ทำความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีพฤติกรรมทางปัญญา

George Alvarez 05-06-2023
George Alvarez

กาลเวลาได้นำมาซึ่งแนวทางใหม่ในการรักษาความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมในตัวบุคคล ปัจจุบัน การบำบัดเป็นแหล่งข้อมูลที่ใช้มากขึ้นในการรักษาโรคร่วมสมัย จากนี้ไป คุณจะเข้าใจได้ดีขึ้นว่า ทฤษฎีพฤติกรรมทางปัญญา คืออะไร และสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้อย่างไร

ทฤษฎีพฤติกรรมทางปัญญาคืออะไร

ทฤษฎีพฤติกรรมทางปัญญา เป็นวิธีการทางจิตวิทยาที่หลากหลายในการรักษาปัญหาทางจิตใจและอารมณ์ของผู้ป่วย เป็นการบ่งชี้ว่ามีความสัมพันธ์ที่ไม่เหมือนใครระหว่างความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมของแต่ละคน ในนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยในการจัดการส่วนเหล่านี้เพื่อให้เขามีปฏิกิริยาที่ดีขึ้นกับสภาพแวดล้อม

ทฤษฎีพฤติกรรมทางปัญญาหรือจิตวิทยาพฤติกรรมทางปัญญาและ TCC ศึกษาการดูดซึมของมนุษย์ มันบ่งบอกถึงวิธีที่เราทุกคนตีความเหตุการณ์ในแบบส่วนตัวและไม่ใช่วิธีที่มันเป็นจริงๆ กล่าวโดยย่อ คือ การที่คนมองเห็น คิด และรู้สึกอย่างไรกับสถานการณ์ที่ทำให้รู้สึกไม่สบาย

ในทางตรงมากๆ การบำบัดนี้ให้ความกระจ่างและเฉพาะเจาะจงกับปัญหา มันป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพว่าเหตุการณ์นั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเรา แต่เป็นวิธีที่เราตอบสนองต่อเหตุการณ์เหล่านั้น ด้วยวิธีนี้ จะสอนให้ผู้ป่วยพัฒนากลยุทธ์ในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นและเพียงพอ

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของทฤษฎีการรับรู้พฤติกรรม คือการระบุจิตใจ รูปแบบพฤติกรรม อุปนิสัย และความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับที่มาของปัญหา จากจุดเริ่มต้นนี้เองที่การรับรู้ของผู้ป่วยได้รับการปรับเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่เป็นบวกมากขึ้น กล่าวอีกนัยหนึ่งคือการเขียนโปรแกรมซ้ำที่มีอยู่จริงของแต่ละบุคคล

นอกเหนือจากความผิดปกติทางจิตและอารมณ์แล้ว จิตวิทยาพฤติกรรมทางปัญญาสามารถใช้เพื่อทำงานในชีวิตโดยรวมได้ ซึ่งหมายถึงการปรับปรุงความสัมพันธ์และทางเลือกทางอาชีพ ตัวอย่างเช่น สิ่งที่พบได้ทั่วไปในกิจวัตรประจำวันของเรา

โดยทั่วไป เราชี้ให้เห็นว่าเป็นการบำบัดแบบโต้ตอบโดยเน้นที่ความสนใจของผู้ป่วยเป็นหลัก CBT นำเสนอกลยุทธ์หลายอย่างสำหรับแต่ละคนในการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เขาเห็นว่าจำเป็นสำหรับปัจจุบันและอนาคต ดังนั้นเขาจึงมีประสบการณ์ชีวิตที่เงียบสงบและมีสุขภาพดี และมีความคิดเชิงบวกอย่างมากเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและการผลิต

มันทำงานอย่างไร

เนื่องจากเป้าหมายหลักของทฤษฎีพฤติกรรมทางปัญญาคือการเปลี่ยนระบบความหมายในเชิงบวก จึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจก่อน ด้วยวิธีนี้ นักจิตวิทยาจะแสดงรายการปฏิกิริยาของเหตุการณ์บางอย่างที่แต่ละคนอธิบายไว้ ด้วยวิธีนี้ รูปแบบที่กำหนดการรับรู้และความเชื่อจะถูกระบุ .

หลังจากระบุรูปแบบเชิงลบแล้ว นักบำบัดจะช่วยให้แต่ละคนปรับท่าทางการรับรู้ที่ดีต่อสุขภาพและใช้งานได้มากขึ้น ซึ่งจะทำให้เขาสามารถปรับตัวให้เข้ากับความเป็นจริงทางสังคมของคุณด้วยวิธีที่สร้างสรรค์และก้าวหน้ามากขึ้น

เพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้น เป้าหมายและจุดเน้นที่ต้องบรรลุในระหว่างกระบวนการจะถูกกำหนด เมื่อเวลาผ่านไป สิ่งนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยมีอิสระมากขึ้นและจัดการกับปัญหาส่วนตัวเหล่านี้ได้ด้วยตนเอง กล่าวโดยย่อคือ CBT จะช่วยเขียนท่าทางของคุณใหม่เมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ และทำให้คุณเป็นคนมีปฏิกิริยาที่สร้างสรรค์มากขึ้น

