Kulturális antropológia: mit jelent a kultúra az antropológia számára?

George Alvarez 11-09-2023
George Alvarez

Először is, mindannyiunknak van egy általánosított elképzelésünk arról, hogy mit jelent a kultúra az emberiség számára. A tudósok szerint a kultúrának nincs egyetemes jelentése, és minden ember másképp értelmezheti. Ezen elv alapján ma jobban megértjük, hogy mit jelent a kulturális antropológia .

Lásd még: Etnocentrizmus: meghatározás, jelentés és példák

Mit jelent a kultúra az antropológia számára?

A tudósok szerint a kulturális antropológia célja az emberiség kulturális aspektusának megértése. Más szóval, hogyan alakítják ki az emberek a szociális mechanizmusokat, hogy kölcsönhatásba lépjenek egymással és környezetükkel. Továbbá a tudósok azt állítják, hogy az emberek kommunikációját, viselkedését és kulturális reakcióit is tanulmányozzák ebben a tudományágban.

Ezzel a tudományterülettel az emberek jobban megértik az emberi létezéssel kapcsolatos sokféle nézetet. Bár ez a tudományág összetett, a tudósok elmagyarázzák, hogyan összpontosít az ember fejlődésére, az elmélethez való kötődés nélkül. Így mindannyian megérthetjük a gyakorlatban a nyelv, a rendszerek és a kultúra változását, amelyen keresztülmegyünk.

Edward Taylor volt az egyik első antropológus, aki e tudományág tanulmányozásának szentelte magát. Számára a kultúra a tudás, a művészet, a hiedelmek, a szokások, a törvények és a készségek komplexuma, amelyet az ember a társadalomban szerez. Hozzá hasonlóan más tudósok is jelzik, hogy a kultúra nem örökletes dolog.

Az antropológia és a pszichoanalízis kapcsolatai

Az antropológia egy nagyon széles terület, sokféle állásponttal. Mégis, leegyszerűsítésként azt gondolhatjuk, hogy:

 • O ID általában egy kollektivitás alanyainak vágyával, örömével és agresszivitásával társul.
 • O SUPEREGO a társadalmi és erkölcsi szabályok, mint például a hiedelmek, törvények (írott vagy hallgatólagos), öltözködés, iskola, az elnyomás hatalma, politika, a nők helye stb.
 • O EGO az lenne, hogy ez a társadalom hogyan szimbolizálja az "én"-t és hogyan reprezentálja a valóságot, valamint az, ahogyan közvetít az id és a szuperego között.

Sigmund Freud antropológiailag leginkább figyelembe vett (és az antropológusok által gyakran leginkább kritizált) könyve a " Totem és tabu "Az antropológusok számára az a probléma, hogy a Freud által ebben a művében javasolt "primitív társadalom" (vagy "primitív") fiktívnek tekinthető, még akkor is, ha a társadalom strukturálásában megvan a maga hatékonysága.

Olyan szerzők, mint Michel Foucault (akik a hatalom és a mikrohatalom témáját tárgyalják) szintén relevánsak, különösen az id és a szuperego közötti konfrontáció felvetése miatt.

Kultúra jellemzői

Sok tudós állítja, hogy a kultúra jelentése a kulturális antropológiában meglehetősen összetett. Mindez azért, mert minden ember sajátos felfogást alakít ki arról, hogy mit jelent a kultúra, a személyes tapasztalatai alapján. Az antropológusok szerint azonban a kultúrának vannak olyan attribútumai, amelyek klasszikusak. Így a kultúra:

 1. valami, amit megtanultunk, nem pedig genetikai úton öröklődik, vagy nem születik minden egyes emberrel.
 2. szimbolikus, mivel olyan szimbólumokat képvisel, amelyek jelentése a társadalmi kontextustól függ.
 3. Például a nyelv, a gazdaság és a vallás nem függetlenek egymástól, hanem kulturális jelenségként kapcsolódnak egymáshoz.
 4. Dinamikus, szimbólumokon keresztül kommunikál, és a természet, az emberek és a saját kultúrája befolyásolja.
 5. megosztott, mivel az emberek hasonló módon érzékelik a világot és hasonlóan reagálnak rá.

Következmények

Megállapítható, hogy a kulturális antropológusok folyamatosan a gondolkodás képeken és szavakon keresztül történő reprezentációjával foglalkoznak. Más szóval, a tudósok a szimbólumok szerepét igyekeznek megérteni az emberek közötti kapcsolatokban. Ezért fontos számukra, hogy arra összpontosítsanak, hogyan befolyásolják a szimbólumok az emberi interakciókat.

Ennek megértésének egyik módja, ha tanulmányozzuk Charles Sanders Pierce elméletét a képről és Ferdinand Saussure elméletét a nyelvről. Ennek eredményeképpen láthatjuk, hogy ez a találkozás hogyan szülte meg a vizuális és a szóbeli antropológiát.

Láthatjuk, hogy az elméletek e találkozása segít példázni, mennyire összetett a világra gyakorolt hatásunk. Ahogy próbáljuk megismerni önmagunkat, egyre több kérdés merül fel, amelyekre választ kell találnunk. .

Mi vagyunk a természet

A téma szakértői számára a kulturális antropológia feloldhatja a természet és a kultúra közötti konfliktust. Sokan úgy vélik, hogy természetes ellentét van a kultúra és a természet között, az, amit tanulunk és az, amik vagyunk.

Olvasson tovább: Meneghetti: egy becsületes tolvaj pszichológiája

E tudományág szerint az ember olyan lény, aki természetes formában létezik. Hamarosan, mindannyian igazi természetűek vagyunk, akiket a létezés puszta ténye igazol. .

