Mandala Jung számára: a szimbólum jelentése

George Alvarez 03-06-2023
George Alvarez

Carl Jung nagyban hozzájárult a mandalák használatához és elterjedéséhez a terápiás világban. Az analitikus pszichológia alapítójának erőfeszítéseinek köszönhetően a Nyugat hozzáférhetett az eszköz használatához. Olvasson tehát tovább, hogy jobban megértse, mi a mandala Jung számára és hogyan hat az életedre.

A mandala Jung számára

A mandala Jung számára az átalakulás és a belső növekedés támogatását jelenti az egyénben, hogy elérje a teljességet. Szerinte a mandalák úgy mutatkoztak meg, mint a tudattalan kísérletei, hogy gyógymódot keressünk belső formánk számára. Ezzel a pszichénk helyreállítható és rendbe hozható.

Amikor 1916-ban megalkotta első mandaláját, Jungnak fogalma sem volt arról, hogy mit csinál, ezért az eredmény különböző mitológiai archetípusokat, misztikus és természeti szimbólumokat koncentrál egy körben elosztva. Tekintettel a végeredmény összetettségére, időbe telt, amíg megértette, milyen úton járt.

Lásd még: Mi a monogámia és annak történelmi és társadalmi eredete?

A mandalák mindennapos alkotása azonban olyan tisztánlátást adott neki, amely fokozatosan közeledett. Fokozatosan megtapasztalta azt, amit "pszichés átalakulásnak" nevezett. Ez lehetővé tette számára, hogy nagyobb biztonsággal figyelje önmagát, és az akaratot, hogy átalakuljon valami nagyobbá és teljesebbé.

Az isteni központi szerepe

A keletiek olyan egyedi formát hordoztak, amely befolyásolta a felfogást. mandala Jung számára . A terapeuta rámutatott, hogy a keletieket az Istennel való találkozás motiválta. Ehhez a központosítás mozgalma alapvető fontosságú volt mandaláik felépítésében.

Lásd még: Büszkeség és balítélet: Jane Austen könyvének összefoglalója

Ezzel együtt a találkozó a Self Ezen az ösvényen a mandalán keresztül vizualizálnánk valódi természetünket, távol a fizikai szemektől.

Így az elevenítés ereje növekszik, a mandalán keresztül egyre kifejezőbbé válik. Ennek az útnak az a célja, hogy világossá tegye azokat a struktúrákat, amelyek egyénileg és társadalmi lényekként alkotnak minket. Ezek a struktúrák, illetve a Self egyéni és kollektív tudattalan.

A cselekvés és a felfedezés sorrendje

A mandala Jung számára fontos és fokozatos szerepet kezdett betölteni az életében. Más szóval, kialakított egy olyan rutint, ahol minden reggel új képet rajzolt. Ebben, az új design a jelen pillanatot megelőzően jelentette a pszichéjét, így az mindig átalakult. .

A gyakorlással észrevette, hogy egyre tisztábban látja, hogy mit csinál, és ez hogyan tükröződik az életében. Így megfigyelte, hogy pszichés átalakulása fokozatos, örök és a szellem újjáteremtésének. Így ezen az úton, amikor az ember eléri a lét teljességét, nem marad helye a személyiségben az önámításnak.

Jungot az az érzés vezette, hogy a mandalák valami központi dolgot jeleznek és valami felé irányulnak. Így arra a következtetésre jutott, hogy a rajzolat magának a világegyetemnek az archetípusa. Ezért a tárgyat a középponthoz és az individuációhoz vezető bármely út modelljének minősítette.

Pszichés struktúra Jung szerint

A pszichés struktúrák a mandala Jung számára jól példázzák az emberi lény kialakulását. Miközben egyénivé tesznek bennünket, a külső környezethez való kapcsolódást is szolgálják. Ezek a következők:

  • Self

Ez az "én", az önmagunkkal való reprezentációnk. Más szóval, ez az a híd, amely segítségével hozzáférhetünk ahhoz a nagyobb erőhöz, amely életre kelt bennünket. Leegyszerűsítve, ez a létezésünk kezdeti pillére, amely elhelyez minket és helyet ad nekünk ebben a világban.

  • Személyes tudattalan

Ez a struktúra az én irányába mutató egyéni tapasztalatainkra vonatkozik. Próbáljunk meg úgy gondolni rá, mint a sajátosságunkra, arra, ami megkülönböztet minket a többi embertől. Végül is ez a struktúra vezérli azokat a személyes tapasztalatokat, amelyekkel egész életünk során rendelkezünk, és amelyek segítenek jellemezni minket.

  • Kollektív tudattalan

A kollektív tudattalan úgy jelenik meg, mint az ősi emlékekhez kapcsolódó tapasztalataink reprezentációja. Ha például soha nem utazott Afrikába, hogyan tudna képeket és érzéseket alkotni róla? Ez Carl Jung egyik leghíresebb, nyilvánosságra hozott művének javaslata.

