การบาดเจ็บในวัยเด็ก: ความหมายและประเภทหลัก

George Alvarez 18-10-2023
George Alvarez

สารบัญ

ในงานเกี่ยวกับความชอกช้ำในวัยเด็ก เราจะดูว่าสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อความไม่สมดุลทางอารมณ์ในชีวิตผู้ใหญ่อย่างไร ร่างกายของเด็กมีความรู้สึกลึกล้ำและแสดงออกถึงความรู้สึกที่ไม่เคยได้รับ

ผู้ใหญ่หลายคนมีชีวิตอยู่กับความรู้สึกที่อัดอั้นมาตลอดชีวิต และหลายคนไม่สามารถแก้ไขความรู้สึกดังกล่าวได้หากต้องการ เราจะเห็นว่าการกระทำบางอย่างในชีวิตผู้ใหญ่เป็นภาพสะท้อนของความชอกช้ำที่ประสบในวัยเด็ก และไม่เคยได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม

สำหรับเรื่องนี้ มาทำความเข้าใจกับคำจำกัดความของการบาดเจ็บ เราจะหารือเกี่ยวกับประเภทของการบาดเจ็บที่พบบ่อยที่สุดที่เกิดขึ้นในวัยเด็ก เราจะแสดงให้เห็นว่าการสร้าง ของสมองของเด็กเกิดขึ้นอย่างไรจากการบาดเจ็บเหล่านี้ สุดท้าย เราจะพูดถึงผลที่ตามมาจากการบาดเจ็บเหล่านี้ในชีวิตผู้ใหญ่ และวิธีที่บาดแผลสามารถกำหนดทัศนคติบางอย่างในชีวิตผู้ใหญ่ได้

ดัชนีสารบัญ

 • การบาดเจ็บในวัยเด็ก: การบาดเจ็บคืออะไร
  • ประเภทของการบาดเจ็บในวัยเด็ก
  • ความก้าวร้าวทางจิตใจ
  • ความรุนแรง
 • ความก้าวร้าวทางร่างกายอันเป็นบาดแผลในวัยเด็ก
 • การล่วงละเมิดทางเพศ
 • การถูกทอดทิ้งและบาดแผลในวัยเด็ก
  • รูปแบบของความด้อยค่า
 • พัฒนาการทางสมองและการบาดเจ็บในวัยเด็ก
  • พัฒนาการทางสมอง
 • ผลที่ตามมาในวัยผู้ใหญ่
 • บทสรุป: การวิเคราะห์ทางจิตวิเคราะห์และการบาดเจ็บในวัยเด็ก
  • การอ้างอิงบรรณานุกรม

การบาดเจ็บในวัยเด็ก: theชัดเจนจากการปฏิสัมพันธ์ของเด็กกับเด็กคนอื่น ๆ และจากการสังเกตและฟังผู้ดูแลที่เป็นผู้ใหญ่ของพวกเขา

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่ดีที่เกิดขึ้นในวัยเด็กมีส่วนช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางสมองที่ดีของเด็ก หากเด็กถูกทอดทิ้ง (และส่วนใหญ่มักถูกละเลยโดยสิ้นเชิง) พัฒนาการทางสมองหลายช่วงอาจไม่เกิดขึ้น ซึ่งอาจ (และจะ) ส่งผลต่อศักยภาพในการเรียนรู้และพัฒนาของเด็ก

ฉันต้องการข้อมูลเพื่อลงทะเบียนในหลักสูตรจิตวิเคราะห์ .

ผลที่ตามมาในชีวิตผู้ใหญ่

ไม่มีใครได้รับอันตรายจากความชอกช้ำในวัยเด็ก ไม่ แม้แต่ฟรอยด์ก็สามารถหลบหนีได้ การบาดเจ็บที่ประสบในวัยเด็กไม่เพียงทำหน้าที่เป็นประสบการณ์การเรียนรู้เท่านั้น แต่ยังทิ้งรอยแผลเป็นบางอย่างไว้ด้วย รอยแผลเป็นเหล่านี้สามารถทำร้ายต่อไปและสามารถเปลี่ยนวิธีการเชื่อมโยงของเด็กในวัยผู้ใหญ่ได้ ผลกระทบที่เกิดจากความบอบช้ำทางจิตใจในวัยเด็กนั้นลึกซึ้งมากและเฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละคน ในอดีตและก่อนเกิดโรคระบาด เป็นเรื่องยากมากที่พ่อแม่จะเชื่อว่าลูกของตนอาจมีอาการบางอย่าง การบาดเจ็บส่วนใหญ่เกิดจากพวกเขา และหลายครั้งที่ความรู้สึกดังกล่าวถูกตัดสินว่าเป็น "ความฟุ่มเฟือย"

