3 Nopea ryhmädynamiikka askel askeleelta

George Alvarez 18-10-2023
George Alvarez

Joskus tiimin välisen ymmärryksen ja tiedon puute voi estää tiimiä toimimasta kunnolla. Ei pelkästään työn kannalta, vaan se vaikuttaa myös potentiaalin hyödyntämiseen yksin ja ryhmissä. Esittelemme kolmea ryhmädynamiikka askel askeleelta ja niiden vaikutus tiimiin.

Mitä ryhmädynamiikka on?

Ryhmädynamiikka on vuorovaikutustoimintaa tietyn tavoitteen saavuttamiseksi tietyssä ympäristössä. Tarkoituksena on yhdistää osallistuvat jäsenet keskenään, kun heitä arvioidaan heidän suorituksensa ja vuorovaikutuksensa perusteella. Yritykset käyttävät niitä usein valintamenettelyssä saadakseen tiettyjä työntekijöitä.

Puhumattakaan siitä, että yritysten ryhmädynamiikka täydentää osaltaan sitä, mitä aiemmissa vaiheissa ei ole saatu aikaan. Vaikka tämä on yleisin, se ei ole ainoa dynamiikan sovellus yrityksessä.

Näitä dynamiikkoja voidaan käyttää työntekijöiden kanssa säännöllisesti myös palkkaamisen jälkeen. Tässä ehdotuksessa käsitellään lopulta muitakin tavoitteita, joista puhumme myöhemmin.

Miksi omistautua näille dynamiikoille?

Ryhmädynamiikan päätarkoitus on edistää ihmissuhteiden edistämistä yrityksessä. Näin työntekijät voivat olla vuorovaikutuksessa kevyemmin ja mutkattomammin. Työympäristössä heidän välillään on vähemmän vaatimuksia ja tiimissä on tilaa toisiaan täydentävälle työlle.

Kuten voitte kuvitella, työympäristön rutiinit ovat yleensä kiireisiä ja jopa stressaavia, eikä aikaa riitä kaiken hoitamiseen, koska kuormitus on liian suuri. Kuitenkin jopa kokousten välillä tapahtuva nopea ryhmädynamiikka edistää suoraan työntekijöiden uudistumista.

Tämä on tärkeää, jotta he eivät tunne itseään painostetuksi ja ovat avoimia sille, mitä yrityksessä on ilmoitettu.

Esimerkkejä dynamiikasta

Tässä on kolme yksinkertaista ryhmädynamiikkaa, joita on helppo soveltaa ja joiden kanssa on helppo työskennellä. Aloitetaan:

Pallotaistelun dynamiikka

Suuressa piirissä yhden osallistujan tulee ottaa pieni pallo ja heittää se toiselle kollegalle. Pallon ottava henkilö kertoo hieman itsestään, työstään, harrastuksistaan, lempinimistään ja muista valittavista asioista. Se, joka pudottaa pallon tai heittää sen sellaiselle, joka on jo esitellyt itsensä, maksaa hauskan rangaistuksen.

Kotoutumisen edistämisen lisäksi on mahdollista tutustua toisiinsa paremmin ja päästä lähemmäksi heitä päivittäin.

Käsi kädessä dynamiikka

Osallistujien on yhdistettävä kätensä, muodostettava suuri ympyrä ja muistettava, kuka oli heidän oikealla ja vasemmalla puolellaan. Kun he kuulevat merkin, heidän on hajaannuttava vapaasti ympäri huonetta kouluttajan merkatessa kortit lattialle. Kun toinen merkki annetaan, heidän on jälleen yhdistyttävä kunkin piirretyn kuvan päälle.

Kun tämä on tehty, heidän pitäisi yrittää muistaa, kenen kanssa he pitivät kädestä kiinni alussa, ja ottaa heidät uudelleen kiinni. Näin he voivat tehdä melkein mitä tahansa saadakseen kiinni ne kaksi kollegaa, joiden kanssa he pitivät kädestä kiinni aiemmin. Ehdotuksessa arvostetaan ryhmätyöskentelyä ja osoitetaan, että tavoitteiden saavuttaminen tällä tavoin helpottuu. .

