Halo-ilmiö: merkitys psykologiassa

George Alvarez 18-10-2023
George Alvarez

Meitä on aina opetettu olemaan tuomitsematta ihmisiä hätiköidysti ja/tai tekemättä heistä väärää arviota. Tämä käytäntö on kuitenkin edelleen yleinen, erityisesti työpaikoilla monien työntekijöiden ja johtajien keskuudessa. Selvittääksemme tilannetta tarkemmin tarkastelemme tänään käsitettä halo-ilmiö ja sen merkitys psykologiassa.

Mikä on halo-ilmiö?

Lyhyesti sanottuna haloefektin merkitys viittaa siihen, että tehdään hätiköityjä johtopäätöksiä jonkun toisen kyvyistä. Toisin sanoen henkilö väittää pystyvänsä analysoimaan ja arvioimaan jonkun ominaisuutta vain tutkimalla sitä, koska hänen mielensä päätyy yhdistämään yksilön yleiseen stereotyyppiin helpottaakseen sen valintaa tiettyä tavoitetta varten.

Psykologi Edward Thorndiken ensimmäisen maailmansodan aikana luoman termin tarkoituksena oli tiettyjen välttämättömien ominaisuuksien helppo tunnistaminen. Esimerkiksi Thorndiken tutkimuksen mukaan kauneimmat sotilaat olivat Thorndiken tutkimuksen mukaan taipuvaisempia tyydyttäviin taistelutaitoihin. Psykologin mukaan ulkonäön ja kunkin yksilön kyvykkyyksien välillä oli korrelaatio.

Tämä käyttäytyminen on edelleen läsnä työpaikan valinnassa, jossa rekrytoija katsoo, kuka on kiinnittänyt hänen huomionsa eniten. Jos hän on sympatisoinut tiettyä hakijaa, hän saattaa tiedostamattaan suosia kyseisen henkilön pääsyä yritykseen. Toisaalta jos henkilöllä ei ole tiettyjä ominaisuuksia, hänet suljetaan helposti ryhmän ulkopuolelle.

Halo-ilmiö projektinhallinnassa

Projektijohtamisen merkitys liittyy tietojen ja taitojen soveltamiseen tehokkaiden tulosten saavuttamiseksi. On kuitenkin tavallista, että johtamisen aikana ilmenee Halo-ilmiö, joka johtuu virheellisistä henkilöstövalinnoista. Kaikki tämä johtuu siitä, että joitakin henkilön ominaisuuksia saatetaan yli- tai aliarvioida, mikä vaarantaa lopulta tulokset.

Tämän vuoksi vain yhteen alaan erikoistunut ammattilainen joutuu lopulta vastaamaan kaikesta hallinnoinnista, On suositeltavaa, että kyseinen henkilö työskentelee vain sellaisten vaatimusten parissa, jotka kuuluvat hänen asiantuntemuksensa piiriin. Tämä johtuu siitä, että halovaikutuksen vuoksi ihmiset päättelevät, että tämän ammattilaisen asiantuntemus riittää kaiken työn tekemiseen.

Näin ollen vain projektipäällikkö on se henkilö, jonka pitäisi huolehtia koko projektin toteuttamisesta muiden yhteistyötahojen johdolla. Koska projektipäälliköllä on tähän palveluun tarvittavat taidot, hän voi käytännössä saavuttaa tehokkaampia ja vaikuttavampia tuloksia.

Miten välttää halo-ilmiö projektinhallinnassa?

Psykologian haloilmiö on jo osoittanut, miten sopimattoman ammattilaisen valinta voi vaikuttaa hankkeeseen. Tämän vuoksi on vältettävä hätiköityjä arvioita henkilön kyvyistä ja vältettävä myös ongelmia:

  • tarkkailla, onko työntekijällä tarvittavat taidot vastata kysyntään asianmukaisesti;
  • arvioida, millainen on yksilön asento suhteessa hänen tavoitteisiinsa ja yrityksen tavoitteisiin;
  • ymmärtää ehdokkaan valintaan liittyvät tekniset näkökohdat, kuten koulutus, erikoistuminen ja tausta tietyllä alalla;
  • ottaa suositukset huomioon ja jättää henkilökohtaiset arviot sivuun ammatillisen puolen kustannuksella.

Halon merkitys organisaatioympäristössä

Johtajien on oltava selvillä siitä, miten haloilmiö vaikuttaa yksilön ja yrityksen tuloksiin. Kun jonkun henkilön kykyjen erheellinen yliarviointi lisääntyy, kyseisen henkilön riittämättömyys käy ilmeiseksi. Jos tämä skenaario toteutuu, organisaatio menettää rahaa ja aikaa sen vuoksi, että se on virheellisesti sijoittanut kyseiseen ammattilaiseen.

Toisaalta jonkun henkilön taitojen aliarvioinnilla on sama kielteinen vaikutus, sillä yritys menettää mahdollisuuden tavata päteviä henkilöitä. Kun organisaatio on määritellyt projektin, saman pitäisi tapahtua myös osallistuvan tiimin laadun suhteen. Loppujen lopuksi onhan Yrityksen menestys riippuu sen herkkyydestä ymmärtää, mitä henkilöstöä tarvitaan työn jokaisessa vaiheessa. .

Siksi on välttämätöntä, että esimiehet pyrkivät muodostamaan täsmällisiä näkemyksiä jonkun henkilön pätevyydestä ja jättävät pinnalliset vaikutelmat huomiotta. Suorituksen puolueeton arviointi on erittäin myönteistä määritettäessä, kuinka arvokas henkilö on yrityksen kasvun kannalta.

Lue myös: Psykologit ja psykoanalyytikot Caxias do Sul RS:ssä

Mikä on halo-ilmiö suorituksen arvioinnissa?