แต่หลังจากที่มนุษยชาติเริ่มผ่านช่วงเวลาการแพร่ระบาดนี้ จะสามารถสังเกตได้ว่าสุขภาพจิตของเด็กและผู้ปกครองเป็นอย่างไรวัยรุ่น จำเป็นต้องเน้นย้ำถึงความสำคัญของ การรวมเสาหลักบางอย่างที่สนับสนุนการพัฒนาด้านจิตใจของเด็ก เป็นเรื่องปกติที่เด็กจะก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ในชีวิตด้วยความรู้สึก "ว่างเปล่า" ราวกับว่าบางสิ่ง หายไปสำหรับเขา และหลายครั้งที่เธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะพูดว่าอะไรหายไปอย่างไร

อ่านเพิ่มเติม: การต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติ: ความหมาย หลักการ และตัวอย่าง

ความรุนแรง (ทางจิตใจหรือร่างกาย) การล่วงละเมิดทางเพศ และความรู้สึกของ การทอดทิ้งที่เป็นการดูหมิ่นเด็กเป็นองค์ประกอบที่แข็งแกร่งมากที่สามารถทำให้เด็กพัฒนาความชอกช้ำที่จะติดตัวไปตลอดชีวิต ทำให้เด็กมองออกไปข้างนอก (ในคนอื่น) สำหรับสิ่งที่เขาไม่สามารถเติมเต็มให้กับพ่อแม่ / รับผิดชอบ. ด้วยเหตุผลเหล่านี้ จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้ใหญ่ที่ประสบ บาดแผลในวัยเด็กจะมีปัญหาในการรักษาความสัมพันธ์ที่มั่นคงและน่าพึงพอใจ เพราะเด็กคนนี้ไม่สามารถพัฒนาฐานที่มั่นคงได้และไม่มี ความรู้สึกที่น่าพึงพอใจ (น่าพอใจ) ซึ่งควรให้ความรัก ความเสน่หา และความเอาใจใส่แก่คุณ

สรุป: เกี่ยวกับจิตวิเคราะห์และบาดแผลในวัยเด็ก

บาดแผลทางใจมักพบบ่อยในวัยเด็กมากกว่าช่วงเวลาที่มีความสุข มนุษย์มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับทุกสถานการณ์ที่ชีวิตมอบให้ และสมองของเด็กมีความสามารถในการเก็บทุกอย่างที่เป็นอยู่พบเห็นในวัยเด็กไม่ว่าจะดีหรือไม่ดี อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์บางอย่างมักทิ้งรอยไว้ และรอยเหล่านี้ยังคงอยู่เป็นเวลาหลายปีและอาจส่งผลไม่ดีในวัยผู้ใหญ่

การดูแลไม่ใช่เรื่องง่าย ถึงบาดแผลของลูก ในเมื่อลูกเรายังเจ็บอยู่ งานนี้พยายามที่จะกำหนดอย่างชัดเจนว่าการบาดเจ็บคืออะไรและระบุการบาดเจ็บหลักที่เกิดขึ้นในวัยเด็กตลอดจนผลที่ตามมาเมื่อไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม แนวทางการวิเคราะห์ทางจิตมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษา การบาดเจ็บที่พบบ่อยที่สุดที่เกิดขึ้นในวัยเด็กของคนๆ หนึ่ง

ด้วยวิธีการของเทคนิคนี้ เป็นไปได้ที่จะนำความเข้าใจว่าทัศนคติในปัจจุบันของบุคคลนั้นเชื่อมโยงกับเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นในวัยเด็กได้อย่างไร จึงทำให้สามารถรักษาบาดแผลทางจิตใจได้ โปรดทราบว่ารอยแผลนี้จะยังคงอยู่ แต่หลังจากการวิเคราะห์แล้ว จะสามารถสัมผัสบาดแผลนี้ได้โดยไม่รู้สึกเจ็บปวด นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับสุขภาพจิตของบุคคล<1

เอกสารอ้างอิง

FRIEDMANN, Adriana et al. พัฒนาสมอง. (ออนไลน์). ดูได้ที่: //www.primeirainfanciaempauta.org.br/a-crianca-e-seu-desenvolvimento-o-desenvolvimento-cerebral.html/ เข้าถึงเมื่อ: ก.ย. 2565. แกรนด้า, อลานา. ความก้าวร้าวต่อเด็กเพิ่มขึ้นในการแพร่ระบาด ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าต้องรายงานการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อหน่วยงานต่างๆเช่นสภาผู้ปกครอง (ออนไลน์). มีอยู่ใน: . เข้าถึงเมื่อ: ก.ย. 2022. เฮนรีเก, เอเมอร์สัน. หลักสูตรจิตบำบัด ทฤษฎี เทคนิค การปฏิบัติ และการนำไปใช้ (ออนไลน์). มีจำหน่ายที่: //institutodoconhecimento.com.br/lp-psicoterapia/ เข้าถึงเมื่อ: เม.ย. 2565 แฮร์ริส นาดีน เบิร์ก Deep Evil: ร่างกายของเราได้รับผลกระทบจากการบาดเจ็บในวัยเด็กอย่างไรและจะทำอย่างไรเพื่อทำลายวงจรนี้ แปลโดย Marina Vargas ฉบับที่ 1 – ริโอ เดอ จาเนโร: บันทึก 2019 มิลเลอร์ อลิซ ความขบถแห่งกาย; การแปล Gercélia Batista de Oliveira Mendes; การแก้ไขการแปล Rita de Cássia Machado – เซาเปาโล: บรรณาธิการ WMF Martins Fontes, 2011 PERRY, Bruce D. เด็กชายที่เลี้ยงเหมือนสุนัข: เด็กที่ชอกช้ำสามารถสอนอะไรเกี่ยวกับการสูญเสีย ความรัก และการเยียวยา แปลโดย เวรา คาปูโต – เซาเปาโล: Versos, 2020 ZIMERMAN, David E. พื้นฐานทางจิตวิเคราะห์: ทฤษฎี เทคนิค และคลินิก – วิธีการสอน Porto Alegre: Artmed, 1999

บทความนี้เกี่ยวกับการบาดเจ็บในวัยเด็กเขียนโดย SAMMIR M. S. SALIM สำหรับบล็อก Psicanálise Clínica แสดงความคิดเห็น ชมเชย วิจารณ์ และเสนอแนะด้านล่าง

การบาดเจ็บคืออะไร?

การบาดเจ็บเป็นคำที่มาจากภาษากรีก และหมายถึงบาดแผล แต่ละคนมีวิธีตอบสนองต่อสถานการณ์ที่พวกเขาประสบ ตั้งแต่วิธีที่เงียบที่สุดไปจนถึงวิธีที่ก้าวร้าวที่สุด ทัศนคติของเราส่วนใหญ่เชื่อมโยงกับ เหตุการณ์ที่เราประสบมาแล้วในอดีต จากข้อมูลของ Lacan การบาดเจ็บถูกเข้าใจว่าเป็นการเข้าสู่โลกของสัญลักษณ์ มันไม่ใช่อุบัติเหตุในชีวิตของผู้พูด แต่เป็นการบาดเจ็บที่เกิดจากความรู้สึกส่วนตัว

สำหรับวินนิคอตต์ “การบาดเจ็บคือสิ่งที่ทำลายอุดมคติของวัตถุด้วยความเกลียดชังของแต่ละคน ตอบสนองต่อความล้มเหลวของวัตถุนี้ในการ ทำหน้าที่ของมัน” (Winnicott, 1965/1994, p. 113) “แนวคิดเกี่ยวกับการบาดเจ็บรักษาแนวคิดที่ว่ามันเป็นแนวคิดทางเศรษฐกิจที่สำคัญของพลังจิต: ความคับข้องใจเมื่อเผชิญกับอัตตาที่ได้รับบาดเจ็บทางจิต ไม่สามารถประมวลผลได้และตกกลับสู่สภาวะ ซึ่งมัน รู้สึกทำอะไรไม่ถูกและตกตะลึง” ZIMERMAN, 1999, หน้า 113)