ABC

ทฤษฎีพฤติกรรมทางปัญญาเป็นไปตามแบบจำลองที่เรียกว่า ABC ที่อธิบายสถานการณ์ของแต่ละบุคคล ตามลำดับ กล่าวโดยย่อ โมเดลนี้อธิบายเส้นทางตั้งแต่เริ่มเกิดปัญหาไปจนถึงการแทรกแซงของนักจิตอายุรเวท แน่นอนว่าวิธีการแก้ไขปัญหาแต่ละอย่างขึ้นอยู่กับผู้ป่วยเป็นหลัก

ตัวอักษร A ระบุถึงเหตุการณ์ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ใกล้ชิด B ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อ ว่าเราตีความเหตุการณ์ในลักษณะหนึ่งอย่างไร C ในทางกลับกัน บ่งชี้ผลที่ตามมา นั่นคือการตอบสนองทางอารมณ์ของคุณตามวิธีที่คุณตีความสถานการณ์

แผนภาพนี้สรุปและแสดงตัวอย่างกระบวนการฟื้นฟูได้เป็นอย่างดี

โครงสร้าง CBT

มีจุดกำหนดและจุดเชื่อมต่อที่ช่วยให้เข้าใจประสิทธิภาพของทฤษฎีพฤติกรรมทางปัญญาได้ดียิ่งขึ้น แม้ว่าคุณจะไม่รู้ลึกเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่คุณก็สามารถเข้าใจกระบวนการระบุตัวตนและการทำงานได้อย่างรวดเร็ว จุดที่กำหนดโดยเริ่มต้นที่:

สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่เป็นปัญหา

สภาพแวดล้อมหรือช่วงเวลาที่เกิดปัญหา อนึ่ง นี่เป็นระยะแรกของสถานการณ์ที่เลวร้ายใดๆ ในชีวิตของผู้ป่วย

ดูสิ่งนี้ด้วย: แม่แบบความรักคืออะไร?

ความรู้สึกหรือความคิดที่เป็นต้นกำเนิด

ปัญหาที่นำเสนอก่อนหน้านี้จบลงด้วยการก่อให้เกิดความคิดและความรู้สึกที่สอดคล้องกัน ในทางกลับกัน สิ่งเหล่านี้จะเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงในส่วนของพลังจิตของแต่ละบุคคลและเริ่มประนีประนอมกับสถานะของเขา

ฉันต้องการข้อมูลเพื่อลงทะเบียนในหลักสูตรจิตวิเคราะห์

อ่านเพิ่มเติม: การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรม: การบำบัดด้วย CBT คืออะไร

อารมณ์ที่เป็นผล

หลังจากที่ความคิดและความรู้สึกปรากฏขึ้น สภาวะอารมณ์จะค่อยๆ เปลี่ยนไป ผ่านอารมณ์และอารมณ์ขันที่เกิดขึ้น ถึงขั้นที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดว่ามีปัญหาแล้ว .

ปฏิกิริยาทางร่างกาย

ผลที่ตามมาของอารมณ์ขัน ปฏิกิริยาทางกายคือ ที่เกิดขึ้นในแต่ละบุคคล จากที่นี่เขาจะเริ่มแสดงผลกระทบทางร่างกายของความไม่พอใจต่อสิ่งแวดล้อมผ่านอารมณ์ของเขา

พฤติกรรม

ในที่สุด พฤติกรรมของเขาจะเปลี่ยนไปในทางลบโดยทั่วไป

ดูสิ่งนี้ด้วย: เชร็คบนโซฟา: 5 การตีความทางจิตวิเคราะห์ของเชร็ค

ประโยชน์

ทฤษฎีพฤติกรรมทางปัญญาดูเหมือนจะปรับเปลี่ยนท่าทางทางร่างกายและจิตใจของแต่ละบุคคลในระหว่างเซสชัน ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงวิธีที่เขาตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายในและรู้สึกถึงมัน นอกจากนี้การบำบัดยังได้ผล:

การรักษาความผิดปกติ

จิตวิทยาพฤติกรรมการคิดและการรับรู้ (Cognitive Behavioral Psychology) บ่งบอกถึงความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า ปัญหาการกิน บาดแผลทางใจ โรคกลัว การเสพติด และปัญหาอื่นๆ อีกมากมาย ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมสามารถบรรเทาและควบคุมได้อย่างเหมาะสมด้วยความช่วยเหลือของเธอ ซึ่งหมายถึงการได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีและสะดวกสบายมากขึ้นสำหรับคุณ

