Koulutusfraasit: Top 30

George Alvarez 01-06-2023
George Alvarez

Sisällysluettelo

Koulutus on yksi menestyksen avaimista. Se on perustavanlaatuinen ihmisoikeus ja keino saavuttaa henkilökohtainen täyttymys ja edistää maailmanlaajuista kehitystä. Siksi olemme keränneet yhteen 30 jäsenvaltiota. koulutuslauseita suurten ajattelijoiden, jotka innostavat ja motivoivat sinua etsimään tietoa ja parantamaan koulutustasi.

Sisällysluettelo

 • Parhaat lausekkeet koulutuksesta
  • Kouluttakaa lapsia niin, ettei aikuisia tarvitse rangaista." (Pythagoras)
  • Koulutus on sitä, mitä useimmat ihmiset saavat, monet välittävät ja harvat omistavat." (Karl Kraus)
  • On vain yksi hyvä, tieto, ja vain yksi paha, tietämättömyys." (Sokrates)
  • Lahjakkuus ilman koulutusta on kuin hopea kaivoksessa." (Benjamin Franklin)
  • 5. "Koulutuksen päätarkoitus on luoda ihmisiä, jotka kykenevät tekemään uusia asioita, eikä vain toistamaan sitä, mitä muut sukupolvet ovat tehneet" (Jean Piaget).
  • 6 "Koulutus ei muuta maailmaa, koulutus muuttaa ihmisiä, ihmiset muuttavat maailmaa" Paulo Freire
  • 7 - "Koulutus kärsimystä varten välttäisi sen tuntemista tapauksissa, jotka eivät sitä ansaitse" (Carlos Drummond de Andrade).
  • 8. "Kouluttaminen on matkustelua toisen maailmassa tunkeutumatta sinne koskaan. Se on sitä, että käytämme sitä, minkä läpi kuljemme, muuttaaksemme sitä, mitä olemme." (Augusto Cury)
  • 9 - "Kasvatus vaatii suurinta huolellisuutta, koska se vaikuttaa koko elämään" (Seneca).
  • Oikein ymmärrettynä kasvatus on avain moraaliseen kehitykseen." (Allan Kardec)
  • 11. "Kuusikymmentä vuotta sitten tiesin kaiken. Tänään tiedän, etten tiedä mitään. Koulutus on tietämättömyytemme asteittaista paljastumista." (Will Durant)
  • Vain koulutus vapauttaa" (Epiktetos)
  • 13. "Todellinen kasvatus koostuu ihmisen parhaan puolen esiin tuomisesta tai elävöittämisestä. Mikä olisi parempi kirja kuin ihmisyyden kirja?" (Mahatma Gandhi)
  • Mielen kouluttaminen ilman sydämen kouluttamista ei ole kasvatusta" (Aristoteles).
  • 15 "Kasvatus on kylvöä viisaudella ja sadonkorjuuta kärsivällisyydellä" (Augusto Cury).
  • 16: "Koulutuksen suuri salaisuus on turhamaisuuden suuntaaminen oikeisiin päämääriin" (Adam Smith).
  • 17: "Sitä, jota sana ei kasvata, ei myöskään keppi kasvata" (Sokrates).
  • 18 "Opetus ei ole tiedon siirtämistä, vaan mahdollisuuksien luomista sen omaan tuottamiseen tai rakentamiseen" (Paulo Freire).
  • Ihminen ei ole mitään muuta kuin se, mitä kasvatus tekee hänestä" (Immanuel Kant).
  • 20 "Koulutus on voimakkain ase, jolla voit muuttaa maailmaa" (Nelson Mandela).
  • 21 - "Elämä on suuri yliopisto, mutta se opettaa vain vähän niille, jotka eivät osaa olla opiskelijoita..." (Augusto Cury)
  • 22 "Kukaan ei kouluta ketään, kukaan ei kouluta itseään, ihmiset kouluttavat itseään keskenään maailman välityksellä" (Paulo Freire).
  • Älykkyys ja luonne: se on todellisen kasvatuksen päämäärä" (Martin Luther King).
  • 24 - "Kasvatuksen ongelma on ihmiskunnan parantamisen suuri salaisuus" (Immanuel Kant).
  • 25 "Kasvatuksen juuret ovat katkerat, mutta sen hedelmät ovat makeat" (Aristoteles).
  • 26: "Jos koulutus ei yksinään muuta yhteiskuntaa, ilman sitä ei myöskään yhteiskunta muutu" (Paulo Freire).
  • Kukaan ei ole niin suuri, ettei voisi oppia, eikä niin pieni, ettei voisi opettaa." (Aisopos)
  • 28 "Ihmisen kasvatus alkaa jo syntymästä; ennen kuin hän osaa puhua, ennen kuin hän osaa ymmärtää, hän on jo koulutettu" (Jean Jacques Rousseau).
  • 29 - "Älkää kasvattako lapsia eri oppiaineisiin väkisin, vaan ikään kuin se olisi leikkiä, jotta voisitte myös paremmin havaita, mikä kunkin luontainen taipumus on." (Platon)
  • 30 "Koulutus kehittää kykyjä, mutta ei luo niitä" (Voltaire).