Haasteen dynamiikka

Johtajan on jaettava kaksi joukkuetta tasan, ja kaikkien on muodostettava ympyrä vuorotellen. Kun tämä on tehty, hän jakaa mustan laatikon, joka sisältää aiemmin valitut haasteet, ja siirtää laatikon kädestä käteen, kun merkki soi. Kun uusi merkki soi, laatikkoa pitelevän henkilön on sanottava, tekeekö hän löydettävän haasteen vai ei.

Jos hyväksyt testin ja suoritat sen onnistuneesti, joukkue, jossa osallistut, saa pisteitä. Jos teet virheen, häviät, ja jos haluat siirtää laatikon eteenpäin ja kieltäydyt haasteesta ennen kuin tiedät, mistä on kyse, mitään ei tapahdu. Tehtävästä kieltäytyminen voi kuitenkin tapahtua vain 3 kertaa kussakin joukkueessa.

Ruudussa haasteiden on oltava monipuolisia, ja niihin on sisällyttävä jonkinlainen bonus rohkeudesta hyväksyä tuntematon. Viesti on pysyä avoimena haasteille, olla tyytymätön ja aina motivoida itseään. .

Lue myös: Masennus ja itsemurha: merkit, suhde ja ehkäisy

Tavoitteet

Ryhmädynamiikan soveltaminen on erittäin arvokas keino rikastuttaa omaa tiimiä. Sen avulla he voivat elvyttää tapaa, jolla he työskentelevät ja suhtautuvat kollegoihinsa yrityksessä. Puhumattakaan hyödyistä, joita ovat esimerkiksi seuraavat:

Haluan tietoa ilmoittautumisesta psykoanalyysikurssille. .

 • Ymmärrä, mikä jäi valintaprosessissa huomaamatta;
 • Etsikää ja vaalikaa johtajuutta;
 • Uusien työntekijöiden integroiminen yritykseen;
 • Näytä tiimityön arvo;
 • Vaali vuorovaikutusta tiimin jäsenten välillä;
 • Vinkkien kuuleminen siitä, miten ympäristöä voidaan parantaa;
 • Uuden direktiivin täytäntöönpano ja varmistaminen tiimissä;
 • Korostetaan joitakin kokonaisuuden arvoja;
 • Tee kilpailusta terveellistä ja innostavaa;
 • Rentouttakaa koko joukkue;
 • Etsiä heidän keskuudestaan tarpeita ja vastata niihin;
 • Lopuksi, tiedä näiden ihmisten kyvyistä.

Palkinnot

Edellä kuvatut tavoitteet ovat melkein hyötyjä, joita löytyy ryhmädynamiikan käytöstä motivaatiossa. Hyödyt ovat kuitenkin yleensä paljon suurempia ja erittäin palkitsevia asianosaisille. Kun tätä sovelletaan jatkuvasti, se lopulta voitetaan:

 • Toteuta jokaisen työntekijän tarkka rekrytointi;
 • Rakennetaan vaikutusvaltaisia johtajia ja johtajia;
 • Organisaatioympäristön parantaminen;
 • Parannetaan sisäistä viestintää;
 • Saavutetaan paljon tiiviimpi yhteydenpito jokaisen yrityksen jäsenen välillä;
 • Vähennä perusteettomia viivästyksiä ja poissaoloja;
 • Uudistaa tuottavuutta ja motivoida tiimiä.

Miten kannustat tiimiä?

Tiimien kannustaminen tapahtuu, kun esimiehet saavat heidät tuntemaan itsensä arvostetuiksi ja tärkeiksi. Näin tapahtuu esimerkiksi silloin, kun heidän mielipiteensä voidaan ottaa huomioon työn kehittämisessä. Esimerkiksi tuottavuus- ja tavoitepalkkio pitää ryhmän valppaana ja aktiivisena sen suhteen, mitä heidän on tuotettava. .