ปัญหาในความสัมพันธ์

ไม่ว่าคุณจะมีวิถีชีวิตแบบไหน คุณก็มีความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้หลายวิธี เมื่อเกิดปัญหาในเรื่องนี้ จำเป็นต้องเข้าแทรกแซงเพื่อไม่ให้ความสัมพันธ์อันมีค่าขาดหายไป นอกเหนือจากความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวและเพื่อนฝูงแล้ว เขายังทำงานเกี่ยวกับความรักและความสัมพันธ์ทางอาชีพอีกด้วย

ความยากลำบากในการพัฒนา

การเรียนรู้สามารถพบกับอุปสรรคหลายอย่างเพื่อให้สามารถออกกำลังกายและเติบโตได้ตามที่ควร ผ่าน TCC คุณจะกู้คืนแนวทางและเครื่องมือสำหรับการพัฒนาส่วนบุคคลของคุณ ดังนั้น คุณเข้าใกล้สิ่งที่คุณวางแผนไว้สำหรับชีวิตมากขึ้น .

ไม่ใช่แค่การยิ้ม

ตรงกันข้ามกับวิธีง่ายๆ ที่หลายคนกล่าวไว้ ทฤษฎีพฤติกรรมทางปัญญาไม่ได้เกี่ยวกับ เพียงเพื่อกระตุ้นให้คิดบวก คุณต้องดูแต่ละช่วงเวลาอย่างซับซ้อนและลึกซึ้งมากขึ้นเพื่อทำความเข้าใจรากเหง้าของรูปแบบการรับรู้ของคุณ ไม่ใช่แค่พวกเขาแต่เป็นพฤติกรรมของพวกเขาด้วยเช่นกัน

การแยกแยะวิธีคิดนี้จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในพฤติกรรมของคุณ เมื่อภาคความรู้ความเข้าใจเหล่านี้ทำงานสอดประสานกัน คุณก็จะสามารถรับรู้และดำเนินการโดยปราศจากอคติได้มากขึ้น

ความคิดสุดท้ายเกี่ยวกับทฤษฎีพฤติกรรมทางปัญญา

ทฤษฎีพฤติกรรมทางปัญญาช่วยให้แต่ละบุคคลแยกความรู้สึกที่พวกเขา นำมาจากความเป็นจริงที่พวกเขาอาศัยอยู่ คุณสามารถเข้าใจว่าพวกเขามีอิทธิพลต่อกันและกันอย่างไร และกลายเป็นคนวิจารณ์มากขึ้นเกี่ยวกับความจริงของระบบอัตโนมัตินี้

ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถพัฒนาทักษะที่แสดงให้คุณเห็นเมื่อความจริงในจินตนาการปรากฏขึ้นและทำให้ชีวิตของคุณยุ่งยาก . แทนที่จะปล่อยให้มันครอบงำชีวิตของคุณ คุณจะเลิกกับรูปแบบเหล่านี้และเปลี่ยนผลที่ตามมาในเชิงบวก

เพื่อให้คุณปรับปรุงผลกระทบเหล่านี้ได้ ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรจิตวิเคราะห์ออนไลน์ 100% ของเรา ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สมบูรณ์ที่สุดในโลก . ตลาดนัด. คุณจะได้ทำงานเกี่ยวกับความรู้ในตนเองและความสามารถในการจัดการชีวิตทางอารมณ์และจิตใจของคุณ ด้วยความช่วยเหลือของหลักสูตรทฤษฎีจิตวิเคราะห์และการรับรู้พฤติกรรม คุณสามารถเข้าถึงเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเอง .

ฉันต้องการข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเรียนหลักสูตรจิตวิเคราะห์ .

George Alvarez

George Alvarez เป็นนักจิตวิเคราะห์ที่มีชื่อเสียงซึ่งฝึกฝนมานานกว่า 20 ปีและได้รับการยกย่องอย่างสูงในสาขานี้ เขาเป็นนักพูดที่เป็นที่ต้องการและได้จัดเวิร์กชอปและโปรแกรมการฝึกอบรมมากมายเกี่ยวกับจิตวิเคราะห์สำหรับมืออาชีพในอุตสาหกรรมสุขภาพจิต จอร์จยังเป็นนักเขียนที่ประสบความสำเร็จและได้ประพันธ์หนังสือเกี่ยวกับจิตวิเคราะห์หลายเล่มซึ่งได้รับเสียงชื่นชมอย่างมาก George Alvarez อุทิศตนเพื่อแบ่งปันความรู้และความเชี่ยวชาญของเขากับผู้อื่น และได้สร้างบล็อกยอดนิยมเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์ด้านจิตวิเคราะห์ที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและนักเรียนทั่วโลกติดตามอย่างกว้างขวาง บล็อกของเขาจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมที่ครอบคลุมทุกด้านของจิตวิเคราะห์ ตั้งแต่ทฤษฎีไปจนถึงการใช้งานจริง George มีความกระตือรือร้นในการช่วยเหลือผู้อื่นและมุ่งมั่นที่จะสร้างความแตกต่างในเชิงบวกในชีวิตของลูกค้าและนักเรียนของเขา