hanes “Jonathan Livingston Seagull”, hynny yw, yr un enw ag a glywodd o’r blaen.

Ar ôl i’r holl stori gael ei hadrodd, fel petai trwy hud, yn sydyn diflannodd yr atgynhyrchiad o y wal. Yn wyneb y profiad rhyfeddol hwn, ganed y llyfr Fernão Capelo Gaivota. Roedd yr awdur yn deall y profiad hwn fel pwrpas arbennig, gan ystyried y dylai fod yn negesydd iddo.

Crynodeb o'r llyfr Fernão Capelo Seagull

Fodd bynnag, dim ond saith mlynedd ar ôl y bennod hon y bu'r llyfr.cyhoeddwyd yn 1970, pan oedd yn teimlo o'r diwedd y dylid dweud y stori i'r byd. Hynny yw, y dylid lledaenu'r athroniaeth hon o fywyd.

Drwy ddamhegion y mae'r cynllwyn, gyda gwylanod yn actorion, a oedd yn byw mewn praidd, lle berwodd bywyd hyd at oroesi . Mewn geiriau eraill, trefn ddyddiol y gwylanod oedd hela a bwyta, bob amser yn chwilio am lestri pysgota, a oedd yn taflu pysgod pwdr, a oedd wedyn yn eu gweini fel bwyd.

Felly, roedd gwylan fach nad oedd yn hoffi y drefn hon a dechreuodd wahanu oddi wrth ei gang. Oherwydd ei fod yn deall os oedd ganddo adenydd y dylai eu defnyddio i ddatblygu hedfan, nid aros mewn cylch diddiwedd o hela a bwyta. Enw'r wylan hon yw Fernão Capelo Seagull.

Gweld hefyd: Anthropoleg Ddiwylliannol: beth yw diwylliant ar gyfer anthropoleg?

Yr Wylan Fernão Capelo Gwylan

Oherwydd ei agweddau, cafodd ei ddiarddel o'i braidd. Ac felly, dechreuodd fyw ar ei ben ei hun, gan ddatblygu technegau hedfan rhyfeddol, archwilio tiroedd anhysbys, mewn ymgais ddi-rwystr i wella ei sgiliau.

Fodd bynnag, daeth y foment pan oedd wedi blino'n lân a heb ddisgwyliadau uwch. Yn y cyfamser, daeth o hyd i wylan, o'r enw Chiang, gyda'r un dyheadau, a oedd yn arwain praidd hollol wahanol i'r hyn yr oedd yn perthyn iddo o'r blaen.

Nawr, mae Fernão Capelo Gaivota wedi mynd heibio i 1>dimensiwn arall ar ei fodolaeth , pan, felly, y gallai ddeall bod rhywbeth mwy y tu mewnoes. Hynny yw, y gall bywyd fod yn hudolus, nad oedd yn ymwneud â byw a marw yn unig, mynd yn llawer pellach na goroesi yn reddfol.

Darllenwch Hefyd: Ymddygiad a Seicdreiddiad: prif wahaniaethau

Deffro i fywyd

Gyda chanfyddiad arall o fywyd, darganfu Fernão Capelo Gaivota nad mater yn unig yw bywyd, nad oes paradwys sefydlog ac, felly, bod cylch dysgu anfeidrol. Felly, wrth ddod ag ef i realiti dynol, roedd yn ddeffroad ysbrydol, oherwydd deallodd fod bywyd yn mynd y tu hwnt i ddeffro, gweithio, bwyta a chysgu.

Felly, wrth weld ei chenhadaeth, mae'r Wylan yn darganfod ei ysbrydol cenhadaeth a'ch pwerau mewnol . Yn fuan, roedd yn teimlo'n oleuedig a dylai ddychwelyd i'r Ddaear fel hyfforddwr. Yn bendant, mae'r llyfr yn arwain pobl i ddatblygu pwerau mewnol, gan ddod â doethineb sydd, yn fyr, yn profi i fod y dyn tebyg i Dduw.