Katso myös: Eläinten vaisto: mitä se on, miten se toimii

Tämä voi tulla rahallisena arvona tai jopa työntekijän henkilökohtaisen urakehityksen kannalta. Lisäksi yksi edullisimmista bonuksista ovat erikoistumiskurssit, joilla he voivat hioa jo osaamistaan ja oppia uusia asioita. Ryhmädynamiikan käyttö tekee pomon ja työntekijän suhteesta läheisemmän, tuottavamman ja kapeamman.

Dynamiikka, yksinkertaisimmatkin dynamiikat, ovat täysin tehokkaita näiden molemminpuolisten hyötyjen saavuttamiseksi. Sekä työntekijöiden että johtajien on oltava sitoutuneita ja osallistuttava työhön.

Tiimityön merkitys

Yritys ei toimi ilman yhtenäistä tiimiä, sillä tiimi on yrityksen sielu, kirjaimellisesti. Kun työntekijöitä autetaan ja kannustetaan hyvin, yhteisön ansiot ovat yleensä korkeat ja monipuoliset. Ryhmädynamiikan voima on ylivoimainen, jotta tämä olisi konkreettista jokapäiväisessä elämässä.

Katso myös: Haaveilla polkupyörästä: ajaminen, polkeminen, putoaminen.

On välttämätöntä, että he antavat parhaansa ja edistävät osaltaan idean kollektiivisia voittoja. He täydentävät toisiaan niin, että he tarvitsevat toisiaan, jotta kunkin toiminnan ja tuotteen vaihe voi sujua hyvin. Yhdessä toimiminen tarkoittaa sitä, että ei ajatella itseään vaan keskitytään kollektiivin yhteisiin etuihin.

Ryhmädynamiikkaa koskevat loppupohdinnat

Yritys ilman ryhmädynamiikkaa on kuin lapsi koulussa ilman opettajaa, joka opastaa häntä. Vaikka tämä vertailu on yksinkertaistettu, työntekijät vaativat toiminnassaan jatkuvaa huomiota. Tämän dynamiikan avulla heitä voidaan muotoilla uudelleen ja ohjata antamaan parastaan.

Näin ollen tähän ehdotukseen investoiminen tuo tuottoa ja työympäristön rakentamiseen liittyviä uudistuksia, joista hyötyvät paitsi yritys, myös työntekijät ja markkinat yleensä, kun ihmiset ovat valmistautuneet.

Täydentääksesi yritystoimintaasi, ilmoittaudu kliinisen psykoanalyysin verkkokurssillemme. Saamasi itsetuntemus ja hankkimasi analyysitaidot saavat aikaan suuria muutoksia tässä ja missä tahansa muussa ympäristössä. Psykoanalyysi vahvistaa ryhmädynamiikkaa ja tehostaa sen muutosvoimaa organisaatioympäristössä. .

George Alvarez

George Alvarez on tunnettu psykoanalyytikko, joka on harjoittanut yli 20 vuotta ja jota arvostetaan alalla. Hän on haluttu puhuja ja on johtanut lukuisia psykoanalyysin työpajoja ja koulutusohjelmia mielenterveysalan ammattilaisille. George on myös taitava kirjailija ja hän on kirjoittanut useita psykoanalyysia koskevia kirjoja, jotka ovat saaneet kriitikoiden suosiota. George Alvarez on omistautunut jakamaan tietämyksensä ja asiantuntemuksensa muiden kanssa ja on luonut suositun blogin Online Training Course in Psychoanalysis -kurssista, jota mielenterveysalan ammattilaiset ja opiskelijat seuraavat laajalti ympäri maailmaa. Hänen bloginsa tarjoaa kattavan koulutuskurssin, joka kattaa kaikki psykoanalyysin näkökohdat teoriasta käytännön sovelluksiin. George on intohimoinen muiden auttamiseen ja on sitoutunut vaikuttamaan positiivisesti asiakkaidensa ja opiskelijoidensa elämään.