Parhaat lausekkeet koulutuksesta

Kouluttakaa lapsia niin, ettei aikuisia tarvitse rangaista." (Pythagoras)

Tämä Pythagoraan lause on erittäin tärkeä ja ajankohtainen, sillä se vahvistaa kasvatuksen merkitystä keinona ehkäistä ei-toivottuja asenteita ja välttää rangaistusten tarvetta. Mitä koulutetumpia ja tietoisempia lapset ovat, sitä vähemmän ongelmia aikuisilla on tulevaisuudessa.

Koulutus on sitä, mitä useimmat ihmiset saavat, monet välittävät ja harvat omistavat." (Karl Kraus)

Tämä lause korostaa koulutuksen merkitystä ja muistuttaa meitä siitä, että vaikka useimmat ihmiset saavat opetusta ja oppimista, monet myös välittävät sitä eteenpäin, ja vain harvat hallitsevat todellisen tiedon.

Siksi on tärkeää, että investoimme jatkossakin koulutukseen, jotta yhä useammat ihmiset voivat hankkia tarvittavat tiedot voidakseen toimia tuottavasti yhteiskunnassamme.

On vain yksi hyvä, tieto, ja vain yksi paha, tietämättömyys." (Sokrates)

Muistakaa, miten tärkeää on etsiä tietoa ja välttää tietämättömyyttä. Tieto antaa meille mahdollisuuden kehittyä ihmisinä, ja tietämättömyys estää meitä kehittymästä. Siksi on tärkeää tiedostaa, että koulutus on jokaisen yksilön kasvun ja kehityksen perusta.

Lahjakkuus ilman koulutusta on kuin hopea kaivoksessa." (Benjamin Franklin)

Niistä koulutuslauseita Tämä on runollinen tapa korostaa koulutuksen merkitystä menestykselle. Lahjakkuus on lahja, joka joillakin ihmisillä on, mutta meidän on käytettävä tätä lahjakkuutta parhaalla mahdollisella tavalla. Koulutus opettaa meitä arvioimaan ja kehittämään taitojamme ja auttaa meitä löytämään parhaan tavan käyttää kykyjämme.

5. "Koulutuksen päätarkoitus on luoda ihmisiä, jotka kykenevät tekemään uusia asioita, eikä vain toistamaan sitä, mitä muut sukupolvet ovat tehneet" (Jean Piaget).

On totta, että koulutuksen tavoitteena on opettaa ihmisiä ajattelemaan luovasti, kehittämään uusia ideoita ja ratkaisuja ongelmiin sen sijaan, että toistettaisiin sitä, mitä muut sukupolvet ovat jo tehneet. Kriittisen ajattelun oppiminen on henkilökohtaisen ja ammatillisen kehityksen perustaito, ja koulutus on tämän perusta.