กล่าวอีกนัยหนึ่ง ความชอกช้ำเป็นประสบการณ์ที่เจ็บปวดซึ่งยังคงอยู่ในจิตใต้สำนึกของบุคคลนั้น และประสบการณ์เหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลไปตลอดชีวิต เนื่องจากการบาดเจ็บก่อให้เกิดอาการประเภทต่างๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นทางร่างกายหรือทางอารมณ์

ประเภทของการบาดเจ็บในวัยเด็ก

วัยเด็กเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดสำหรับการพัฒนาโปรไฟล์ทางจิตใจของมนุษย์ เด็กมีความสามารถที่ยอดเยี่ยมมากในการดูดซับสิ่งเร้าทุกชนิดที่เกิดขึ้นในวัยเด็กของเขา เป็นช่วงที่ได้เรียนรู้อะไรมากมาย แต่ก็เป็นช่วงที่บาดแผลทางใจบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งทิ้งรอยแผลเป็นถาวรไว้จนถึงวัยผู้ใหญ่ ด้านล่างนี้เราจะนำเสนอประเภทของการบาดเจ็บหลักๆ ที่เด็กต้องทนทุกข์ทรมานและดำเนินไปในวัยผู้ใหญ่

ความก้าวร้าวทางจิตใจ

การใช้ชีวิตโดยใช้ความรุนแรงไม่ใช่เรื่องน่ายินดีไม่ว่าจะอยู่ในวัยใด ความก้าวร้าวทางจิตใจมักแสดงออกมาในรูปแบบต่างๆ และมักไม่ชัดเจนอย่างที่คนส่วนใหญ่เข้าใจ ความก้าวร้าวทางจิตใจเป็นการบาดเจ็บที่ "พบได้บ่อย" ที่สุดที่เกิดขึ้นในช่วงวัยเด็ก การบาดเจ็บนี้แสดงออกมาในลักษณะที่รุนแรงในชีวิตผู้ใหญ่ เนื่องจากตัวกระตุ้นฝังรากลึก

บ่อยครั้งเพื่อเป็นวิธีการ "ให้ความรู้" แก่เด็ก พ่อแม่หรือผู้ปกครองมักพูดคำและวลีกับเด็ก โดยมักจะใช้น้ำเสียงที่คุกคาม ตัวอย่างเช่น: "พ่อหนุ่ม ถ้าฉันไปที่นั่น ฉันจะตีคุณ ถ้าคุณทำอีกครั้ง คุณจะถูกลงโทษ ประพฤติตัวมิฉะนั้นบูกี้แมนจะจับคุณได้ อย่าร้องไห้เพราะเรื่องไร้สาระ" รวมถึงวลีอื่นๆ อีกมากมายที่พูดกับเด็กๆ ทุกวัน

ประโยคที่รุนแรงเหล่านี้ซึ่งบ่งบอกถึงจิตวิญญาณของ เด็กพยายามที่จะได้รับความเป็นธรรมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองเพราะเหนื่อยกิจวัตรประจำวันในที่ทำงาน และเมื่อกลับถึงบ้าน พวกเขายังต้องดูแลสิ่งมีชีวิตที่ไร้ที่พึ่งซึ่งยังไม่เข้าใจ โลกและใครอยู่ในช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ของเขา แต่สิ่งที่หลายๆ พ่อแม่จำไม่ได้ คือการที่พวกเขาเองก็เคยเป็นแบบนั้นในวันหนึ่งของชีวิต

ความรุนแรง

นี่คือการบาดเจ็บประเภทหนึ่งที่เกิดจากความก้าวร้าวทางจิตใจ ซึ่งมักจะสร้างความรู้สึกผิด ในส่วนของเด็กๆ เด็ก "ก่อวินาศกรรม" ตัวเองโดยการปรับเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นคนที่เขาไม่ได้เกิดมา ทั้งหมดนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เขารบกวนชีวิตประจำวันของพ่อแม่

อ่านเพิ่มเติม: กระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเอง: จากปรัชญาสู่จิตวิเคราะห์

ทัศนคติดังกล่าวจบลงด้วยการที่เด็กรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองและสร้างบาดแผลทางอารมณ์สะสม และบ่อยครั้งที่เด็กเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่มีความรุนแรง เพราะเธอเติบโตมาพร้อมกับสิ่งเร้าที่รุนแรง ปฏิกิริยาตอบสนองดังกล่าวบอบบางกว่าและยากต่อการมองเห็น มากกว่ารอยฟกช้ำหรือแผลเป็น

