จิตวิเคราะห์แบบ Lacanian: 10 ลักษณะ

George Alvarez 02-06-2023
George Alvarez

สารบัญ

จิตวิเคราะห์แบบลาคาเนียน หมายถึงอะไร การเป็น Lacanian คืออะไร? หลักการและความแตกต่างระหว่าง Lacan และ Freud คืออะไร? กระบวนการของ การวิเคราะห์ Lacanian ทำงานอย่างไร

เรามาระบุลักษณะสำคัญบางประการของ Lacanian line อย่างไรก็ตาม ในบทความนี้ เราจะนำเสนอบทสรุปพร้อมหลักการและความแตกต่างระหว่างการมีส่วนร่วมของ Lacan และ Freud เนื่องจากปัญหาของคำศัพท์ การสอนจำเป็นต้องสร้างความแตกต่าง (ไม่แปรผันและไม่สมมาตร) ในกรณีนี้ งานใหม่ (Lacan) ที่มีอิทธิพล (Freud)

ใน เส้นทางของเขา Lacan สนทนากับความคิดของนักปรัชญาคนสำคัญเช่น Freud, Kant, Hegel, Heidegger, Kojève และ Sartre ในฐานะ "ทายาท" เขามีอิทธิพลต่อแดร์ริดา บาดิโอว และซีเซก ชาวลาคาเนียที่มีชื่อเสียงบางคน

หากคุณสนใจในจิตวิเคราะห์และต้องการเจาะลึกลงไปในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความรู้และความเข้าใจของมนุษย์ โปรดไปที่ รู้จัก หลักสูตรการฝึกอบรมจิตวิเคราะห์ในคลินิกจิตวิเคราะห์ .

1. การเป็นชาวลาคาเนียนหมายถึงการเน้นย้ำนักวิเคราะห์และโครงสร้างสัญลักษณ์

ผู้เขียนมิลเลอร์แนะนำให้เน้นนักวิเคราะห์ (ของเขา ท่าทาง คำพูด ความประพฤติของเขา ) และโครงสร้างเชิงสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวิเคราะห์เป็นลักษณะเฉพาะของลัทธิลาคาน

ชาวลาคาเนียนไม่แสวงหาความจริงที่แน่นอนจากนักวิเคราะห์ สิ่งสำคัญคือวิธีที่ผู้วิเคราะห์รับรู้ความเป็นจริงทางจิตของเขา ในแง่นี้เป็นเรื่องธรรมดานักวิเคราะห์ของ Lacanian ปกป้องว่าการวิเคราะห์ทางจิตนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องที่กำลังวิเคราะห์ในสิ่งที่เขาพูด ตัวอย่างเช่น ถ้านักวิเคราะห์คนหนึ่งพูดว่า “ฉันเป็นโรคซึมเศร้า” นักจิตวิเคราะห์ชาวลาคาเนียสามารถตอบคำถามนี้ในรูปแบบของคำถาม ซึ่งช่วยเสริมการไตร่ตรอง: “คุณเป็นโรคซึมเศร้าอย่างไร” หรือ “หมายความว่าอย่างไรสำหรับ คุณรู้สึกหดหู่ใจไหม

2. การเป็น Lacanian คือการเน้นศูนย์กลางของภาษา

Lacan ได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับ ในแง่นี้ Lacan สอดคล้องกับโครงสร้างนิยมทางภาษาของ Ferdinand de Saussure

สำหรับ Lacan คำพูดไม่ใช่ความโปร่งใส นั่นคือ คำพูดไม่ใช่แค่วิธีสื่อสารหรือแสดงออกเท่านั้น คำพูดยังเป็น สิ่งต่างๆ ในตัวเอง ในแง่นี้ หลายครั้งที่ Lacan เริ่มต้นจากคำๆ หนึ่งเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าการสูญเสียอวัยวะของคำเหล่านี้สามารถบอกอะไรได้บ้าง เขาทำเช่นเดียวกันกับคำว่า "ความวิปริต" ซึ่งเขาอ่านว่า "แบบเปเร"