6 "Koulutus ei muuta maailmaa, koulutus muuttaa ihmisiä, ihmiset muuttavat maailmaa" Paulo Freire

Kun ihmiset ovat koulutettuja, he kehittävät taitoja ja tietoja, joita he tarvitsevat parantaakseen itseään ja näin ollen parantaakseen maailmaa. Koulutus on siis eräänlainen voimaantumisen ja kehityksen muoto, ja koulutetut ihmiset voivat todellakin muuttaa maailmaa.

7 - "Koulutus kärsimystä varten välttäisi sen tuntemista tapauksissa, jotka eivät sitä ansaitse" (Carlos Drummond de Andrade).

Kun opimme käsittelemään elämän tuskia terveemmällä ja tietoisemmalla tavalla, voimme tunnistaa, milloin kärsimme jostakin, mitä meidän ei pitäisi kärsiä ja näin ollen välttää. Siksi on välttämätöntä, että voimme kouluttaa itseämme käsittelemään paremmin vastoinkäymisiä ja pettymyksiä, joita elämä tuo meille.

8. "Kouluttaminen on matkustelua toisen maailmassa tunkeutumatta sinne koskaan. Se on sitä, että käytämme sitä, minkä läpi kuljemme, muuttaaksemme sitä, mitä olemme." (Augusto Cury)

Tässä Augusto Curyn lauseessa korostetaan koulutuksen merkitystä oikeudenmukaisemman yhteiskunnan kehittämisessä ja rakentamisessa. Kouluttaminen on toisen maailman tuntemista, hänen erilaisuutensa ymmärtämistä ja kunnioittamista. Se on empatian käyttämistä sen muuttamiseksi, mitä annamme eteenpäin, sellaiseksi kuin olemme, ja siten tasa-arvoisemman maailman rakentamista.

9 - "Kasvatus vaatii suurinta huolellisuutta, koska se vaikuttaa koko elämään" (Seneca).

Koulutus on perustavanlaatuinen tekijä ihmisen kehitykselle, ja siihen olisi suhtauduttava erittäin vastuullisesti. Se vaikuttaa tapaan, jolla kohtaamme elämän, ajattelemme ja toimimme, ja näin ollen tulevaisuuteemme.

Oikein ymmärrettynä kasvatus on avain moraaliseen kehitykseen." (Allan Kardec)

Koulutuksella on suuri merkitys yksilön muodostumisessa. Kun se ymmärretään hyvin, se on tehokkain keino moraaliseen kehitykseen, sillä se opettaa eettisiä periaatteita ja perusarvoja, jotka ohjaavat ihmisten elämää.

11. "Kuusikymmentä vuotta sitten tiesin kaiken. Tänään tiedän, etten tiedä mitään. Koulutus on tietämättömyytemme asteittaista paljastumista." (Will Durant)

Tämä Will Durantin filosofinen lause on pohdinta vuosien varrella hankkimastamme tiedosta. Se varoittaa, että todellinen viisaus ei ole kaiken tietämistä, vaan tietoisuutta omasta tietämättömyydestämme. Tässä mielessä koulutus on välttämätön matka, jonka avulla voimme havaita tietämättömyytemme ja siten etsiä yhä enemmän tietoa.

Vain koulutus vapauttaa" (Epiktetos)

Tiedon avulla voimme saavuttaa itsenäisyyden tehdä omia päätöksiä ja voittaa olosuhteiden asettamat rajoitukset. Näin ollen tärkeistä koulutusta koskevista lauseista tämä korostaa sitä, että koulutus auttaa meitä ymmärtämään ympäröivää maailmaa ja antaa meille mahdollisuuden hallita paremmin omaa kohtaloamme.

13. "Todellinen kasvatus koostuu ihmisen parhaan puolen esiin tuomisesta tai elävöittämisestä. Mikä olisi parempi kirja kuin ihmisyyden kirja?" (Mahatma Gandhi)

Niistä koulutuslauseita Hän korostaa koulutuksen merkitystä henkilökohtaisen kehityksen välineenä.

Haluan tietoa ilmoittautumisesta psykoanalyysikurssille. .