ความก้าวร้าวทางร่างกาย เช่น การบาดเจ็บในวัยเด็ก

ความก้าวร้าวประเภทต่างๆ ที่เด็กได้รับในปัจจุบันถือเป็น "ปกติ" สำหรับผู้ใหญ่ เพราะตามคำกล่าวของพวกเขา "การตบที่ดีไม่เจ็บ เป็นการให้ความรู้" ไม่ต่างไปจากความรุนแรงทางจิตใจ ความก้าวร้าวทางร่างกายยังทิ้งร่องรอยลึกลงไปในจิตวิญญาณของเด็กด้วย ตามที่ Marco Gama (ประธานแผนกวิทยาศาสตร์ของสมาคมกุมารเวชศาสตร์บราซิล) ในช่วงระหว่างปี 2010 ถึงเดือนสิงหาคม 2020 ประมาณ 103,149 (หนึ่งแสนสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้า) เด็กและวัยรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปีเสียชีวิตในฐานะเหยื่อของ ความก้าวร้าวเฉพาะในบราซิลเท่านั้น

การแพร่ระบาดทำให้เห็นสิ่งที่หลายคนไม่อยากยอมรับ ความรุนแรงทางร่างกายต่อเด็กเพิ่มมากขึ้นทุกวันในประเทศนี้ เด็กที่ถูกทำร้ายร่างกายในวัยเด็กโดยบุคคลที่เขาเข้าใจว่าเป็น "ผู้ปกป้อง" ของเขา จะสร้างบาดแผลที่มักจะทำได้ยากในการบำบัดจิตวิเคราะห์ทางจิต ลองนึกภาพว่าเด็กถูกทำร้ายทุกวัน พอถึงระยะไป โรงเรียน เขาจะมีโอกาสเข้าสังคมกับเด็กคนอื่นๆ เขาก็จะถ่ายทอดแต่สิ่งที่ถูก "สอน" มาว่า คือเขาจะโจมตีเด็กคนอื่นเพื่อป้องกันตัวเองจากการรุกรานจากบุคคลที่สาม

และเด็กที่เติบโตมาอย่างก้าวร้าวจะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ก้าวร้าว มักจะโกรธผู้ชาย (ไม่ว่าจะเป็นพ่อหรือพ่อเลี้ยง) สิ่งนี้จบลงด้วยการขัดขวางความสัมพันธ์และความไว้วางใจในตัวผู้ชาย แม้ว่าเด็กจะได้รับการสนับสนุนให้ตีอีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่เขายังเป็นเด็กที่แข็งแรงกว่า ดังนั้นจึงแสดงพลังและอำนาจของเขาต่อหน้าคนอื่น

การล่วงละเมิดทางเพศ

สิ่งนี้ แน่นอนมันเป็นหนึ่งในสิ่งที่ร้ายแรงที่สุดที่สามารถเกิดขึ้นได้ในวัยเด็ก การล่วงละเมิดทางเพศเป็นวิธีการที่ผู้ใหญ่แสวงหาความพึงพอใจทางเพศผ่านทางเด็ก มักเกิดขึ้นจากการคุกคามทางร่างกายหรือทางวาจา หรือแม้แต่ผ่านการชักจูง/ยั่วยวน และในกรณีส่วนใหญ่ อันตรายอยู่ใกล้ตัวมากกว่าที่คิด เพราะ ผู้ทำร้ายคือบุคคลที่เด็ก/วัยรุ่นรู้จัก (โดยทั่วไปคือสมาชิกในครอบครัว เพื่อนบ้าน หรือเพื่อนสนิทของครอบครัว)

ดูสิ่งนี้ด้วย: ทำความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีพฤติกรรมทางปัญญา

ฉันต้องการข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเรียนหลักสูตรจิตวิเคราะห์ .