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องความวิปริตและแบบเปร์ในจิตวิเคราะห์และใน Lacan

อีกตัวอย่างหนึ่งคือแนวคิดเรื่องการยึดสังหาริมทรัพย์

3. จิตวิเคราะห์แบบลาคานใช้ศัพท์เฉพาะแทนฟรอยด์

ลาคานเสนอทางเลือกโดยใช้คำศัพท์และแนวคิดอื่นที่แตกต่างจากฟรอยด์ มันเป็นคำศัพท์ที่แตกต่างกันพยายามที่จะบอกว่าการปรับปรุง ด้านล่างนี้เราจะพูดถึงการอัปเดตของ Lacan เกี่ยวกับการทำงานของฟรอยด์

Lacan เสนอคำศัพท์ใหม่หลายคำ รวมทั้งเสนอนิยามใหม่ของคำศัพท์จากการวิเคราะห์ทางจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์

วิธีที่นักวิเคราะห์และผู้วิเคราะห์เข้าใจข้อผิดพลาดคือวิธีคิดเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและจิตวิเคราะห์

โปรดดูข้อความอื่นๆ นี้ที่เราแสดงรายการความเหมือนและความแตกต่างบางประการระหว่างจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์และลาคาน

4. จิตวิเคราะห์ของลาคานเน้นที่หัวข้อและอื่นๆ

งานของ Lacan มี Other เป็นหัวเรื่องด้วยอักษรตัวใหญ่ “อื่นๆ” (ของจิตไร้สำนึก ของภายในบุคคล) แตกต่างจาก “อื่นๆ” (ของคนอื่นๆ ของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล)

ในแง่นี้ ภาพสะท้อนของ Lacan เกี่ยวกับความปรารถนานั้นมีความเกี่ยวข้อง สำหรับ Lacan ความปรารถนาก็คือความปรารถนาที่จะได้รับความรักจากบุคคลอื่น เมื่อเราขอบางสิ่งจากใครสักคน เรากำลังขอความรักจากอีกฝ่ายเป็นหลัก ไม่ใช่แค่สิ่งที่ขอ

ฉันต้องการข้อมูลเพื่อลงทะเบียนในหลักสูตรจิตวิเคราะห์ .

เราสามารถเข้าใจ:

  • อื่นๆ หรืออื่นๆ ในฐานะคนที่เราเกี่ยวข้องด้วย และ
  • อื่น ๆ เป็นมิติโดยไม่รู้ตัวของตัวเราที่เราพยายามทำความรู้จัก

ความเป็นอื่นคือความสามารถในการเข้าใจตำแหน่งของผู้อื่น / ของผู้อื่น. การมีส่วนร่วมของ Lacan สันนิษฐานว่าเราสามารถหลบหนีจากความจริงที่เข้มงวดและความจริงในตัวเอง เพื่อคิดว่าแนวคิด/คำพูดเข้าใจได้อย่างไรและมีคุณค่า

อ่านเพิ่มเติม: จิตวิทยาฟรอยด์: พื้นฐาน 20 ประการ

ดูบทความของเราเกี่ยวกับ Mirror Stage สำหรับ Lacan

5. จิตวิเคราะห์แบบ Lacanian มีแนวปฏิบัติในการดูแลทางคลินิกที่แตกต่างจากนั้นเล็กน้อย ของจิตวิเคราะห์ฟรอยด์

การปฏิบัติของฟรอยด์ดูเหมือนจะเป็นลำดับหกครั้ง หนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์สำหรับผู้ป่วยแต่ละราย ชาวแองโกล-แซกซอนใช้ 5 เซสชันๆ ละ 55 นาที ในขณะที่ฝรั่งเศสใช้ 3-4 เซสชันๆ ละ 45 นาที หรือแม้แต่ครึ่งชั่วโมง