Lue myös: Gestalttiterapian rukous: mitä se on, mihin sitä käytetään?

Näin hän uskoo, että paras kirja kouluttaa on ihmiskunta itse, sillä jokaisella ihmisellä on omat taitonsa, tietonsa ja kokemuksensa, joita voidaan jakaa ja oppia toisilta. Toisin sanoen koulutus on jatkuva oppimisen ja löytämisen matka, ja meillä kaikilla on paljon annettavaa.

Mielen kouluttaminen ilman sydämen kouluttamista ei ole kasvatusta" (Aristoteles).

Sydäntä ja mieltä on kasvatettava. Sydämen kouluttaminen tarkoittaa sellaisten arvojen opettamista kuin anteliaisuus, myötätunto ja solidaarisuus, kun taas mielen kouluttaminen tarkoittaa yksilön valmistamista todelliseen maailmaan tieteellisten, teknisten ja teknologisten tietojen avulla. Molemmat ovat välttämättömiä täydellisen yksilön muodostamiseksi.

15 "Kasvatus on kylvöä viisaudella ja sadonkorjuuta kärsivällisyydellä" (Augusto Cury).

Toinen tärkeistä koulutusta koskevista lauseista, jotka korostavat sen merkitystä yhteiskunnan kehitykselle.

Kasvatustyö vaatii jatkuvaa ja kärsivällistä työtä, sillä on oltava viisautta opettaa nuorille oikeita arvoja ja periaatteita ja kärsivällisyyttä odottaa kasvatuksen tuloksia. Näin seuraavat sukupolvet voivat menestyä ja edistää yhteiskunnan kehitystä.

16: "Koulutuksen suuri salaisuus on turhamaisuuden suuntaaminen oikeisiin päämääriin" (Adam Smith).

Ymmärrys siitä, että koulutuksessa on kyse muustakin kuin vain tiedon hankkimisesta, vaan myös luontaisten turhamaisuusvaistojemme suuntaamisesta arvokkaisiin tavoitteisiin.

17: "Sitä, jota sana ei kasvata, ei myöskään keppi kasvata" (Sokrates).

Tämä Sokrateen sitaatti kuvastaa sanallisen kasvatuksen merkitystä. Hän uskoo, että sanoilla on uskomaton voima kasvattaa ja opettaa niitä, jotka niitä kuulevat, ja että kepin tai väkivallan käyttö ei auta parantamaan tai opettamaan.

Toisin sanoen hän uskoo, että sanat ovat tie oppimiseen ja kasvuun ja että väkivallan käyttö on haitallista ja tehotonta.

18 "Opetus ei ole tiedon siirtämistä, vaan mahdollisuuksien luomista sen omaan tuottamiseen tai rakentamiseen" (Paulo Freire).

Tämä brasilialaisen kasvattajan Paulo Freiren lause korostaa oppilaiden tiedon rakentamisen tärkeyttä. Pelkän tiedonsiirron sijaan opettajan olisi kannustettava itsenäistä oppimisprosessia ja kannustettava oppilasta kehittämään taitojaan tiedon hankkimiseksi kokeilemalla ja pohtimalla.

Opettajan tehtävänä on siis luoda oppilaalle tarvittavat edellytykset oman tietämyksensä rakentamiseen.

Ihminen ei ole mitään muuta kuin se, mitä kasvatus tekee hänestä" (Immanuel Kant).

Tämä viesti ei voisi olla pois parhaiden kasvatusta koskevien lauseiden listaltamme. Tämä on Immanuel Kantin kuuluisa lause, joka korostaa kasvatuksen merkitystä ihmisen luonteen muodostumisessa.

Lyhyesti sanottuna koulutus on olennaisen tärkeää moraalisten ja eettisten arvojen sekä elämässä menestymiseen tarvittavien tietojen ja taitojen kehittymiselle. Näin ollen se on paras keino muokata ihmisen luonnetta ja kohtaloa.

20 "Koulutus on voimakkain ase, jolla voit muuttaa maailmaa" (Nelson Mandela).