Usein hallo-ilmiö päätyy häiritsemään yrityksen työntekijöille tehtävää suorituksen arviointia. Aina kun organisaation on ymmärrettävä tuotantomittareitaan, se tarkastelee niiden taustalla olevaa tiimiä. Tämän vuoksi johtajien on luotettava ajantasaiseen tietoon ja tietoihin, jotta he voivat tehdä tarkkoja johtopäätöksiä. .

Kertomuksen edetessä ammattilaiselle näytetään osaaminen ja kehittymismahdollisuudet. Näin hänellä on systemaattinen näkemys osallistumisestaan yrityksen tuloksiin. Tämän vuoksi suorituksen arvioinnin on perustuttava itsearviointiin, tiimiarviointiin, tuloksiin ja yrityksen panokseen.

Miten välttää halo-ilmiö?

Vaikka se on toistuva, halo-ilmiö voidaan välttää missä tahansa ympäristössä, kun:

Katso myös: Taikureiden mestari: kuka hän oikein on?

Hyvät johtajat ovat mukana

On kiinnitettävä huomiota siihen, että haloilmiö johtuu pääasiassa johtajasta, jolla ei ole arviointikompetenssia. Henkilön, jolla on tämä tehtävä, ei tarvitse vain soveltaa tietämystään vaan myös on myös osoitettava kyky, tekniikka ja välineet hankkeiden toteuttamiseen. .

Katso myös: Ab-reaktio: merkitys psykoanalyysissä

Prosessien muuttujien analyysien tekeminen.

Tulosten onnistumisen ja epäonnistumisen arvioinnin sijaan johtajan on ymmärrettävä onnistumiset, virheet, parannukset ja pätevyydet. Sen lisäksi, että hän ymmärtää, mikä toimii menestyksekkäästi, hänen on löydettävä parannuksia, jotka johtavat tyydyttäviin parannuksiin. Näin hän voi olla tehokkaampi ja parantaa tuloksiaan suunnitellusti.

Haluan tietoa ilmoittautumisesta psykoanalyysikurssille. .

Tilan antaminen työntekijöille

Työntekijöiden on tunnettava, että heitä kuunnellaan, jotta he voivat antaa rakentavaa palautetta hankkeista. Kun tämä vapaus on mahdollista, johtajat pystyvät välttämään hätiköityjä käsityksiä hankkeita arvioidessaan. .

Tietoisuus

Lopuksi työntekijöiden on ymmärrettävä, millaisia arvoja yrityksellä on ja miten niiden edessä on toimittava. Haloilmiö syntyy, kun jonkun henkilön imagoon liittyvät ennakkoluulot estävät todellisen käsityksen hänen mahdollisuuksistaan. Vaikka yritys vaikuttaisi rennommalta, työntekijöiden on ymmärrettävä rajat, jotta heitä ei tulkittaisi väärin.

Toisaalta yrityksen on ymmärrettävä prosessin muuttujat muutenkin kuin ajatuksena onnistumisesta ja epäonnistumisesta. Kun tiedostetaan koordinoitu tiimi ja käytettävissä olevat välineet, on paljon selkeämpää, miten pitkälle voidaan mennä. Näin ollen, Todellisiin yhteistyökumppaneihin tutustuminen ja se, ettei tehdä oletuksia, on tärkeää tyydyttävien tulosten saavuttamiseksi. .

Loppuhuomautuksia halo-ilmiöstä

Henkilökohtaisen kehittymisen tavoittelussa on vältettävä kaikenlaista tuomitsemista matkan varrella. Haloilmiö on yksi suurimmista esteistä yrityksen tai henkilön kasvulle. Siksi on parasta, että keskeytät sen mahdollisimman pian ja parannat tapojasi arvioida kutakin tilannetta.

Älä koskaan unohda, miten vahingollista ennakkoluulot voivat olla ihmissuhteille ja ryhmähankkeille. Näin ei tapahdu vain yrityksessä, vaan myös henkilökohtaisissa suhteissamme. Anna siis aina ihmisille mahdollisuus paljastaa, keitä he ovat, osoittaa arvonsa ja tuoda esiin panoksensa.

On myös syytä mainita, että voit parantaa omia taitojasi ilmoittautumalla psykoanalyysin verkkokurssillemme. Havaintokykysi parantamisen lisäksi psykoanalyysi tarjoaa sinulle työkaluja itsetuntemuksesi kehittämiseen sekä sisäisen potentiaalisi ja muutoskykysi laajentamiseen. Ilmoittautumalla kurssillemme pystyt siis käsittelemään halo-vaikutusta, kun se tulee tiellesi. .

George Alvarez

George Alvarez on tunnettu psykoanalyytikko, joka on harjoittanut yli 20 vuotta ja jota arvostetaan alalla. Hän on haluttu puhuja ja on johtanut lukuisia psykoanalyysin työpajoja ja koulutusohjelmia mielenterveysalan ammattilaisille. George on myös taitava kirjailija ja hän on kirjoittanut useita psykoanalyysia koskevia kirjoja, jotka ovat saaneet kriitikoiden suosiota. George Alvarez on omistautunut jakamaan tietämyksensä ja asiantuntemuksensa muiden kanssa ja on luonut suositun blogin Online Training Course in Psychoanalysis -kurssista, jota mielenterveysalan ammattilaiset ja opiskelijat seuraavat laajalti ympäri maailmaa. Hänen bloginsa tarjoaa kattavan koulutuskurssin, joka kattaa kaikki psykoanalyysin näkökohdat teoriasta käytännön sovelluksiin. George on intohimoinen muiden auttamiseen ja on sitoutunut vaikuttamaan positiivisesti asiakkaidensa ja opiskelijoidensa elämään.