ในส่วนของเขา Lacan ได้รับการยอมรับว่าเสนอทางเลือกแทน การฝึกจิตวิเคราะห์ที่กำหนดโดยฟรอยด์ ด้วยระยะเวลาและเทคนิคที่ไม่แน่นอน เช่น ช่วงเวลาสั้นหรือสั้นมาก

ดูสิ่งนี้ด้วย: Pareidolia คืออะไร? ความหมายและตัวอย่าง

สิ่งสำคัญคือคุณต้องอ่านการสัมมนาของ Lacan หรืออย่างน้อยก็เริ่มต้นด้วยหนังสือที่เขียนโดยนักวิจารณ์ เช่น Introduction to Lacanian Psychoanalysis โดย Bruce Fink ในขณะเดียวกัน คุณสามารถอ่านข้อความที่ตัดตอนมาและวลีบางส่วนโดย Lacan ซึ่งช่วยให้คุณเข้าใจวิสัยทัศน์ของผู้เขียน

6. จุดเด่นของ Lacanian Psychoanalysis ในบทบาทของนักจิตวิเคราะห์

นักวิเคราะห์เป็นอีกคนหนึ่งที่ยอดเยี่ยม ผู้ซึ่งไม่ตอบสนองต่อบรรทัดฐานใด ๆ ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายที่เหนือกว่า เขามาดูการวิเคราะห์โดยตรงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

มีการพูดถึงความปรารถนาของนักวิเคราะห์ แต่ก็จำเป็นต้องคิดถึงความปรารถนาของนักวิเคราะห์ด้วย ซึ่งโดยหลักการแล้วก็คือความปรารถนาที่จะคลี่คลายและ "รักษา" การวิเคราะห์ของคุณ อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ที่ไม่คำนึงถึงการโต้กลับจะต้องการ บงการการวิเคราะห์ของเขาโดยไม่รู้ตัว กล่าวคือ บังคับเขาเอง

Lacan นึกถึงความสัมพันธ์แบบโอนย้ายและการต่อต้านการโอนเงินด้วยเช่นกัน ดังนี้ ศูนย์กลางที่ Freud นำมาประกอบกับองค์ประกอบเหล่านี้ ในทำนองเดียวกัน แนวคิดเรื่องการต่อต้านของ Lacan ซึ่งเป็นแนวคิดที่ฟรอยด์ชื่นชอบเช่นกัน

7. การเป็น Lacanian คือการเปิดจิตวิเคราะห์สู่ความทันสมัย ​​

จิตวิเคราะห์แห่งศตวรรษที่ 21 คือ แตกต่างจากที่เสนอโดย Freud อย่างมาก ผู้ชาย, พ่อ, ลูกชาย, คนรัก, ผู้หญิง, แม่, ลูกสาว, คนที่รักเป็นอื่น ๆ และความเป็นไปได้สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างกันก็ขยายออกไปด้วยกลไกที่อำนวยความสะดวกในการติดต่อแบบเห็นหน้ากันและเสมือนจริง โลกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป: ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และการสื่อสารได้นำมาซึ่งวิธีแก้ปัญหาใหม่ ๆ และปรับเปลี่ยนประเด็นปัญหาของมนุษย์ ผู้คนไม่เจ็บป่วยในลักษณะเดิมอีกต่อไป พวกเขาไม่มีความสุขหรือไม่มีความสุขในลักษณะเดิมอีกต่อไป

การปฐมนิเทศของ Lacan ทำให้จิตวิเคราะห์ของฟรอยด์เป็นแขนงวิชาใหม่ เตรียมพร้อมสำหรับการรักษาหัวข้อนี้หลังจาก - ทันสมัย ​​โดดเด่นด้วยการขาดกระบวนทัศน์ในอุดมคติของคอมเพล็กซ์ที่เข้มงวดเช่น Oedipus หัวเรื่องอาจขาดความรับผิดชอบในความเป็นตัวตน Lacan เป็นพื้นฐานในการขยายขอบเขตของจิตวิเคราะห์