Rwyf eisiau gwybodaeth i gofrestru ar y Cwrs Seicdreiddiad

16> .

Ffilm am y llyfr Fernão Capelo Gaivota

Fodd bynnag, roedd llwyddiant y gyfrol mor fawr nes iddi gael ei throi yn ffilm ym 1973, enwebwyd ar gyfer 2 Oscars. Gyda golygfeydd bythgofiadwy a phwerus, mae’n dod â neges y gwaith, gyda chymorth yr awdur Richard Bach.

Trawsnewidiodd y gwneuthurwr ffilmiau Americanaidd Hall Bartlett stori Fernão Capelo Gaivota yn ffilm hardd, a ddaeth â bywyd i'rdysgeidiaeth a ddygir gan y llyfr. Yn ogystal, mae'r ffilm yn cynnwys trac sain a gyfansoddwyd gan Neil Diamond, gyda geiriau sy'n mynd â ni at eiliadau o fyfyrio ar fywyd.

Ymadroddion gan Fernão Capelo Gaivota a neges gan yr awdur

Cyn y gwych dysgu o'r llyfr, mae'n werth trawsgrifio rhai negeseuon:

 • “Mae gwneud yr hyn rydyn ni'n ei garu yn awtomatig yn ein harwain i ddarganfod mwy am bwy ydyn ni mewn gwirionedd.”;
 • “Y pwysicaf mae peth mewn bywyd yn edrych ymlaen ac yn cyflawni perffeithrwydd yn yr hyn yr ydych yn ei garu fwyaf.”;
 • “Dim ond y gyfraith sy’n arwain at wir ryddid.”;
 • “Po uchaf y cyfodwn, y llai rydym yn ymddangos yng ngolwg y rhai nad ydynt yn gwybod sut i hedfan.”;
 • “Yn syml, y gwir perffaith yw bod.”.

Yn fyr, y brif neges yr awdur yw bod yn rhaid i bob person ddarganfod, o'r tu mewn, y pethau rydych chi'n eu caru mewn bywyd a'u gwneud mewn gwirionedd. Gan fod gan bob person ei genhadaeth a bod yn rhaid iddi ei chyflawni, hynny yw, rhaid i bawb ddarganfod dibenion eu bywyd a'u cyflawni.

Felly, dywedwch wrthym beth yw eich barn am y neges a ddaw yn y llyfr. Fernão Capelo Gaivota, gan adael eich sylw isod. Ar ben hynny, os ydych chi'n hoffi'r math hwn o gynnwys, yn ei hoffi a'i rannu ar eich rhwydweithiau cymdeithasol, bydd yn ein hannog i barhau i gynhyrchu erthyglau o safon i'n darllenwyr bob amser.

George Alvarez

Mae George Alvarez yn seicdreiddiwr o fri sydd wedi bod yn ymarfer ers dros 20 mlynedd ac sy’n uchel ei barch yn y maes. Mae'n siaradwr poblogaidd ac mae wedi cynnal nifer o weithdai a rhaglenni hyfforddi ar seicdreiddiad ar gyfer gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant iechyd meddwl. Mae George hefyd yn awdur medrus ac wedi ysgrifennu nifer o lyfrau ar seicdreiddiad sydd wedi derbyn canmoliaeth feirniadol. Mae George Alvarez yn ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i arbenigedd ag eraill ac mae wedi creu blog poblogaidd ar Gwrs Hyfforddi Ar-lein mewn Seicdreiddiad sy'n cael ei ddilyn yn eang gan weithwyr proffesiynol iechyd meddwl a myfyrwyr ledled y byd. Mae ei flog yn darparu cwrs hyfforddi cynhwysfawr sy'n ymdrin â phob agwedd ar seicdreiddiad, o theori i gymwysiadau ymarferol. Mae George yn angerddol am helpu eraill ac mae wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau ei gleientiaid a’i fyfyrwyr.