Sok antropológus azonban azt állítja, hogy a kultúra az emberi természet nagyon fontos része, így, minden ember rendelkezik olyan potenciállal, amely képes tapasztalatokat építeni, azokat szimbolikus kódokká alakítani és absztrakt eredményeket terjeszteni. .

Lásd még: Gynofóbia, gynefóbia vagy gynaecophobia: félelem a nőktől.

Fejlesztési növények

Mivel az ember megtanult csoportokban és társadalmakban együtt élni, különböző kultúrákat alakított ki. az antropológusok azt állítják, hogy ezek a kultúrák különböző szegmensekből állnak, és az antropológia más területeket vizsgál, miközben ezekkel a kérdésekkel foglalkozik. például:

1. humán tudományok

Információt szeretnék kapni a pszichoanalízis tanfolyamra való beiratkozáshoz. .

Olyan tudományterület, amely az egyénre mint egészre összpontosít, anélkül, hogy figyelmen kívül hagyná az egyes részek felépítését. pl, A bölcsészettudósok nyomon követik hitünket, életfilozófiánkat, nyelvünket, elménket, etikánkat, történelmünket és más aspektusainkat. .

2. társadalomtudományok

A társadalomtudományok segítségével az embereket szervezett társadalmi rétegek résztvevőiként lehet tanulmányozni. Nemcsak mint egyéneket, hanem mint a társadalmi kölcsönhatások összetett rendszerének releváns részeit.

Történelmi térképezés

A kulturális antropológia segítségével az emberek jobban megérthetik, hogyan fejlődik az emberiség. E tudományág segítségével a tudósok azt vizsgálják, hogyan fejlődnek az emberi csoportok a bolygón. Ez egy kiszámíthatatlan folyamat, hiszen már nem azok vagyunk, akik tegnap voltunk, és még nem vagyunk azok holnap.

Továbbá, mindannyian megérthetjük a vallások születésének kontextusát. És azt is, hogy az emberek hogyan lépnek kapcsolatba a társadalmi formalitás mechanizmusával, a családi interakcióval és a kommunikációs technikák fejlődésével.

Jelentések hálózata

Olyan tudósok, mint Bronislaw Malinwski és Franz Boas folytatták tanulmányaikat, hogy meghatározzák, mit jelent a kultúra az antropológia számára. szerintük, a kultúra egy csoport társadalmi szokásaira vonatkozó valamennyi megnyilvánulást megfigyeli. Figyelembe veszi a közösség szokásai által érintett emberek reakcióit is.

Clyde Kluckhohn társadalomelméletíró és antropológus 11 értelmezést sorol fel arra vonatkozóan, hogy mi a kultúra:

 1. Az emberek viselkedési általánosítása.
 2. Ahogy az emberek gondolkodnak, hisznek és éreznek.
 3. Az a társadalmi örökség, amelyet egy személy a közösségtől kap.
 4. Egy csoport életmódja.
 5. Alkalmazkodási technikák az emberek számára, hogy beilleszkedjenek egy társadalmi környezetbe.
 6. Elmélet vagy elképzelés arról, hogy az emberek hogyan viselkednek a közösségben.
 7. Minden viselkedés tanult.
 8. Gyakori problémák megoldására szervezett útmutatók gyűjteménye.
 9. Egy olyan tanulási tér, amelyet megosztanak.
 10. Egy történet felépítésére való törekvés.
 11. Egy populáció viselkedésének szabványosítására szolgáló eszköz.

A kulturális antropológiával kapcsolatos végső megfontolások

A kulturális antropológia segítségével jobban megértjük, mit jelent a kultúra az emberiség számára. Még ha a kulturális antropológusok között nincs is konszenzus, kijelenthető, hogy a kultúra valami tanult dolog. Ezért az emberek nem egyformán tanulják meg a jelentését, vagy nem születnek vele a vérükben.

Fontos továbbá, hogy tudjuk, hogy a kultúra nem homogén, időtlen és nem mentes a kritikától. El kell gondolkodnunk azon, hogy a megtanult szokások közül sokan sok embernek árthatnak. Ezért fontos, hogy gyakran megkérdőjelezzük, hogy emberként és társadalomként előre haladunk-e vagy visszafejlődünk.

Ha már jobban megértette a kulturális antropológia meghívjuk Önt, hogy ismerje meg online pszichoanalízis tanfolyamunkat. A tanfolyam segítségével fejlesztheti önismeretét, hogy felfedezze belső lehetőségeit. Biztosítsa helyét tanfolyamunkon most, és fedezze fel, hogyan alakíthatja át önmagát, és hogyan férhet hozzá új lehetőségekhez az életében!

George Alvarez

George Alvarez egy elismert pszichoanalitikus, aki több mint 20 éve praktizál, és nagy tekintélynek örvend ezen a területen. Keresett előadó, számos műhelyt és képzési programot vezetett a pszichoanalízis témájában a mentálhigiénés iparág szakemberei számára. George szintén kiváló író, és számos pszichoanalízisről szóló könyvet írt, amelyek kritikai elismerést kaptak. George Alvarez elkötelezett amellett, hogy megossza tudását és szakértelmét másokkal, és létrehozott egy népszerű blogot az Online Pszichoanalízis Tanfolyamról, amelyet széles körben követnek mentális egészségügyi szakemberek és diákok világszerte. Blogja átfogó képzési kurzust kínál, amely a pszichoanalízis minden aspektusát lefedi, az elmélettől a gyakorlati alkalmazásokig. George szenvedélyesen segít másokon, és elkötelezett amellett, hogy pozitív változást hozzon ügyfelei és diákjai életében.