A mandala építésének pillérei

A mandala Jung számára A fenti sorok rávilágítanak a pszichológus ragaszkodására, hogy jobban megértse, hogyan tükrözik saját életét. Ebben, más gondolatok mellett, sikerült megállapítania, hogy van kapcsolat:

  • A fantázia

Az ilyen laza képzelőerővel nem rendelkező emberek nehezen fogják tudni megalkotni saját mandaláikat. Hagynod kell, hogy az elmédet elragadja a kreatív része, hogy más esetek is megközelíthessék Így például olyan szimbólumok elé kerülsz, amelyek a valós világból kilépnek, de számodra jelentéssel bírnak.

Információt szeretnék kapni a pszichoanalízis tanfolyamra való beiratkozáshoz. .

  • Kívánságok

Kell lennie motivációnak, üzemanyagnak, hogy a mandala létrejöjjön. Az egész alkotás folyamata egy célba burkolózik, egy bizonyos objektum elérése, még akkor is, ha nem tudod, mi az. A terápia végén megpróbálod megérteni, hogy milyen motivációk vezettek a tárgy létrehozásához.

  • Motiváció

A tudattalan a személyes természetén alapuló, határozott motivációval rendelkezik. Ez a fajta ábrázolás azért fontos, mert az egyén ebből fogja elképzelni, hogy mi kíséri őt naponta. .

Olvasson tovább: Mandala szimbólum: Jung nézete és holisztikus látásmódja

Individualizálás

A következők jelentésének és alkalmazásának megfigyelése mandala Jung számára Van egy folyamat, amelyet úgy hívnak individualizálás Ez a tudattalan tartalmak szintézisének folyamata az öntudat felé vezető úton.

Alapvetően, ez egy pszichés folyamat az ellentétek integrálására az ember elméjében. Jung szemszögéből nézve az individuáció az emberi növekedés központi folyamata.

A javaslat itt az egyén egyedi képének sűrítésére irányul, hogy elérje teljességét. Ehhez az szükséges, hogy pszichikai összetevőit megfelelően összeillesszük, és harmóniát teremtsünk közöttük. Még ha külön-külön működnek is, együtt egyetlen rendszer részét képezik.

Énközpontúság X Én

A formája és funkciója a mandala Jung számára végül az emberi elme központjának fogalmát célozza meg. Ez a központ az, amit Jung úgy osztályoz, hogy Önmagad Hogyan lehet tehát megkülönböztetni az egyiket a másiktól, ha a részleges válasz ugyanaz?

Az én-központúság azon az elképzelésen alapul, hogy tudatunkat az egóban létrehozott vágyaink és kívánságaink ölelik körül. Ez végül megakadályozza az egyént abban, hogy evolúciós aspektusára és az Esszencia által javasolt küldetésre összpontosítson. Az emberi szükségletekhez igazodik, mivel nem tud kapcsolatot teremteni a magasabb Erővel.

Másrészt a Önmagad A növekedéssel közvetlenül összefüggő spirituális szükségletekre összpontosít. A bölcsességben rejlő magasabb erőhöz kapcsolódva értelmet ad az életednek, harmonizál és javítja a mentális egészségedet.

Utolsó megfontolások a Jung mandalával kapcsolatban

A mandala Jung számára döntő szerepet játszik az emberi akarat megértésében. Ezen keresztül megfigyelhetjük, hogyan fejlődik, változik és reagál elménk a belső és külső világra. Azok számára, akik szeretnék megismerni önmagukat, a gyakorlat nagyon ajánlott eszköz.

Még ha egyszerű is, a mandala az ajtó a korlátlan megértéshez, amire szükségünk van az életben. Ennek eléréséhez javasoljuk, hogy készítsd el a saját köröd létrehozását, és próbálj meg kinyúlni. Mit gondolsz, milyen reményeket találhatsz?

A mandala mellett egy másik módja az önismeretnek a 100%-os távoli pszichoanalízis tanfolyamunk. A megosztott tanítások segítenek abban, hogy elérd az önismerethez szükséges önismeretet, hogy bármilyen problémával foglalkozhass, amire szükséged van az utadon. Bár Jung számára szélesebb körű ismereteket kínál, mint a mandala, a pszichoanalízis az átalakulás útját javasolja, amely első alkalommal működik. .

Információt szeretnék kapni a pszichoanalízis tanfolyamra való beiratkozáshoz. .

George Alvarez

George Alvarez egy elismert pszichoanalitikus, aki több mint 20 éve praktizál, és nagy tekintélynek örvend ezen a területen. Keresett előadó, számos műhelyt és képzési programot vezetett a pszichoanalízis témájában a mentálhigiénés iparág szakemberei számára. George szintén kiváló író, és számos pszichoanalízisről szóló könyvet írt, amelyek kritikai elismerést kaptak. George Alvarez elkötelezett amellett, hogy megossza tudását és szakértelmét másokkal, és létrehozott egy népszerű blogot az Online Pszichoanalízis Tanfolyamról, amelyet széles körben követnek mentális egészségügyi szakemberek és diákok világszerte. Blogja átfogó képzési kurzust kínál, amely a pszichoanalízis minden aspektusát lefedi, az elmélettől a gyakorlati alkalmazásokig. George szenvedélyesen segít másokon, és elkötelezett amellett, hogy pozitív változást hozzon ügyfelei és diákjai életében.