Haluan tietoa ilmoittautumisesta psykoanalyysikurssille. .

Katso myös: Ihminen on sosiaalinen olento: 3 tieteellistä teoriaa

Nelson Mandela korostaa tässä lauseessa koulutuksen merkitystä yhteiskunnalliselle muutokselle. Se saa meidät pohtimaan, että tiedon avulla voimme edistää merkittäviä muutoksia yhteiskunnassa.

Katso myös: Ihmisen käyttäytyminen: mitä se on, luettelo ja ominaisuudet

Koulutus on avain maan taloudelliseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen kehitykseen, ja se on kaikkien perusoikeus, sillä juuri koulutuksen avulla saamme voimavaroja taistella oikeuksiemme puolesta ja hankkia kriittistä tietoisuutta elämän haasteiden kohtaamiseksi.

21 - "Elämä on suuri yliopisto, mutta se opettaa vain vähän niille, jotka eivät osaa olla opiskelijoita..." (Augusto Cury)

Augusto Cury huomauttaa, että meidän on aina oltava avoimia oppimiselle ja elämänkokemuksille. Näin ollen tarvitaan kärsivällisyyttä ja omistautumista, jotta voimme saavuttaa haluamamme tulokset. Lyhyesti sanottuna elämä opettaa meille paljon, mutta vain ne, jotka osaavat hyödyntää tilaisuuksia ja pyrkiä parhaimpaan, saavat toivotun palkkion.

22 "Kukaan ei kouluta ketään, kukaan ei kouluta itseään, ihmiset kouluttavat itseään keskenään maailman välityksellä" (Paulo Freire).

Paulo Freire, yksi tärkeimmistä brasilialaisista kasvatustieteilijöistä, pohtii ajatusta siitä, että kasvatus on prosessi, johon kaikki osallistuvat, eikä vain yhden opettajan tai opettajien vastuulla.

Tässä mielessä se pyrkii osoittamaan, että maailma, jossa elämme, vaikuttaa oppimisprosessiimme, ja koulutamme itseämme ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Tällä tavoin taitomme ja tietomme hankitaan, eikä erillisen prosessin kautta.

Älykkyys ja luonne: se on todellisen kasvatuksen päämäärä" (Martin Luther King).

Koulutuksen tavoitteena tulisi olla ihmisten valmistaminen parempaan maailmaan, joka rakentuu etiikan ja älykkyyden varaan. Toisin sanoen koulutus on paljon muutakin kuin pelkkää tiedon hankkimista; sen tulisi ohjata ihmisiä tulemaan moraalisesti vastuullisiksi ihmisiksi.

24 - "Kasvatuksen ongelma on ihmiskunnan parantamisen suuri salaisuus" (Immanuel Kant).

Koulutus on perustavanlaatuinen tekijä ihmiskunnan parantamisessa, sillä koulutuksen avulla ihmiset saavat tietoja, taitoja ja arvoja, joiden avulla he voivat saavuttaa maksimaalisen potentiaalinsa. Koulutus on näin ollen vastuussa sellaisten myönteisten muutosten edistämisestä, jotka edistävät ihmiskunnan kehitystä.

25 "Kasvatuksen juuret ovat katkerat, mutta sen hedelmät ovat makeat" (Aristoteles).

Tämä Aristoteleen sitaatti kiteyttää hyvin sen ponnistelun, jota koulutuksen hyötyjen saaminen edellyttää. Oppimisprosessia aloittaessaan monet kohtaavat haasteita ja vaikeuksia, mutta matkan lopussa he löytävät palkintoja ja tiedon, joka on sen arvoista.

26: "Jos koulutus ei yksinään muuta yhteiskuntaa, ilman sitä ei myöskään yhteiskunta muutu" (Paulo Freire).

Tässä Paulo Freiren kuuluisat lauseet koulutuksesta jatkuvat edelleen. Tässä Paulon lauseessa korostetaan koulutuksen merkitystä keinona edistää muutoksia yhteiskunnassa. On muistettava, että koulutus ei ole ainoa väline, jota tarvitaan muutosten edistämiseen, mutta se on olennainen osa kehitystä.