8. จิตวิเคราะห์lacaniana ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทางจิต แต่ปราศจากความเชื่องมงาย

เนื่องจากรายการที่แล้ว นักวิเคราะห์ทางคลินิกในปัจจุบัน ซึ่งได้รับอิทธิพลอย่างมากจาก Lacan มุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ของบุคคลกับความพึงพอใจของเขา ด้วยความกลัว เขาไม่ยึดติดกับสิ่งใดๆ อุดมการณ์หรือมาตรฐานขั้นตอนที่แน่นอน อีกครั้ง เราได้รับการสนับสนุนจาก Lacan ผู้ซึ่งมีวิธีการที่ไม่ดันทุรัง

ฉันต้องการข้อมูลเพื่อลงทะเบียนในหลักสูตรจิตวิเคราะห์ .

ในแง่นี้ ในแง่นี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจว่า Lacan เรียกว่าเรื่องที่ควรรู้หรือเรื่องที่ควรจะรู้ นี่เป็นการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องอย่างมากในการคิดเกี่ยวกับตำแหน่งของนักวิเคราะห์ การวิเคราะห์และความสัมพันธ์ระหว่างนักวิเคราะห์กับการวิเคราะห์ในการตั้งค่าการวิเคราะห์

9. การเป็นชาวลาคาเนียนั้น ลึกลงไปแล้ว วิถีของการเป็นชาวฟรอยเดียน

แม้จะมีความแตกต่าง Lacan ส่งเสริมการโต้วาทีของเขาจากสาขาจิตวิเคราะห์ โดยใช้จิตวิเคราะห์แบบฟรอยด์เป็นจุดเริ่มต้น ดังนั้น การเป็น Lacanian จึงอยู่ในกระบวนการของการเป็น Freudian แต่เป็นการอนุมานและทดสอบขีดจำกัดของการมีส่วนร่วมครั้งแรกของ Freud

การเจาะลึกเข้าไปในงานของ Freud คือคำเชิญจาก Lacan ดังนั้นจึงเป็นเรื่องร่ำรวยมากที่ได้รู้จัก Lacan: ในชีวิต งาน และแนวคิดหลักของเขา และอาจกล่าวได้ว่าเป็นเวลานานแล้วที่คิดว่าการเป็นชาวลาคาเนียไม่ใช่ฟรอยด์อีกต่อไป เพราะเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่ "ฟรอยด์แท้"

ดูสิ่งนี้ด้วย: ขอโทษสำหรับแฟนหรือแฟน

George Alvarez

George Alvarez เป็นนักจิตวิเคราะห์ที่มีชื่อเสียงซึ่งฝึกฝนมานานกว่า 20 ปีและได้รับการยกย่องอย่างสูงในสาขานี้ เขาเป็นนักพูดที่เป็นที่ต้องการและได้จัดเวิร์กชอปและโปรแกรมการฝึกอบรมมากมายเกี่ยวกับจิตวิเคราะห์สำหรับมืออาชีพในอุตสาหกรรมสุขภาพจิต จอร์จยังเป็นนักเขียนที่ประสบความสำเร็จและได้ประพันธ์หนังสือเกี่ยวกับจิตวิเคราะห์หลายเล่มซึ่งได้รับเสียงชื่นชมอย่างมาก George Alvarez อุทิศตนเพื่อแบ่งปันความรู้และความเชี่ยวชาญของเขากับผู้อื่น และได้สร้างบล็อกยอดนิยมเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์ด้านจิตวิเคราะห์ที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและนักเรียนทั่วโลกติดตามอย่างกว้างขวาง บล็อกของเขาจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมที่ครอบคลุมทุกด้านของจิตวิเคราะห์ ตั้งแต่ทฤษฎีไปจนถึงการใช้งานจริง George มีความกระตือรือร้นในการช่วยเหลือผู้อื่นและมุ่งมั่นที่จะสร้างความแตกต่างในเชิงบวกในชีวิตของลูกค้าและนักเรียนของเขา