ในการพิจารณาการล่วงละเมิด การสัมผัสเด็กไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้น เนื่องจาก อาจเป็นหลายครั้งด้วยคำพูดหรือแม้แต่การดู เด็กในชุดชั้นในกำลังอาบน้ำด้วยสายยาง ไม่ใช่เด็กทุกคนที่จะมีปฏิกิริยาในลักษณะเดียวกันเมื่อพวกเขาประสบกับความรุนแรงทางเพศประเภทหนึ่ง สำหรับปฏิกิริยาแต่ละอย่างจะขึ้นอยู่กับ ปัจจัยหลายอย่าง (ภายในและภายนอก) ที่จะกำหนดผลกระทบของความรุนแรงนี้ที่จะมีต่อชีวิตของเหยื่อในอนาคต ปัจจัยเหล่านี้ได้แก่

 • การที่ผู้ปกครองเงียบ
 • การไม่เชื่อเด็ก
 • ระยะเวลาของการทารุณกรรม
 • ประเภทของความรุนแรง
 • ระดับความใกล้ชิดกับผู้รุกราน
 • และปัจจัยอื่นๆ

เหตุการณ์ดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้อย่างมาก โดยเฉพาะในแง่ เรื่องเพศ เพราะเด็กผู้หญิงที่ถูกทำร้ายในวัยเด็กความรู้สึกรังเกียจต่อคู่ค้า ความรู้สึกไม่คู่ควร การขาดความใคร่ทั้งหมดหรือบางส่วน สำหรับเด็กผู้ชาย ปัญหาการหลั่งอาจเกิดขึ้นหรือการหลั่งเร็วก่อนกำหนด และในทั้งสองกรณี การค้นหาคู่ที่เป็นเพศเดียวกันอาจเกิดขึ้น ซึ่งเป็นการป้องกันโดยไม่รู้ตัวรูปแบบหนึ่ง

การละทิ้งและการทอดทิ้ง ความชอกช้ำทางใจในวัยเด็ก

นักจิตวิเคราะห์ John Bowlby (1907-1990) ผู้พัฒนาทฤษฎีความผูกพัน กล่าวว่า: “การขาดการดูแลของมารดาหรือบิดา หรือผู้ดูแลทดแทน นำไปสู่ความเศร้า ความโกรธ และความปวดร้าว ” ความรู้สึกทั่วไปของการถูกทอดทิ้งในหมู่ทุกคนคือความกลัวที่จะอยู่คนเดียว

การถูกทอดทิ้งไม่จำเป็นหากเด็กถูกทิ้งไว้ที่ประตูบ้านอุปถัมภ์ การทอดทิ้งมักพบได้ในรูปแบบที่ง่ายที่สุดในชีวิตประจำวัน เช่น:

 • ละเลยเด็กที่ต้องการเล่น
 • ปฏิเสธเด็กเพราะเขาหรือเธอถือว่าพิเศษ (อัน ออทิสติก);
 • ทำร้ายเด็กเพราะเขาทำสิ่งที่ผู้ใหญ่คิดว่าถูกต้อง (เช่น เรียกเขาว่าลา)
 • ไม่ต้อนรับเด็ก
 • กระทำการอยุติธรรมกับเด็ก
อ่านเพิ่มเติม: Self-esteem and pathological grandiose self โดย Heinz Kohut

การกระทำเหล่านี้มีอยู่ในชีวิตประจำวันของผู้ใหญ่ แต่เขามักจะ ไม่ตระหนักถึงความผิดพลาดที่คุณทำกับเด็ก เกิดอะไรขึ้นกับเด็กในวัยเด็กของเธอจะสิ้นสุดความเป็นผู้ใหญ่ที่เธอจะกลายเป็นในอนาคต การขาดการต้อนรับ ความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจและความเคารพเป็นปัจจัยที่ขัดขวางพัฒนาการที่ดีของเด็ก

รูปแบบการด้อยค่า

การอยู่ใกล้เด็ก ให้ความสนใจ ความเสน่หา การมีอยู่ เป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ทุกคนสามารถทำได้ แต่เนื่องจากขาดกิจกรรมเหล่านี้ เด็กจึงพัฒนารูปแบบของปมด้อย ความไม่มั่นคง การขาดปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เมื่อพ่อหรือแม่ถูกทอดทิ้ง เด็กไม่สามารถเข้าใจเจตนาที่แท้จริงของพ่อหรือแม่ หรือเข้าใจความรู้สึกที่มีต่อพวกเขา

ดังนั้น เด็กจึงพัฒนาอารมณ์ด้านลบต่างๆ ซึ่งกลายเป็น เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นอยู่ของพวกเขาและส่งต่อไปสู่วัยผู้ใหญ่ ความรู้สึกนี้สร้างรอยประทับภายในตัวเด็ก โดยที่รู้สึกได้ ทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัว

พัฒนาการของสมองและการบาดเจ็บในวัยเด็ก

สมองเป็นอวัยวะที่ซับซ้อนที่สุดในร่างกายมนุษย์ และการพัฒนาจะเริ่มขึ้นในช่วงตั้งครรภ์ตั้งแต่วันที่ 18 ของการตั้งครรภ์ และนั่นคือ การเจริญเติบโตเต็มที่จะเกิดขึ้นในช่วงอายุ 25 ปีเท่านั้น ปีแรกของชีวิตเด็กเป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาสมองอย่างเต็มที่ และพัฒนาการนี้ มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งที่จะสะท้อนให้เห็นในระยะผู้ใหญ่

โดยพื้นฐานแล้ว หน้าที่ของสมองคือกำหนดว่าเราเป็นใครและทำอะไร แต่ในระยะทารก สมองจะพัฒนาผ่านด้านต่างๆ ของชีวิตเด็ก เช่น การตัดสินใจ ความรู้ในตนเอง ความสัมพันธ์ ช่วงวัยเรียน และอื่นๆ ตามคำกล่าวของฟรอยด์ ความบอบช้ำแรกที่บุคคลต้องทนทุกข์ทรมานคือเมื่อแรกเกิด ซึ่งบุคคลนั้นอยู่ในครรภ์มารดาของเขา ใน "สรวงสวรรค์" ที่แท้จริงของเขา เพราะที่นั่นเขาไม่ต้องการสิ่งใดเลย แต่ระหว่างการคลอดบุตร เด็กถูกลบออกจาก "สวรรค์" ของเขาและถูกโยนเข้าไปในโลกแห่งความเป็นจริงซึ่งไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนและเพื่อความอยู่รอดเด็กต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับความเป็นจริงใหม่ของเขาโดยฟรอยด์เรียกการบาดเจ็บนี้ว่า "Paradise Lost"

ดูสิ่งนี้ด้วย: ฝันถึงปลาที่มีชีวิต: ความหมายในทางจิตวิเคราะห์

ประสบการณ์ในวัยเด็กในเชิงบวกมีส่วนอย่างมากต่อการพัฒนาสมองที่ดีต่อสุขภาพ ทำให้สมองของคุณพัฒนาอย่างมั่นคง และมีโครงสร้างที่มั่นคงยิ่งขึ้นเพื่อเอาชนะความยากลำบากต่างๆ จากคำกล่าวของฟรีดแมนน์ "กระบวนการพัฒนาสมองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เข้มข้นเนื่องจากรากฐานถูกสร้างขึ้นสำหรับการได้มาซึ่งความสามารถทางร่างกาย สติปัญญา และอารมณ์ของเด็ก”

การพัฒนาสมอง

สมองของเด็กจะค่อยๆ พัฒนาผ่านสารอาหารที่ได้รับจากสิ่งเร้ารอบตัว และพวกมันนั้นมักจะไม่ได้รับการดูแลที่ดีเพียงพอ นอกจากนี้ ยังเป็น

George Alvarez

George Alvarez เป็นนักจิตวิเคราะห์ที่มีชื่อเสียงซึ่งฝึกฝนมานานกว่า 20 ปีและได้รับการยกย่องอย่างสูงในสาขานี้ เขาเป็นนักพูดที่เป็นที่ต้องการและได้จัดเวิร์กชอปและโปรแกรมการฝึกอบรมมากมายเกี่ยวกับจิตวิเคราะห์สำหรับมืออาชีพในอุตสาหกรรมสุขภาพจิต จอร์จยังเป็นนักเขียนที่ประสบความสำเร็จและได้ประพันธ์หนังสือเกี่ยวกับจิตวิเคราะห์หลายเล่มซึ่งได้รับเสียงชื่นชมอย่างมาก George Alvarez อุทิศตนเพื่อแบ่งปันความรู้และความเชี่ยวชาญของเขากับผู้อื่น และได้สร้างบล็อกยอดนิยมเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์ด้านจิตวิเคราะห์ที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและนักเรียนทั่วโลกติดตามอย่างกว้างขวาง บล็อกของเขาจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมที่ครอบคลุมทุกด้านของจิตวิเคราะห์ ตั้งแต่ทฤษฎีไปจนถึงการใช้งานจริง George มีความกระตือรือร้นในการช่วยเหลือผู้อื่นและมุ่งมั่นที่จะสร้างความแตกต่างในเชิงบวกในชีวิตของลูกค้าและนักเรียนของเขา