Ilman koulutusta yhteiskunnat pysähtyvät, koska ei ole keinoja hankkia uusia taitoja ja tietoja. Toisin sanoen koulutus on välttämätöntä yhteiskunnalliselle muutokselle ja ihmiskunnan kehitykselle.

Kukaan ei ole niin suuri, ettei voisi oppia, eikä niin pieni, ettei voisi opettaa." (Aisopos)

Tässä korostetaan kykyämme oppia ja opettaa iästä, yhteiskunnallisesta asemasta, tietämyksen tasosta tai muista tekijöistä riippumatta. Toisin sanoen opettamisen ja oppimisen taidot ovat avoimia kaikille, koska jokaisella on jotakin annettavaa ja opittavaa.

28 "Ihmisen kasvatus alkaa jo syntymästä; ennen kuin hän pystyy puhumaan, ennen kuin hän pystyy ymmärtämään, hän on jo koulutettu." (Jean Jacques Rousseau)

Koulutus ei rajoitu pelkästään akateemisten tietojen hankkimiseen vaan myös sosiaalisten ja emotionaalisten taitojen hankkimiseen, jotka ovat olennaisen tärkeitä ihmisen terveelle kehitykselle.

Siksi on tärkeää, että vanhemmat pyrkivät tarjoamaan kasvatusympäristön, joka edistää lasten tervettä kasvua syntymästä lähtien.

29 - "Älkää kasvattako lapsia eri oppiaineisiin väkisin, vaan ikään kuin se olisi leikkiä, jotta voisitte myös paremmin havaita, mikä kunkin luontainen taipumus on." (Platon)

Platon korostaa, että on tärkeää opettaa lapsia leikkisästi ja vuorovaikutteisesti, jotta he voivat kehittää omia mahdollisuuksiaan. Sen sijaan, että lapset pakotetaan noudattamaan sääntöjä ja kurinalaisuutta, he voivat pelien ja muiden leikkivälineiden avulla tutkia omia kykyjään luonnollisemmin ja vapaammin.

30 "Koulutus kehittää kykyjä, mutta ei luo niitä" (Voltaire).

Tässä korostetaan koulutuksen merkitystä yksilön kykyjen kehittämisessä. Vaikka koulutus voi auttaa parantamaan taitoja ja kykyjä, se ei voi luoda henkilön lahjakkuutta tai potentiaalia. Pikemminkin on yksilön vastuulla käyttää koulutusta omien kykyjensä ja potentiaalinsa kehittämiseen.

Jos tiedät lisää fraaseja koulutuksesta, älä unohda jakaa niitä kanssamme alla olevassa kommenttikentässä. Jos pidit tästä artikkelista, tykkää ja jaa se sosiaalisissa verkostoissa. Näin kannustat meitä tuottamaan aina laadukasta sisältöä.

George Alvarez

George Alvarez on tunnettu psykoanalyytikko, joka on harjoittanut yli 20 vuotta ja jota arvostetaan alalla. Hän on haluttu puhuja ja on johtanut lukuisia psykoanalyysin työpajoja ja koulutusohjelmia mielenterveysalan ammattilaisille. George on myös taitava kirjailija ja hän on kirjoittanut useita psykoanalyysia koskevia kirjoja, jotka ovat saaneet kriitikoiden suosiota. George Alvarez on omistautunut jakamaan tietämyksensä ja asiantuntemuksensa muiden kanssa ja on luonut suositun blogin Online Training Course in Psychoanalysis -kurssista, jota mielenterveysalan ammattilaiset ja opiskelijat seuraavat laajalti ympäri maailmaa. Hänen bloginsa tarjoaa kattavan koulutuskurssin, joka kattaa kaikki psykoanalyysin näkökohdat teoriasta käytännön sovelluksiin. George on intohimoinen muiden auttamiseen ja on sitoutunut vaikuttamaan positiivisesti asiakkaidensa ja opiskelijoidensa elämään.